Фундація. Річний звіт.

Річний звіт 2012

понеділок, 31 грудня 2012 937

ЗМІСТ

Вступне слово

I. Тільки цифри і факти. Основні події 2012 року.

II. Ключові компетенції Фундації:

1. В фокусі уваги: Публічна політика

Аналіз роботи Верховної Ради України.

Національна антикорупційна стратегія (Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки).

2. В фокусі уваги: Публічні фінанси. 

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів

Бюджет м. Києва та міські цільові програми.

Державні закупівлі.

3. В фокусі уваги: Підвищення аналітичної, адвакаційної та лобістської спроможності 

Міжнародна діяльність в сфері підвищення аналітичної спроможності в бюджетному процесі.

III. Фінансовий звіт

Вступне слово

Шановні колеги, партнери, друзі та читачі!

В 2012 році ми зробили ще один крок на шляху утвердження принципів відкритого суспільства в Україні та формування попиту на громадські ініціативи покликані зробити владу більш прозорою, підзвітною та відповідальною перед суспільством.

Ми щиро переконанні, що європейське майбутнє України нерозривно пов’язане із цінностями відкритого суспільства – свободою, правами людини, верховенством права, соціальною справедливістю, прозорістю та підзвітністю влади та бізнесу, незалежними судами і засобами масової інформації, впливовими інститутами громадянського суспільства. 

В 2012 році ми продовжували працювати над збільшенням впливу інститутів громадянського суспільства на формування порядку денного в сфері доброчесності політиків, антикорупційної політики та політики в сфері бюджетного процесі і закупівель за бюджетні кошти.

В 2012 році ми очолили координацію Партнерства «За доброчесність у державни закупівлях», а також підписали Дар-ес-Саламську Декларацію щодо бюджетної прозорості і підзвітності та стала членом глобального руху «За прозорийта підзвітний бюджет» Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation.

Як і в попередні роки, ми продовжували оцінювати готовність парламентарів до виконання взятих на себе зобов’язань та здатності приймати відповідальні рішення у відповідності із раніше задекларованими перед виборцями принципами та цінностями. Ми продовжуємо залишатися ключовим аналітичним центром в Україні, що здійснює багаторічний та безперервний громадський контроль за роботою вищого законодавчого органу влади – парламенту України та політичних партій.

Усвідомлюючи свою відповідальність як провідного аналітичного центра в Україні перед українським народом, державою, партнерами та донорами Фундація «Відкрите суспільство» активно працює над підвищенням конкурентоздатності своїх аналітичних продуктів, вдосконаленням методологій аналітичної роботи, адвокації та лобіювання, залученням до нашої команди кращих експертів та менеджерів задля просування цінностей відкритого суспільства у всіх сферах суспільного життя.

З повагою

Леся Шевченко

Тільки цифри і факти. Основні події 2012 року

ГО "Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundation - OSF) – це українська неурядова громадська організація, створена та зареєстрована в березні 2001 року.

Місією Фундації є утвердження цінностей відкритого суспільства в Україні через вплив на формування порядку денного публічної політики та фінансів.

За 11 років робот ми стали експертами в сфері аналізу публічної політики та фінансів. В 2012 році продовжували працювати над утвердженням цінностей відкритого суспільства в Україні через підвищення прозорості та підзвітності публічної політики та фінансів.

Команда Фундації об’єднує високопрофесійних експертів, аналітиків та менеджерів, які готові до постійного розвитку та гідних відповідей на виклики.

2012 рік став для нас:

10-м роком аналізу роботи Верховної Ради України

3-м роком аналізу бюджету м. Києва

1 роком аналізу цільових програм м. Києва

1 роком аналізу доброчесності державних закупівель

1 роком аналізу національної антикорупційної стратегії - Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки

Ключові компетенції Фундації "Відкрите суспільство":

1. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

Аналіз та вплив на формування публічної політики

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів

3. ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ

Підвищення аналітичної, адвокаційної та лобістської спроможності інститутів громадянського суспільства в сфері аналізу публічної політики та фінансів.

1.    ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

Аналіз роботи Верховної Ради України 

Прозорий та підзвітний парламент та політичні партії є основою для формування відповідальної політики та доброчесності політиків. Усвідомлення відповідальності за невиконані обіцянки – крок до нової якості української політики.

Більше 10 років експерти Фундації здійснюють моніторинг та аналіз роботи Верховної ради України на предмет виконання передвиборчих обіцянок політичними силами, що представлені в парламенті.

Ми володіємо унікальною базою даних співставлення зроблених та виконаних обіцянок з боку парламентарів та політичних сил, які вони представляють. В 2012 році вийшло 2 номери інформаційно-аналітичного журналу «Як працює твоя партія».

Цими дослідженнями ми надаємо виборцям важливий інструмент для посилення щоденного спостереження та контролю за обраними політичними силами.

