Фундація. Наші новини.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до міського голови Києва Віталія Кличка з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет Києва на 2016 рік та організацію консультацій з громадськістю

четвер, 19 листопада 2015 951
Фундація «Відкрите суспільство» офіційно звернулася до міського голови Києва та Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет Києва на 2016 рік та організацію консультацій з громадськістю.

Згідно вимог чинного законодавства, проект рішення про бюджет на 2016 рік необхідно оприлюднити не пізніше 27 листопада 2015 року. Консультації щодо проекту рішення про бюджет мають врахувати недоліки минулорічних перших в історії столиці консультацій у форматі слухань. До речі, вони були проведені міською владою після неодноразових звернень Фундації «Відкрите суспільство». Як потрібно організувати консультації, аби налагодити не односторонній, а двосторонній зворотній зв'язок із небайдужими громадянами та підвищити довіру до результатів консультацій, пропонуємо у тексті Відкритого звернення. Звернення відкрите для підписання всіма небайдужими. Приєднуйтесь до нашої ініціативи. Бюджет Києва має бути під пильним контролем громадськості.  

Підписати звернення можна за посиланням: 

 

 

 

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

до міського голови Києва Віталія Кличка

з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет Києва на 2016 рік

та організацію консультацій з громадськістю

  • користуючись правом територіальної громади на участь в бюджетному процесі,
  • прагнучи забезпечити дієвий громадський контроль за формуванням бюджету Києва,
  • зважаючи на необхідність попередження втрат надходжень бюджету через корупцію та бездіяльність посадових осіб,
  • визнаючи важливість формування реалістичних та обґрунтованих  показників доходів міського бюджету,
  • визнаючи важливість врахування інтересів громадян при плануванні витратної частини бюджету,
  • усвідомлюючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні

 Згідно Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас щодо необхідності та важливості дотримання вимог чинного законодавства в частині оприлюднення та обговорення нормативно-правових актів, які становлять суспільний інтерес та мають безпосередній вплив на вирішення проблем на місцевому рівні та врахування інтересів громадян.

  1. Згідно вимог статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому. Це означає, що місцевий бюджет має бути затверджено до 25 грудня 2015 р.

Згідно статті 2 п. 45 Бюджетного кодексу України «рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт ... відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно … місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду». Оскільки рішення про місцевий бюджет є нормативно-правовим актом, то згідно статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Таким чином, проект рішення про бюджету на 2016 рік необхідно оприлюднити не пізніше 27 листопада 2015 року для виконання вимог чинного законодавства та  забезпечення належних можливостей ознайомлення із його змістом, а також сприяти залученню громадян до консультацій з приводу проекту рішення про бюджет на наступний рік.

У зв’язку із вищезазначеним, звертаємося до Вас забезпечити виконання норм чинного законодавства та оприлюднити проекту рішення про місцевий бюджет згідно вимог статті 76 Бюджетного кодексу України та статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті міської ради.

Звертаємо Вашу увагу на важливість оприлюднення на веб-сайті  міськради вичерпного переліку додатків, а саме, згідно статей 76 Бюджетного кодексу України проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради та разом із ним подаються:

1) пояснювальна  записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);
ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради.

2Оскільки рішення про місцевий бюджет є суспільно важливим документом для розвитку міста, консультації із громадянами та бізнесом щодо його змісту є важливим індикатором відкритості та прозорості політичного процесу на місцевому рівні.

Задля підвищення довіри до місцевої влади та ії рішень, пропонуємо після оприлюднення проекту рішення про  місцевий бюджет на 2016 р. ініціювати та провести консультації щодо його змісту шляхом залучення  громадян та бізнесу до консультацій через наступні канали участі:

а) надсилання пропозицій у письмовій формі на визначену електронну пошту;

б) проведення публічного громадського обговорення;

в) проведення публічного експертного обговорення;

г) проведення публічних зустрічей із заінтересованими сторонами (ініціативні групи громадян та бізнес об’єднання) щодо конкретних проблемних питань місцевої політики.

