Фундація. Річний звіт.

Річний звіт: 2011

четвер, 05 квітня 2012 583

РІЧНИЙ ЗВІТ - 2011

ВСТУП

Сучасні українські політична та соціально-економічні реалії містять серйозні ризики для зміцнення молодого демократичного суспільства. Численні факти переслідування журналістів, намагання обмежити свободу слова, зібрань, відсутність публічності обговорення значущих проблем суспільства - ставлять під загрозу демократичні цінності та євроінтеграційний вибір України.

Натомість в просторі діяльності аналітичних центрів, колах експертів спостерігається тенденція до збільшення рівня суб’єктивності, залежності дослідницької роботи від політичних уподобань, фінансової залежності експертного середовища від конкретних політичних сил.

Більшість публічних аналітиків та експертів стають членами команд політичних партій, балотуються на виборах і тому втрачають право на незалежну, фахову оцінку політичних процесів, нездатні здійснити неупереджений моніторинг діяльності органів влади та опозиції.

За таких умов, ГО «Фундація Відкрите суспільство» бачить своє призначення у збереженні власної незалежності від політичних суб’єктів, утвердженні власною діяльністю принципів відкритості та публічності.

Наша амбіція – бути провідним незалежним аналітичним центром України.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Місія – сприяти утвердженню демократичних цінностей у поєднанні з високим рівнем відповідальності державних інституцій за наслідки власної діяльності, спроможності реалізувати стратегію забезпечення високих стандартів життя для кожного українця.

Принципи роботи: публічність; системність; ясність

Мета діяльності – сприяння утвердженню відкритого суспільства, що передбачає високий рівень розвитку громадянського суспільства, яке впливає на розробку і прийняття відповідальних рішень органами державної влади.

Наближення до світових стандартів публічності та відкритості підготовки та ухвалення відповідальних рішень органами влади, розширення меж і засобів інформування якомога більшої кількості громадян щодо результатів діяльності органів влади та опозиції – є стратегічними цілями ГО «Фундація Відкрите суспільство».

Для досягнення зазначених цілей  в 2011 році Фундація «Відкрите суспільство»:

 • сприяла утвердженню і розвитку парламентаризму в Україні як основи сучасної демократичної системи організації держави;
 • впливала на формування партійної системи та досягнення політичними партіями європейського рівня діяльності в органах влади та у суспільстві;
 • аналізувала результати роботи органів влади для широкого висвітлення їхньої ефективності в різних засобах масової комунікації;

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ФУНДАЦІЇ «ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО» в 2011 році

Протягом року Фундація «Відкрите суспільство»:

 • здійснила моніторинг політичних процесів та діяльності народних депутатів України;
 • підготувала та видала 3 квартальника «Як працює твій депутат»;
 • підготувала довідкові матеріали за результатами досліджень;
 • провела 10 тематичних круглих столів щодо відповідальності народних депутатів та політичних партій перед виборцями;
 • підготувала посібник та довідкові матеріали щодо інститутів державної влади;

НАШІ ПРОГРАМИ в 2011 році

1. МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

В межах програми:

 • проаналізовано тенденції розвитку парламентаризму протягом 2011 року;
 • здійснено моніторинг та аналіз роботи народних депутатів;
 • проаналізовано ефективність роботи Комітетів Верховної Ради та їхнього впливу на якість законопроектів, результати голосування народних депутатів;
 • проаналізовано ефективність законотворчої роботи та рекомендації щодо підвищення її ефективності. 

2. ВИБОРИ -2012

В межах програми:

 • проаналізовано чинники впливу на виборчу кампанію: стан законодавчого поля; соціально-економічна ситуація; діяльність та взаємодія гілок влади; стан інформаційного простору; діяльність політичних партій;
 • з’ясовано позиціонування політичних сил до старту виборчої кампанії, оцінено їх ресурси, програмні документи; відповідність ідейним орієнтаціям громадян;
 • відстежено рейтинги політичних сил, оцінено ймовірності зміни конфігурації створення коаліції та опозиції у майбутньому парламенті;
 • взято участь в круглих столах, конференціях, розповсюджено наші аналітичні матеріали у ЗМІ з метою забезпечення відкритості і високого ступеня обізнаності виборців щодо учасників виборчого процесу;
 • видано інформаційний посібник, роз’яснювальні матеріалів заради збільшення рівня поінформованості виборців про їх права;
 • проведено семінари-навчання для активістів.

