Фундація. Наші новини.

Меморандум про створення партнерства «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» - крок до системного громадського контролю за роботою народного депутата

середа, 10 серпня 2016 1443
МЕМОРАНДУМ про створення партнерства «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» є засобом для інституалізації співпраці різних груп активістів, громадських організацій, що відстоюють права та інтереси громадян у різних сферах суспільного життя. Приєднання до МЕМОРАНДУМУ є свідченням готовності громадян до системного та постійного громадського контролю за діяльністю народного депутата, який або обраний в одномандатному виборчому окрузі, або закріплений фракцією за певною областю до складу якої входять різні виборчі округу.

У всіх 8 містах де проходили тренінги «Як співпрацювати з народним депутатом для вирішення проблем округу та оцінювати його внесок у їх вирішення?»протягом червня-липня 2016 року, їх учасники висловлювали інтерес до продовження співпраці та застосування на практиці отриманих під час тренінгів знань та навиків.  

Об’єднання небайдужих громадян навколо Партнерства «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» є можливістю зробити народних депутатів більш відповідальними, прозорими, підзвітними та доброчесними.

Метою Партнерства стане посилення спроможності представників інститутів громадянського суспільства у формуванні порядку денного народного депутата, оцінювати внесок народних депутатів України у вирішення проблем на місцевому рівні та здійснювати громадський контроль за ризиками політичної корупції в діяльності народних депутатів України.

Меморандум є відкритим для приєднання не лише для громадських активістів та журналістів, але й народних депутатів, депутатів місцевих, районних та обласних рад. 

Основою для діяльності партнерства стануть:

 1. Методика оцінки внеску народних депутатів у вирішення проблем виборчого округу та ризиків політичної корупції.
 2. Співпраця щодо формування суспільного порядку денного тобто ТОП-10 проблем
 3. Оцінка порядку денного народного депутата
 4. Участь у публічних консультаціях щодо включення проблем, які є у суспільному  порядку денному до порядку денного народного депутата
 5. Здійснення оцінювання внеску народного депутата у вирішення проблем зазначених у суспільному порядку денному та того яким чином він здійснює лобіювання і чи вдається йому уникати ризиків політичної корупції
 6. Інформування громадян про результати громадського моніторингу та  оцінювання.
 7. Оновлення переліку проблем, які б мали бути у порядку денному народного депутата після того як вдалося зафіксувати прогрес у вирішенні існуючих проблем
 8. Обмін досвідом та вдосконалення методичних та організаційних підходів, що лежать в основі партнерства
 9. Поширення діяльності партнерства на всі виборчі округу.

Методичне, консультативне та інформаційно-організаційне супроводження роботи партнерства здійснює Фундація «Відкрите суспільство».

Приєднання до МЕМОРАНДУМУ та оцінка проблеми, які мають бути у порядку денному народного депутата – внесок у формування КАРТИ проблем виборчого округу та нової генерації народних депутатів, які чутливі до думки виборців  та діяльність яких користується суспільної довірою.

Ми переконанні, що те «як» здійснюється лобіювання має значення. Як з точки зору репутації народного депутата, так і довіри до нього. Це той випадок, коли деталі мають значення, якщо ми не хочемо повторювати ситуації, коли левова частка субвенції із державного бюджету йшла на «підгодовування»  виборчих округів депутатів-регіоналів.

«Впевнений, що разом ми зможемо зробити вагомий внесок в попередженні ризиків політичної корупції та зробити народних депутатів більш ефективними та результативними у лобіюванні  вирішення місцевих проблем», переконаний керівник проекту Іван Сікора.

ПРИЄДНАТИСЯ ДО партнерства "Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції" можна за посиланням. 