3.  Аби громадяни та бізнес були впевненими, що міська влада готова не лише до консультування із громадянами щодо змісту бюджетної політики, але й до співпраці та реагування на наданні пропозиції, пропонуємо забезпечити можливість для громадян відстежувати свій внесок у консультації шляхом:

а) оприлюднення всіх наданих пропозицій в рамках консультацій на веб-сайті міськради;

б)  оприлюднення звіту про результати консультацій із громадськістю на веб-сайті міськради. Це стане свідчень того, що наданні пропозиції громадян в рамках консультацій були використанні у проекті рішення про місцевий бюджет. У звіті про результати консультацій зазначити стан та причини врахування, часткового врахування чи відхилення отриманих пропозицій та зауважень, а також зазначити яким чином це відобразилося на проекті рішення про місцевий бюджет;

в) додати звіт про проведення консультацій із громадянами та бізнесом та інформацію про його результати у формі окремого додатку до рішення про місцевий бюджет на 2016 р.

Наперед вдячні за врахування наданих пропозицій та відповіді по суті наданих пропозицій

Звернення підписали:

Іван Сікора, директор Фундації «Відкрите суспільство»

Підписати звернення можна за посиланням http://goo.gl/forms/iDHKrhGmDH

 

Довідково:

Фундація «Відкрите суспільство» вже 5 років займається аналізом та адвокацією змін у міській політиці у столиці. Серед ключових компетенцій організації - бюджетна, земельна та містобудівна, антикорупційна політики на національному та місцевому рівнях. Організація першою в Україні стала  членом  Глобального руху за бюджетну прозорість, підзвітність та участь громадян у бюджетних процесах (The Global Budget Transparency, Accountability and Participation Movement (BTAP).

Зараз Фундація «Відкрите суспільство»  є учасником та співкоординатором разом із Одеською обласною організацією «Комітету виборців України» громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», що працює за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.

Діяльність партнерства спрямована на підвищення прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів. Вперше в Україні комплексно оцінюється 15 місцевих бюджетів на стан їх прозорості, громадської участі та доброчесності на основі методології Фундації «Відкрите суспільство». Вперше в Україні комплексно оцінюється 15 місцевих бюджетів на стан їх прозорості, громадської участі та доброчесності на основі методології Фундації «Відкрите суспільство».

Серед досягнень Фундації «Відкрите суспільство»  на рівні столиці варто відзначити:

-  Регулярний аналіз бюджетної, земельної та містобудівної, антикорупційної політики в Києві;
-  Оцінка перших 100 днів команди Віталія Кличка у вересні 2014 року та стану виконання програми міським головою столиці в липні 2015 р.;
-  Надання «Дорожньої карти реформ в сфері бюджетної та антикорупційної політики» (червень 2014);
-  Ініціювання першого в історії столиці громадського обговорення міського бюджету та активна участь у наданні пропозицій щодо змісту бюджетної політики (листопад 2014 та січень 2015 р.);

-   Робота в рамах ініціативи «Реанімаційний пакет реформ для Києва» та Антикорупційної Ради при міському голові Києва, та робота над розробкою антикорупційної програми для Києва.  

Більше про деякі із пропозицій  Фундації «Відкрите суспільство» до бюджетної  та антикорупційної політики в столиці:

Як збільшити надходження міського бюджету Києва на 14-28 млрд  грн та забезпечити успіх реформи децентралізації?

Фундація "Відкрите суспільство" та РПР для Києва провели експертне обговорення бюджету міста Києва на 2016 рік

Громадські експерти занепокоєнні корупційними ризиками у проекті положення Київради про інвестиційні конкурси

Про бюджет, Генплан та як ці документи пов’язані із залученням інвестицій до столиці

Столичний бюджет попередників

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ З ПРИВОДУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КИЄВА НА 2015 РІК

Як меру знайти кошти для наповнення бюджету Києва в 2015 році?

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до міського голови Києва В.Кличка щодо обговорення бюджету Києва-2015

ttp://goo.gl/forms/iDHKrhGmDH

ttp://goo.gl/forms/iDHKrhGmDH

Підписати звернення можна за посиланням