Фундація. Наші новини.

Відкритий лист-звернення

понеділок, 17 вересня 2012 1082
до міністра юстиції

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ

Лавриновичу Олександру Володимировичу

Міністру юстиції України

01001, м. Київ,

вул. Городецького, 13

Шановний Олександре Володимировичу!

Метою організацій та незалежних громадських експертів, що звертаються до Вас, є сприяння Національному антикорупційному комітету, Положення про який затверджено Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890/2011, у досягненні ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції.

Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії, затвердженої Указом Президента України 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 було затверджено Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, п'ятнадцять розділів якої є напрямами Національної антикорупційної стратегії, що втілюються у вигляді завдань, виконання яких вимірюється індикаторами (результативними показниками, зг. ч. 5 ст. 20 Бюджетного кодексу України) ста двадцяти заходів, дев?ять з яких містять ознаки бюджетних програм.

Відповідно до розділу VII Національної антикорупційної стратегії, «фінансове забезпечення реалізації Національної антикорупційної стратегії здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Щорічна перевірка ефективності витрачання коштів державного бюджету на реалізацію Національної антикорупційної стратегії шляхом виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки з подальшим розглядом її результатів на засіданнях Національного антикорупційного комітету проводитиметься Рахунковою палатою».

Зробивши аналіз положень Бюджетного кодексу України, затвердженого Законом України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, коаліція громадських організацій та громадян України «Державна антикорупційна політика – під контролем громадськості» висловлює сумнів щодо можливості фінансування завдань та заходів цієї Державної програми шляхом виконання головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних програм, джерелами фінансування яких є загальний та спеціальний фонди державного бюджету та місцеві бюджети, у випадку ненадання зазначеній Державній програмі облікового коду державної цільової програми (частини 1, 2 та 4 статті 21, частини 2 статті 24-1, пункту 4 частини 1 статті 38, частини 3 статті 85, пункту 4 частини 1 статті 105). А відсутність можливості фінансування за програмно-цільовим методом ставить під загрозу досягнення значень результативних показників, затверджених потенційними розпорядниками бюджетних коштів (виконавцями заходів) бюджетних програм, що виконуються в межах цієї державної програми (примірний перелік результативних показників бюджетних програм затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 15).

Так, стаття 1 Закону України від 18 березня 2004 року N 1621-IV «Про державні цільові програми» поділяє останні на:

- загальнодержавні, які затверджуються відповідно до Конституції України Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, згідно статті 16 Закону України від 18 березня 2004 року,

- інші, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням державних замовників, згідно статті 17 Закону України від 18 березня 2004 року N 1621-IV.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до абзацу 9 статті 18 Закону України від 18 березня 2004 року N 1621-IV, центральний орган виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції «веде облік державних цільових програм і надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним замовникам». Відповідно до п. 43 Постанови КМУ від 31 січня 2007 року № 106, «Мінекономіки веде облік затверджених державних цільових програм та подає відповідну інформацію Мінфіну і державним замовникам. Порядок обліку програм затверджується Мінекономіки за погодженням з Мінфіном».

Станом на вересень 2012 року, такий перелік державних цільових програм, що діють, яким присвоюються облікові коди, відповідно до пункту 3 Порядку обліку державних цільових програм, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 31.07.2007 N 250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2007 за N 944/14211 (із змінами), визначено у додатку 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.03.2012 р № 411, що замінив Наказ Мінекономіки від 20.05.2011 № 444 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють». Строк виконання для Мінекономрозвитку, як для відповідального за «подання Мінфіну переліку пріоритетних державних (цільових) програм, які виконуватимуться у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах», п. 14 Постанови КМУ від 26 квітня 2003 р. N 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» встановлено 1 березня кожного року.

Звертаємося до Міністерства юстиції України, яке паспортом Державної програми затверджене її замовником, дати представникам громадськості письмову відповідь, чи державний замовник (координатор) у двотижневий строк від дати затвердження програми:

- подавав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України документи, передбачені п. 2 Порядку обліку державних цільових програм,

- чи була надана замовнику Державної програми мотивована відмова Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або наказ про присвоєння програмі облікового коду та визначення структурного підрозділу, відповідального в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України за здійснення аналізу стану виконання програми.

- у випадку, якщо обліковий код було надано, але не оприлюднено, чи згідно інформації Міністерства юстиції України, Міністерство фінансів України надало Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію щодо державних цільових програм, які відображаються у бюджетних запитах, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів при складанні проекту Державного бюджету України.

Дякуємо за увагу до цього звернення. Відповідь просимо надіслати на наступну адресу: 04070, м. Київ, вул. Братська, 6, оф. 402, тел/факс: (044) 223-92-54.

Організації-партнери та незалежні експерти.

ПІДПИСИ:

Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство».

Громадська організація «Об’єднання випускників зарубіжних університетів».

Незалежні експерти Андрій Любич, Станіслав Соколов

PDF