Особливого значення набуває аналіз виконання політичними партіями їхніх передвиборних обіцянок та їхню участь у формулюванні та прийнятті урядових рішень та програм.

Хоча велика кількість українських організацій приділяю увагу діяльності парламенту і розвитку політичних партій, Фундація “Відкрите Суспільство” є єдиною у своєму роді організацією, що зосередилась на моніторингу діяльності депутатів протягом останніх десяти років. Фундація отримала надійну репутацію і має всі необхідні ресурси для продовження програм оцінки діяльності парламенту.

Детальніше:

Як працювала Верховна Рада VI скликання (інфографіка)

«Як працює твоя партія» №1, 2012

«Як працює твоя партія» №2, 2012

Національна антикорупційна стратегія

(Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 рр)

Корупція є однієї із найбільших перешкод на шляху України до відкритого суспільства та європейської інтеграції. Аналіз ефективності існуючої антикорупційної політики та вплив на ії формування та вдосконалення є ключовим пріоритетом діяльності Фундації.

Фундація "Відкрите суспільство" в коаліції з ІГС та незалежними експертами (Український інститут публічної політикиАнтикорупційна рада України, «Філософія серця», Центр політико-правових реформCASE Україна) надали загальні рекомендації щодо оновлення державної програми запобігання і протидії корупції на 2011‐2015 рр.

На підставі деяких із розроблених Фундацією методичних підходів в 2012 році був здійснений громадський моніторинг виконання частини із результативних показників Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки (далі - Програми). Результати громадського моніторингу було представлено 9 грудня 2012 року Трансперенсі Інтернешенал – Україна.

Експерти Фундації провели громадську експертизу виконання таких результативних показників Програми:

  • завдання Програми
  • бюджетні програми, пов'язані з Програмою
  • заходи, виконання яких передбачено п'ятнадцятьма розділами Програми

Також Фундація брала участь в активному лобіюванні структурних змін до Програми (зміни в завданнях для кожної з 15 розділів).

Протягом 2011-2012 років Фундацією розроблено низку аналітичних рекомендацій щодо заходів з виконанню результативних показників Програми. Ці рекомендації були представлені провідним фахівцям Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, народним депутатам та депутатам Київської міської ради.

Фундація аргументовано відстоювала свою позицію на щоквартальних засіданнях Громадської ради при Міністерстві юстиції України та виголосила кілька доповідей на тему "Про виконання Національної антикорупційної програми на 2011-2015 роки".

Окремо треба зазначити, що Фундація представила свої пропозиції до Київської міської антикорупційної програми, схваленої в грудні 2012 року.

Детальніше: 

Загальні рекомендації щодо оновлення державної програми запобігання і протидії корупції на 2011‐2015 рр.

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ. Аналіз та вплив на формування публічних фінансів
Бюджет м. Києва та міські цільові програми

Прозорість планування, затвердження бюджету, його виконання, а також публічне звітування про виконання бюджету є одним із важливих запобіжних заходів неефективному витрачанню публічних фінансів, активів та ресурсів. Особливої актуальності ця проблема набуває на місцевому й регіональному рівнях, де майже скрізь бюджети є дотаційними. Проте, як свідчить практика, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та їхні посадові особи далеко не завжди виконують вимоги закону щодо прозорості бюджетного процесу. В умовах недостатнього державного фінансування особливої актуальності набуває оптимізація місцевих та регіональних бюджетів та їх формування на прозорій основі виходячи із оцінок реальних потреб місцевих громад та найбільш ефективних шляхів їх задоволення.

Три роки поспіль експерти Фундації здійснюють моніторинг стану виконання бюджету м. Києва на предмет ефективності витрачання публічних фінансів, прозорості та підзвітності перед громадою, а з минулого року аналізують стан виконання міських цільових програм у м. Києві в рамках проекту «Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету м. Києва».

Третина бюджету Києва (7 млрд.грн.) реалізується через міські цільові програми. Попри наявний затверджений порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві, цей процес залишається непрозорим, а інформація про їх виконання - важкодоступною.

Зібраний значний фактологічний матеріал на предмет лобіювання приватних інтересів публічними службовцями КМДА, районних державних адміністрацій та депутатами міськради. Існуючі напрацювання дають вагомі підстави для ідентифікації ознак недоброчесної поведінки, приховання доходів та конфлікту інтересів на рівні публічних посадовців Київської міської державної адміністрації та депутатів міської ради Києва і керівників комунальних підприємств міста. 

У рамках проекту «Виконання міських цільових програм у місті Києві" Фундація готує і поширює за допомогою Google-груп та засобів масової інформації щомісячні інформаційні бюлетені, присвячені неефективному витрачанню публічних фінансів та потенційно корупційній діяльності місцевої влади Києва.

В 2012 році Фундація провела громадську експертизу потенційно корупційної діяльності в галузі муніципального майна і земельних ресурсів.

