Аналітика. Антикорупція. Статті.

Відкрите звернення до Міністра соціальної політики України

вівторок, 01 липня 2014 1372
Фундація «Відкрите суспільство» та громадські організації інвалідів вимагають підвищення ефективності та результативності державної допомоги, ії доступності та відповідності реальним потребам інвалідів, роботодавців та головне - вимогам ринку.

Міністру соціальної політики України

Денісовій Людмилі Леонтіївні,

 

директора Фундації «Відкрите суспільство»,

Сікори Івана Веніаміновича

+380 50 382 4661 

e-mail: osf55@ukr.net

04070, Київ,  вул. Братська,6 оф.402

 

Згідно Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас із пропозиціями щодо вдосконалення політики державної підтримки організацій та підприємств  інвалідів, що підготовлені на основі результатів відповідного дослідження (докладна інформація про результати дослідження розміщена на сайті Фундації «Відкрите суспільство» у розділі «Аналіз політики» http://osf.org.ua/policy-analysis-parlament) та із врахуванням результатів обговорення під час  круглого столу «Політика державної підтримки організацій та підприємств  інвалідів потребує змін» від 17 червня 2014 року, м. Київ, а також на підставі підсумків консультацій проведених після круглого столу із заінтересованими сторонами. За результатами круглого столу «Політика державної підтримки організацій та підприємств  інвалідів потребує змін», що відбувся 17 червня 2014 року,  його учасники в цілому підтримали текст Відкритого звернення та погодилися доопрацювати його за результатами дискусії та додаткових консультацій, що і було зроблено експертами Фундації «Відкрите суспільство».

За результатами громадського моніторингу та експертизи реалізації політики державної підтримки організацій та підприємств інвалідів та консультацій із громадськими організаціями та підприємств  інвалідів, що здійснювався Фундацією «Відкрите суспільство», були виявлені ознаки корупційних ризиків та конфлікту інтересів, брак доступності державної підтримки для пересічних громадських організацій, ознаки неефективності використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів, значний дисбаланс у питомій вазі вигоди від користування пільгою зі сплати податку на прибуток підприємств та чисельністю інвалідів у регіонах, ознаки недосконалості нормативно-правової бази державної підтримки, яка зумовлювала не обґрунтований розподіл бюджетних ресурсів, обмеження у використанні коштів для виконання статутних цілей організацій інвалідів, використання організацій-посередників при оплаті бюджетних коштів на проведення заходів тощо.

У зв’язку із зазначеним вище,  а також усвідомлюючи свою відповідальність за важливість підвищення доступності та прозорості державної підтримки організацій та підприємств інвалідів, прагнучи підвищення ефективності та результативності ії використання та усвідомлюючи реальну ціну втрат від неналежної, неефективної та не результативної політики державної підтримки організацій та підприємств інвалідів, здійснюючи своє право на громадський моніторинг та експертизу, розуміючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні, реалізації та звітуванні щодо державної підтримки організацій та підприємств інвалідів звертаємося до Вас із наступними пропозиціями:

