Фундація. Наші новини.

Проект Бюджету України 2014 - поза законом

четвер, 26 грудня 2013 352
Прес-реліз

Проект Бюджету України 2014 - поза законом?

Під час розробки бюджету України на 2014 р. уряд вчергове проігнорував чинне бюджетне законодавство.

Принципами бюджетної політики, які закладені в Бюджетному кодексі України та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, знехтувано в інтересах політичної доцільності.

Фундація «Відкрите суспільство» занепокоєна системним та свідомим ігноруванням урядом чинного бюджетного законодавства та основних принципів побудови бюджетної системи України при формуванні та розгляді проекту бюджету України на 2014 рік.

Чи має право уряд України вимагати виконання податкових зобов’язань платниками податків в ситуації, коли він сам систематично порушує законодавчо закріплені вимоги до бюджетного процесу та імітує врахування думки громадянськості? Порушення урядом чинного бюджетного законодавства ставить під сумнів легітимність державного бюджету на 2014 рік.

Пункт 10 ч.I ст.7 Бюджетного кодексу України (БКУ) вимагає інформування громадськості з питань складення, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Зазначене забезпечується шляхом публікації документів, пов’язаних із складенням бюджету, його затвердженням та виконанням. Проект державного бюджету України на 2014 рік надійшов до Верховної Ради України лише 18 грудня 2013 року, тобто більш як на три місяці пізніше (внесений 15 вересня 2013 року і одразу ж відкликаний урядом проект держбюджету не був опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» упродовж семи днів після його подання Верховній Раді України всупереч вимогам частини другої статті 27 БКУ), що є порушенням вимог статті 96 Конституції України, статті 155 Регламенту ВРУ, статті 37 БКУ. До 18 грудня 2013 року була відсутня будь-яка публічна інформація щодо показників бюджету-2014 та їх відповідності пріоритетам соціально-економічного розвитку.

Також політика діючого уряду України в бюджетній сфері порушує вимоги Розділу ХІІ Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 774-р[1], що сформульований як «Створення доступу громадськості до інформації з питань бюджету» і має на меті забезпечення контролю громадськості за ефективним і результативним управлінням бюджетними коштами.

Більше того, сьогоднішня урядова практика підготовки та прийняття бюджету:

  • не сприяє створенню атмосфери суспільної довіри і налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, громадянами, інститутами громадянського суспільства;
  • суперечить засадничим принципам Кодексу належної практики щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері Міжнародного валютного фонду(зокрема, принципам «Відкритості бюджетних процесів» і «Доступності інформації для громадськості»), з урахуваннямяких розроблено щойно затверджену Стратегію розвитку системи управління державними фінансами.

По суті, уряд не виконує прийняті ним же ініційовані нормативно-правові акти.

Фундація «Відкрите суспільство»:

1) наполягає на дотриманні законодавчо закріплених принципів побудови бюджетної системи України, а саме прозорості і публічності, справедливості і неупередженості, цільового використання коштів;

2) зазначає необхідність термінового оприлюднення повної інформації щодо проекту Державного бюджету на 2014 рік;

3) вважає за необхідне проведення громадського обговорення бюджету-2014,

4) вимагає прийняття бюджету-2014 за повною парламентською процедурою в трьох читаннях.

[1] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80