Детальніше:

Аналітичний звіт: Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики

«Громадська експертиза потенційно корупційної діяльності в галузі муніципального майна і земельних ресурсів»

Державні закупівлі

В Україні, на відміну від Європи, мільйонерами і навіть мільярдерами стають люди, які переважно не створюють конкурентні продукти чи послуги, а є лише наближеними до уряду і відповідно мають вплив на розподіл бюджетних коштів. За експертними оцінками, не менше 30% бюджетних коштів витрачається із корупційними ризиками, а політика уряду в 2012 році була спрямована на зменшення конкуренції та прозорості при витрачанні бюджетних коштів. Така державна політика створила додаткові можливості для збагачення осіб, які є близькими до уряду і підвищила попит на громадську експертизу в цій сфері.

Фундація є активним і провідним учасником всеукраїнського партнерства, яке об’єднує більш як шістдесят організацій громадянського суспільства і незалежних експертів "ЗА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ" (www.integrity.pp.ua). В 2012 році Фундація «Відкрите суспільство» очолила Секретаріат Партнерства.

Експерти Фундації представили понад 100 статей (матеріалів), розміщені на веб-сайті Партнерства, який активно відвідують організації громадянського суспільства з усієї України. У середньому кількість відвідувань перевищує 200 за статтю. Крім того, експертами Фундації було надано понад 70 індивідуальних консультацій з питань державних закупівель. Експерти Фундації брали активну участь у міжнародному проекті «Схід-Схід», де експерти подали своє бачення процесів державних закупівель в Україні для фахівців з Казахстану і Киргизстану.

3. Підвищення аналітичної, адвакаційної

та лобістської спроможності

Міжнародна діяльність в сфері підвищення аналітичної спроможності в бюджетному процесі

Підвищення спроможності Фундації та інститутів громадянського суспільства, що є ії партнерами, в сфері публічної політики та фінансів є ключовим для підготовки конкурентних аналітичних продуктів та успішної адвокації та лобіювання їх результатів.

Усвідомлюючи важливість використання в Україні кращих світових практик аналізу та впливу на бюджетний процес Фундація у грудні 2012 року підписала Дар-ес-Саламську Декларацію щодо бюджетної прозорості і підзвітності та залучення громадянського суспільства до бюджетних процесів (www.globalbtap.org).

Фундація є єдиною організацією, що представляє Україну в Міжнародному бюджетному партнерстві в європейській групи на чолі з директором Інституту публічних фінансів проф. Катаріною Отт (Загреб, Хорватія).

III. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

 Фундації «Відкрите суспільство» за 2012 рік

Доходи 2012, грн.

Фонд ім. Чарльз Стюарта Мотта

399 747

Національний Фонд Підтримки Демократії, США (NED)

136 235

Міжнародний Фонд «Відродження»

140 000

Благодійний Фонд Б.Гаврилишина

10 000

Благодійні пожертви на статутну діяльність6

18 000

ВСЬОГО:

703 982

Витрати 2012, грн.

Заробітна плата працівників

26 157

з неї утримано:

 

пенсійний фонд 3,6%

1 148

Податок на дохід фізичних осіб 15%

4 616

Нарахування на заробітну плату (пенсійний фонд 36,7%)

11 734

Проведення досліджень, експертно-аналітична діяльність

352 313

Тренінги

36 400 

Оплата праці найманих працівників

14 560

Оренда офісного приміщення

40 340

Матеріально-технічне забезпечення офісу

20 783

Послуги зв’язку (телефон, інтернет)

18 753

Видання, в т.ч. публікації журналу «Як працює твій ДЕПУТАТ/Партія»,"Стабілізація державного бюджету: два роки економічних реформ Предента України", навчальні посібники "Партійне управління і вибори"

151 180

Витрати на організацію заходів (конференцій, круглих столів, семінарів)

15 640

Транспортні витрати

16 450

Послуги банку

4 993

Всього

678 667

Більше інформації про Фундацію та ії партнерів

Більше інформації про Фундацію «Відкрите суспільство» можна отримати на сайті www.osf.org.ua та на сайтах партнерів Фундації: УНІАН, Українська правда, Кореспондент, Ділова столиця, Главред, Фокус, УНЦПД, НЦПД та Центр політико-правових реформ, Трансперенсі Інтерненал-Україна.

В 2012 році сайт «ДЕПУТАТ» (www.deputat.org.ua) до реєстрації домену www.osf.org.ua, був корпоративним сайтом Фундації.

 

Команда Фундації «Відкрите суспільство» є відкритою для співпраці і буде рада конструктивним пропозиціям. 

ГО "Фундацiя "Вiдкрите суспiльство"

04070 Київ, вул. Братська 6, оф 402

тел/факс (044) 425-77-09

Пишіть: info@osf.org.ua

З повагою,

Команда Фундації «Відкрите суспільство»