Аналітика. Антикорупція. Статті.

Громадськість підвищить ефективність та результативність громадських моніторингів та розслідувань конфлікту інтересів у діяльності публічних посадовців

вівторок, 18 березня 2014 225
Протягом січня-березня 2014 року майже 100 громадських активістів, журналістів, адвокатів та підприємців із Києва та області, Дніпропетровська, Львова, Житомира, Чернівців та інших міст України, взяли участь у серії тренінгів на тему: «Громадський контроль за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів у публічних службовців. Що може громада?». Організатор тренінгу - Фундація «Відкрите суспільство» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Тренер - Іван Сікора, директор Фундації «Відкрите суспільство».

Учасники тренінгів детально ознайомилися із можливостями громадськості щодо попередження та протидії корупційним ризикам та конфлікту інтересів в діяльності публічних посадовців. Іван Сікора оцінив вартість ігнорування та неналежного реагування на конфлікт інтересів для державного та місцевих бюджетів, описав специфіку зон корупційного ризику та причини їх існування.

Аналіз соціальних мереж – ключ до ідентифікації  конфлікту інтересів у публічних осіб

Окрема увага бала зосереджена на методології «соціальних мереж» близьких осіб публічних осіб навколо якої об’єдналася коаліція «За доброчесну публічну службу».  Використання методології соціальних мереж дає можливість громадським активістам та журналістам  ідентифікувати вигодоотримувачів від того чи іншого нормативно-правового акту (закону, підзаконного акту) та описати пов’язаність із вигодотримувачами публічних осіб. Окрему увагу було звернуто на обмеженість використання поняття «близькі особи» та аналізу декларацій публічних осіб для ідентифікації та опису фактів конфлікту інтересів на прикладах екс-урядовців Юрія Бойка та Сергія Арбузова.

Приклади прояву конфлікту інтересів були розглянуті  на конкретних  прикладах публічних осіб. Зокрема були розглянуті приклади конфлікту інтересів у діяльності Галини Гереги (екс-секретаря міськради Києва та співвласниці мережі гіпермаркетів «Епіцентр»). Ознаки конфлікту  інтересів мали місце під час ії перебування на посаді секретаря комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг в той час, коли за відкритою інформацією з 2006-го по 2011 рік вона аж до квітня 2011-го залишається фінансовим директором ТОВ «Епіцентр К» (мережі будівельних гіпермаркетів). Екс-секретар Київради отримала більше 14 гектарів київської землі за цінами майже в  4 рази нижчими  від середніх ринкових цін. Вигода «Епіцентру» оцінюється в 370,3 млн. грн. або  73,3  млн. дол. США.  Конфлікт інтересів в публічного посадовця Галини Гереги полягає в використанні службового становища задля отримання вигоди в інтересах власного бізнесу, а саме, отримання можливості купівлі земельних ділянок майже  в  4 рази дешевше за середньоринових цін та можливість отримати розсрочку на 3 роки щодо сплати вартості 2-х земельних ділянок.  Візуалізація факту конфлікту інтересів у Галини Гереги за посиланням "Оцінка втрат, які поніс бюджет Києва через конфлікт інтересів". Окремо був розглянутий приклад конфлікту інтересів між пов’язаними особами, а саме структури пов’язаної  із відомими бізнесменом Василем Хмельницьким, що фінасував Громадський актив Києва (ГАК), та Галини Гереги, яка йшла до Київради за списком ГАК. За сприяння Галини Гереги структура пов’язана  із відомими бізнесменом Василем Хмельницьким, отримала 15,3 гектарів землі за оціночною вартістю майже в 22 рази  нижчою за ринкову.

Детально учасники тренінгів зупинилися на основному інструментарію попередження та врегулювання конфлікту інтересів (обмеження щодо додаткової зайнятості, суміщення посад та участі в органах управління суб’єктів підприємництва, норми щодо прийняття подарунків, обмеження щодо працевлаштування після звільнення із посади, правила етичної поведінки службовців, обов’язки щодо запобігання конфлікту інтересів та правила вирішення ситуацій, пов’язаних із конфліктом інтересів, декларування доходів та особистої зацікавленості тощо).

Міжнародні стандарти та українські реалії

Окремо були розглянуті міжнародні стандарти, що покликані врегульовувати виникнення та конфлікт інтересів (Ключові настанови з управління конфліктом інтересів ОЕСР, Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи, Резолюція Комітету Міністрів  Ради  Європи № (97)24  щодо  Двадцяти  керівних  принципів боротьби  проти  корупції Рекомендаціями  Україні  з  боку міжнародних  організацій (Стамбульський  план  дій  ОЕСР  та  Групи  держав  для боротьби з корупцією -  ГРЕКО). Особлива увага було зосереджена на чинному українському законодавстві, що врегульовує  конфлікт інтересів та формулює вимоги до доброчесності публічних посадовців (Конституція України, Закони України «Про засади запобігання та  протидії  корупції», «Про  державну  службу», «Про правила етичної поведінки», національна антикорупційна стратегія та  державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки тощо). Окремо була проаналізована інституційна складова врегулювання конфлікту інтересів  та проблеми пов’язані з роботою цих інститутів.

Як боротися з конфліктом інтересів громадськості?

Особлива увага була зосереджена на методах,  які використовують публічні посадовці для приховання доходів та конфлікту інтересів та як із ними боротися громадськості. Зокрема, були розглянуті прямі та опосередковані методи збору доказової бази ознак конфлікту інтересів в частині ідентифікації формальних та фактичних доходів/витрат публічних службовців, оцінки різниці та формування гіпотез для пояснення цієї різниці, опису корупційних ризиків та суті нормативно-правового акту, що дає змогу отримати вигоду публічному посадовцю та пов’язаними особам. Окрему увагу було зосереджено на можливостях, які має громада для впливу на публічних посадовців завдяки проведенню громадських моніторингів та розслідувань. Всі учасники тренінгу висловилися та відзначили затребуваність отриманої інформації для підвищення ефективності та результативності громадських моніторингів та розслідувань конфлікту інтересів у діяльності публічних посадовців.

Фундація «Відкрите суспільство» продовжує роботу спрямовану на забезпечення належного  громадського контроль за доброчесністю та запобіганням конфлікту інтересів  у публічних осіб.