3. МОНІТОРИНГ РЕФОРМ

В межах програми:

 • здійснено моніторинг ініціатив органів влади щодо реалізації системних реформ;
 • підготовлено матеріали щодо досвіду розвинених країн при здійсненні реформ;
 • організовано та проведено круглий стіл з метою оцінки стану реформування, визначення тенденцій та оцінки наслідків прийнятих реформ;

4. Удосконаленню процедури підготовки та індикативного оцінювання місцевих соціально-економічних програм

В межах програми:

Розроблено на базі моніторингу і оцінки процедур підготовки і впровадження місцевих державних і муніципальних цільових бюджетних соціально-економічних програм Системи індикаторів оцінювання (СІО) результативності виконання цільових бюджетних місцевих муніципальних соціально-економічних програм та проекту змін (доповнень) до Закону України «Про державні цільові програми» та інших нормативно-правових актів у зазначеній сфері.

 • Розроблено форму збору і класифікації комплексних інформаційних даних про ресурсний потенціал розвитку регіону, в тому числі про стан впровадження місцевих соціально-економічних програм.
 • Зібрано і класифіковано у табличному варіанті інформацію з усіх областей України про ресурсний потенціал областей України та стан виконання місцевих державних соціально-економічних програм.

5. Проведено експертні дослідження та підготовка пропозицій і рекомендацій з підвищення відкритості і прозорості державної політики.

В межах програми:

Розроблено консультаційно-методичний довідник-посібника з питань підвищення відкритості, підзвітності і ефективності державної і муніципальної політики, побудови системи державного і муніципального менеджменту, що охопить кращі національні і міжнародні практики та інструменти демократизації процедур підготовки і прийняття рішень на всіх рівнях влади.

6. Розширено доступу територіальних громад до інформації про об’єкти державного і комунального майна на місцевому рівні

В межах програми:

 • Розроблено форму збору і класифікації інформаційних даних про наявність і повноту ведення публічних (електронних) реєстрів землі і майна у областях України. 
 • Зібрано початкову інформацію про наявність публічних (електронних) реєстрів землі і майна на території областей України.
 • Проаналізовано функціональну структуру декількох існуючих публічних (електронних) реєстрів землі і майна, створених на рівні областей і міст. 

НАША КОМАНДА

 1. Команда Фундації – це фахівці з багаторічним досвідом соціально-громадської діяльності, аналізу і експертизи роботи влади. Досвід, наполегливість і професійні знання допомагають нам працювати на творчо-інтуїтивному рівні, виконувати професійні завдання з урахуванням їх багатосторонньої перспективи і взаємозв’язків ресурсів, цілей і засобів їх досягнення, що забезпечує отримання якісних інноваційних і вимірюваних результатів.

 1. Команда Фундації набула досвіду взаємодії з владою, має чіткі бачення й розуміння її економічної і соціальної природи, чітко оцінює і прогнозує головні ризики подальшої громадської роботи і взаємодії з органами влади під час здійснення проектної діяльності та має реалістичну стратегію і тактику мінімізації таких ризиків.

 1. Команда Фундації – це творча енергія, здатність до генерування нових ідей і нестандартного мислення, уміння долати стереотипи й відкривати нові можливості, а також знання і досвід, що складають запоруку інноваційності й успішності нашої проектної діяльності.

Ми  чітко усвідомлюємо, що поодинці неможливо протистояти інертності влади й системності проблем. Незворотні зміни й позитивні зрушення в суспільстві ґрунтуються насамперед на самоорганізації третього сектора, тому їх необхідно досягати широким громадським фронтом.

Громадська думка і узгоджена громадська позиція – це наш «політичний щит», яким ми долаємо бюрократичний опір змінам з боку влади, відстоюємо громадські інтереси й бачення державної політики та альтернативні підходи до вирішення суспільно важливих проблем, інтегруємо результати нашої роботи в управлінську діяльність органів влади.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2011 рік

ДОХОДИ 2011 Сума, долари США
Національний Фонд Підтримки Демократії, США (NED) 50 000
Фон Ч.С.Мотта 50 000
Міжнародний Фонд «Відродження» 5 630
Фонд Богдана Гаврилишина 5 000
Пасивні доходи 1 963
ВСЬОГО: 112 593
ВИТРАТИ 2011 Сума, долари США
Проведення досліджень, експертно-аналітична діяльність 54 700
Оренда офісного приміщення 5 327
Послуги зв’язку (телефон, інтернет) 2 158
Відрядження 600
Матеріально-технічне забезпечення 890
Офісна техніка 4 130
Поліграфічні послуги друку 18 500
Підтримка сайту 2000
Витрати на організацію заходів (конференцій, круглих столів, семінарів) 1 600
Послуги банку 1 100
ВСЬОГО: 91 005