Аналітика. Антикорупція. Статті.

Громадські активісти отримали комплексну методологію моніторингу антикорупційної політики на обласному та міському рівнях

четвер, 28 листопада 2013 799
Книга «Антикорупційна політика на Чернігівщині: результати громадського моніторингу» за авторством Івана Сікори, директора Фундації «Відкрите суспільство», консультант партнерської громадської організації в м. Чернігові та члена Громадської Ради при Чернігівській ОДА дає змогу вперше комплексно оцінити ефективність та результативність антикорупційної політики на обласному та міському рівні в Україні. Книга підготовлена на основі використання авторської методології «Індексу антикорупційної політики».

Книга: Антикорупційна політика на Чернігівщині: результати громадського моніторингу

Досі зусилля інститутів громадянського суспільства щодо оцінки антикорупційної політики в Україні мали здебільшого фрагментарний характер і не давали змоги сформувати цілісної картини стану корупції на національному, обласному та міському рівнях. На основі аналізу впливів антикоруп­ційної політики Чернігівської ОДА та виконавчого комітету міської ради м. Чернігова оцінено весь комплекс інструментів антикорупційної політики в контексті потреб її бенефіціарів.

Дослідження дає інститутам громадянського суспільства інструментарій для здійснення моніторингу та експертизи антикорупційної політики на місцевому, регіональному та національному рівнях. Використання результатів дослідження дасть змогу органам влади підвищити ефективність та результативність антикорупційної політики.

Книга видана за результатами реалізації проекту  «ГРОМАДСЬКА ВАРТА: здійснення громадського контролю за реалізацією анти­ко­рупційної політики у місті Чернігові та Чернігівській облас­ті» https://www.facebook.com/profile.php?id=100005648104774

Автор книги характеризує антикорупційну політику на Чернігівщині не інакше як фарисейську. На думку автора дослідження «формально антикорупційна політика є успішною, що водночас не відповідає реальному стану справ. Таку антикорупційну політику можна назвати фарисейською, оскільки формально вона є успішною, а фактично веде до вдосконалення корупційних практик, які виявити щороку стає дедалі важче».  Вдосконалення корупційних практик призводить до зростання їх латентності. Відповідно, переважно корупційні ризики стають відомими внаслідок суперечностей, які виникають серед різних груп інтересів всередині політичної сили, що перебуває при владі, та можливостей суспільства отримати публічну інформацію. Втім, навіть економічні та соціальні втрати від політичних рішень із ознаками корупційних ризиків часто не ведуть до політичної відповідальності та відповідальності перед законом тих, хто їх ухвалив.

На думку Івана Сікори «системні корупційні ризики закладаються на етапі формування «тіньового» по­ряд­ку денного, тобто порядку денного, що де-факто передбачає можливості для отримання корупційної ренти».  Обмеження доступу до інформації, невикористання чи контрольоване використання конкурентних процедур при розподілі бюджетних коштів та активів, брак реагування на інформацію про ознаки корупційних правопорушень, що з’являється в ЗМІ та внаслідок активності громадських активістів, є наслідком тіньового порядку ден­но­го. Незважаючи на оптимістичні звіти ОДА та виконкому міськради Чернігова, які свід­чать про належне реагування на корупційні ризики, ситуація відрізняється від ре­зуль­татів офіційного звітування. Реагування на корупційні ризики та практики, а особ­ливо на системні та ті, що стали публічно відомими й отримали суспільний резонанс, зде­біль­шого немає.

Іван Сікора продовжує консультувати місцеві громадські організації, зокрема в м. Чернігові, та  як  член Громадської Ради при Чернігівській ОДА.

За консультаційної підтримки Іван Сікори місцева чернігівська громадська організація домоглася включення необхідності вдосконалення та публічного обговорення антикорупційної політики до порядку денного Чернігівської ОДА. За інформацією ОДА розробляється проект розпорядження «Про внесення змін та доповнень до обласної програми запобігання і протидії корупції на 2013–2015роки», який буде розміщено для громадського обговорення на веб-сайті ОДА. Таким чином, фактично ОДА визнала недосконалість обласної  антикорупційної програми прийнятої в грудні 2012 року.

За ініціативи ЧОО ВМГО «ДемПУ»  вперше в області в липні 2013 року було проведено круглий стіл в рамках роботи Громадської ради при ОДА, що дав змогу публічно заслухати звіти виконавців виконання річного антикорупційного плану заходів за 2012 рік (круглий стіл«Реалізація антикорупційної політики у Чернігівській області. Обговорення стану виконання у 2012 році розпорядження голови облдержадміністрації від 10 лютого 2012 року №31 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції на 2012 рік»).  За результатами заходу вдалося домогтися прийняття компромісної резолюції круглого столу http://cg.gov.ua/index.php?id=4023&tp=0 із рекомендаціями ОДА провести публічне обговорення:

  • ­звіту про виконання річного антикорупційного плану заходів за 2013 рік
  • ­річного антикорупційного плану заходів на 2014 рік

Також вдалося включитидо Плану роботи Громадської Ради при ОДА на 2013 рік проведення громадської експертизи виконання у 2013 році обласної Програми запобігання і протидії корупції на 2013–2015роки» і плану заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області в 2013 році. Зараз Іван Сікора разом із місцевими партнерами,  готує висновки та пропозиції за результатами громадської експертизи виконання обласної програми запобігання корупції у 2013 році Чернігівською ОДА.