У сфері фінансової підтримки громадських організацій інвалідів

 1. Забезпечити рівномірне фінансування всіх всеукраїнських громадських організацій інвалідів (ВГОІ) на основі механізму, відображеного у Постанові №176, з метою усунення дискримінації і практики відображення у державному бюджеті фінансування однієї організації окремим рядком. Зокрема, визначити мінімальний граничний розмір фінансування діяльності для ВГОІ, передбачивши можливе збільшення суми підтримки залежно від фінансових можливостей бюджету та результатів діяльності організацій та підприємств;
 2. Розробити Методичні рекомендації для оцінювання пропозиції на фінансування ВГОІ та ефективності та результативності витрачання коштів громадських організацій інвалідів.
 3. Запровадити змішану систему фінансування ВГОІ передбачивши фінансування частини статутних заходів (з’їзди, які проводяться не частіше ніж 1 раз на рік)  поза конкурсом, а всі інші заходи ВГОІ – лише на конкурсних засадах із зазначенням чітких критеріїв оцінювання наданих пропозицій та попередження можливих ситуацій конфлікту інтересів пов’язаних із участю представників ВГОІ, які є отримувачами фінансової допомоги у відповідній комісії, яка оцінює надані пропозиції.  Формування комісії із числа належних та незаінтересованих експертів, які оцінюватимуть пропозиції  ВГОІ та підставі чітких критеріїв розроблених у Методичних рекомендаціях для оцінювання пропозиції на фінансування ВГОІ та ефективності та результативності витрачання коштів громадських організацій інвалідів.
 4. Забезпечити порядок оплати праці працівників громадських організацій інвалідів (ГОІ) відповідно до трудового законодавства, усунувши чітко не визначене поняття «матеріальне заохочення», яке застосовується у Постанові №176;
 5. Передбачити попередню оплату заходів ВГОІ, які мінімум за 10 днів до заходу;
 6. Визначити можливість фінансової підтримки осередків ВГОІ (оплата праці керівників, секретарів, бухгалтерів) за рахунок державного бюджету, а також фінансування з державного бюджету місцевих ГОІ, які обмежені у праві отримувати фінансування з місцевих бюджетів;
 7. Забезпечити розподіл державної підтримки організацій інвалідів з врахуванням потреб та особливостей окремих нозологій;
 8. Передбачити оплату праці працівників, які надають підтримку працюючому інваліду І групи;
 9. Запровадити конкурсний механізм надання державної допомоги для ВГОІ відповідно до чітко визначених критеріїв та показників із врахуванням аналогічної практики фінішування місцевих ГОІ із місцевого бюджету, що передбачено ст. 91 та 20 Бюджетного кодексу України;
 10. Необхідно відновити чинність норми (п.3 Постанови №176) щодо заборони ГОІ здійснювати оплату послуг організації-посередника з проведення заходів та використання бюджетних коштів на проведення заходів, витрати на які здійснюються за рахунок інших бюджетів;
 11. Передбачити можливість фінансування об’єктів непромислової сфери не тільки для УТОГ/УТОС, але й для ВГОІ;
 12. Визначити механізм фінансування реабілітаційних центрів ВГОІ, які є більш ефективними ніж державні;

У сфері працевлаштування інвалідів

 1. Вдосконалити роботу Центрів професійної реабілітації в частині їх перепрофілювання враховуючи потреби відкритого ринку праці та запровадження критерії оцінювання ефективності  їх роботи  на основі критерію працевлаштування інвалідів та розміру оплати праці чи отриманого доходу в разі реєстрації інваліда як фізичної особи підприємця;
 2. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо створення роботодавцями усіх форм власності робочих місць для працевлаштування інвалідів різних нозологій;
 3. Розробити та затвердити порядок щомісячного моніторингу службою зайнятості актуальності створених роботодавцями усіх форм власності робочих місць для працевлаштування інвалідів різних нозологій, передбачивши також участь громадських організацій у здійсненні такого моніторингу;
 4. Реформувати систему звітності Державних центрів зайнятості щодо існуючих робочих місць для людей із інвалідністю в частині усунення фактичної дискримінації осіб  за ознакою інвалідності, що пов’язані із підготовкою роботодавцями звітності по формі №3-ПН;
 5. Розглянути питання  про запровадження альтернативного підходу до виконання суб’єктами господарювання будь-яких форм власності ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо сплати ними у разі невиконання законодавчо встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів не штрафів і санкцій, а цільових коштів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;
 6. На основі вивчення досвіду країн ЄС опрацювати механізм користування пільгами у зв’язку зі створенням робочих місць для інвалідів та поширити його на суб’єкти господарювання будь-яких форм власності в тому числі фізичних осіб підприємців та іноземних інвесторів;
 7. Удосконалити та оптимізувати перелік критеріїв для прийняття рішення про надання дозволу на користування пільгою та  при наданні цільової позики;
 8. Вдосконалити порядок здійснення перевірки роботодавців територіальними органами Державної інспекції України з питань праці, передбачивши у звіті про проведену перевірку інформацію щодо відповідності на цьому підприємстві розміру заробітної плати працівника з інвалідністю існуючій тарифній сітці, а також заробітній платі робітника підприємства, який виконує аналогічну роботу, але не має групи інвалідності.  Передбачити залучення представників громадських організацій та працівників Фонду соціального захисту інвалідів до зазначених перевірок та можливість здійснення громадського моніторингу діяльності Державної інспекції України з питань праці, а також антикорупційну експертизу рішень інспекції.

Просимо Вас надати відповіді по суті кожної із 20 наданих пропозицій, а також у якомога стислі терміни вжити заходів, які б засвідчили реальне прагнення до реформування політики державної підтримки організацій та підприємств  інвалідів.