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво

щодо посилення спроможності представників інститутів громадянського суспільства оцінювати внесок народних депутатів України у вирішенні проблем та питань на місцевому рівні, що потребують фінансування із державного бюджету або потребують втручання народних депутатів без необхідності фінансування,

задля реагування на ризики політичної корупції в діяльності народних депутатів України

та створення партнерства «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції»

визнаючи необхідність:

 • узгодження суспільного порядку денного у порядку денному народних депутатів України;
 • впровадження системного підходу до запобігання ризикам політичній корупції в  діяльності народних депутатів України;
 • публічних консультацій щодо узгодження проблем та питань на місцевому рівні, що потребують фінансування з державного бюджету та втручання народного депутата;
 • підвищення спроможності та ефективності роботи інститутів громадянського суспільства щодо оцінювання ризиків політичної корупції, здійснення моніторингу та оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем на місцевому, районному, обласному та національному  рівнях.

прагнучи поєднати зусилля з метою:

 • запровадження системних підходів до визначення пріоритетності проблем виборчих округів на основі аналізу проблем та питань суспільного порядку денного на місцевому рівні при формуванні порядків денних народних депутатів України;
 • здійснення оцінювання внеску народних депутатів України у вирішення проблем на місцевому рівні;
 • підвищення ефективності попередження ризиків політичної корупції в діяльності народних депутатів України;
 • налагодження вертикальної та горизонтальної співпраці між громадськими організаціями, ініціативними групами, експертами, народними депутатами України та депутатами місцевих рад в рамках формування та впровадження політичного порядку денного без ризиків політичної корупції,

уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво та створення партнерства «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» про наступне:

 • забезпечити відображення пріоритетів суспільного порядку денного у порядку денному народних депутатів України;
 • об’єднати зусилля щодо здійснення моніторингу та оцінювання внеску народних депутатів у вирішення проблем на місцевому, районному, обласному та національному рівнях;
 • забезпечити інформування виборців про внесок народних депутатів у вирішення проблем на місцевому, районному, обласному та національному рівнях;
 • впровадити системний підхід до запобігання політичній корупції в діяльності народних депутатів України;
 • використовувати методику оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем виборчого округу та округів, за якими закріпленні народні депутати України, що розроблена Фундацією «Відкрите суспільство» в рамках проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу» врамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» та виконується Фондом Східна Європа;
 • дотримуватись вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині формування, затвердження, виконання  та здійснення незалежного громадського моніторингу антикорупційної політики та допомоги народним депутатам України адекватно та оперативно реагувати на виявленні ризики політичної корупції;
 • підвищувати спроможність та ефективність роботи громадських активістів, журналістів та експертів щодо оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем на місцевому рівні та попередження політичної корупції;
 • координувати та сприяти прийняттю погоджених пропозицій громадських організацій та експертів  до змісту політичного порядку денного народних депутатів України;
 • сприяти підтримці ініціатив щодо підвищення прозорості, підзвітності та доброчесності діяльності народних депутатів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Фундація «Відкрите суспільство» координуватиме та здійснюватиме інформаційне та консультативно-методичне супроводження учасників  партнерства. Обмін інформацією між Сторонами відповідно до цього Меморандуму здійснюватиметься за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін.

2. Додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною.

3. З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках Меморандуму можуть укладатися окремі угоди та протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід’ємну частину.

4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, може бути створено Робочу групу, до якої мають увійти уповноважені представники Сторін.

5. Кожна зі Сторін, за необхідності, виступатиме з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму.

6. Меморандум укладено українською мовою у кількості примірників, що дорівнює кількості сторін, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму є автентичним та має однакову юридичну силу.

7. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту його припинення за угодою Сторін.

8. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для підписання з боку народних депутатів та їх помічників, депутатів місцевих рад та їх помічників,  міжнародних організацій та проектів технічної допомоги, експертів, бізнес асоціацій, профільних експертних та активістських  громадських організацій.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРИЄДНАТИСЯ до МЕМОРАНДУМУ про партнерство «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» можна ТУТ. 

Ініціатор партнерства:

Від Фундації «Відкрите суспільство»,

керівник проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу»

Іван СІКОРА

 

 

Народні депутати України

 

 

 

 

 

 

Помічники народних депутатів

 

 

 

 

 

 

Депутати місцевих рад

 

 

 

 

 

 

Громадські організації

 

 

 

 

 

 

Представники засобів масової інформації