Аналітика. Парламент. Статті.

Коаліційна угода 50/50

понеділок, 15 грудня 2014 1132
Автор: Євген Ревтюк, Леся Шевченко
Коаліційна угода виявилася на порядок якіснішою, аніж програми політичних партій, що утворили коаліцію. Водночас 50% обіцянок коаліціантів не знайшли відображення в документі.

Аналіз проводився окремо кожного розділу програми, порівнюючи передвиборчі програми партій – учасників коаліції з підписаною угодою.

Порівняльну таблицю можна переглянути тут

В ми дослідженні ми сконцентрувалися на трьох основних питаннях:

 1. Наявність плану реалізації поставлених завдань: механізмів досягнення результату (принципів реалізації запропонованих реформ) та конкретних дій (законів, підзаконних актів, рішень Кабінету Міністрів тощо);
 2. Наявність термінів реалізації, що дозволять проконтролювати ефективність роботи коаліції;
 3. Відповідність запланованих дій та передвиборчих обіцянок, як характеристика відповідальності партії перед виборцями.

Кожен з критеріїв було оцінено за шкалою від 0 до 5, де 0 – повна відсутність, 5 – повна відповідність критерію.

Більш детально результати порівняння розділів угоди та передвиборчих програм учасників коаліції приведені у таблиці (додається окремим файлом).

 1. Реформа системи національної безпеки та оборони.

1.1. Шість напрямків реалізації реформи детально та структуровано розділено на ряд конкретних завдань, багато з яких передбачають розробку як нормативних документів (Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини, Плану дислокації Збройних Сил, Концепції інформаційної безпеки, змін до Законів України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки», «Про оборону» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», прийняття законів «Про правовий режим воєнного стану» «Про Українську військову організацію», нової редакції Закону України «Про службу безпеки України» тощо), так і  використання інших інструментів управління національною безпекою та обороною (створення Єдиного Державного реєстру військовозобов’язаних осіб, Регіонального центру РЕР на Східному напрямку,  міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України  тощо). Щоправда багато з запланованих завдань не мають конкретних індикаторів, досягнення яких могло б сигналізувати щодо  успіху чи невдачі у їх досягненні (для прикладу п.2.6 «Оптимізація та відповідне скорочення структури МО та ГШ ЗСУ»  та багато інших). Оцінка: 4.

1.2.Всі заплановані дії мають граничний термін виконання. Оцінка : 5.

1.3.Коаліційна угода загалом не дуже відповідає задекларованим передвиборчим обіцянкам партій. Так реформа Національної гвардії не згадана в жодній з програм партій, реформа СБУ – тільки у «Батьківщини», долі Криму та окупованих територій частково приділено увагу Блоком Порошенка та Батьківщиною, про реформу ВПК згадано Блоком Порошенка та Самопоміччю. Інші два напрями фрагментарно відображені в програмах партій. Більшість обіцянок партій у військовій сфері, все ж, не знайшли втілення в угоді. Оцінка – 2.

 2. Конституційна реформа

2.1.Угода,  окрім створення Тимчасової спеціальної комісії ВРУ, декларування відкритості та прозорості її діяльності та прагнення підготувати законопроект невідомого змісту, жодних конкретних результатів не містить. Оцінка: 0

2.2.Терміни виконання не зазначені. Оцінка 0.

2.3.Не зважаючи на  те, що тільки програма Радикальної партії Ляшка не містить жодного пункту, що би стосувався конституційної реформи, а гасла щодо скасування депутатської недоторканості, збалансування системи державної влади та прийняття закону про імпічмент Президента були надзвичайно популярними у передвиборчій риториці, жодна обіцянка учасників коаліції не потрапила до цього розділу коаліційної угоди. Оцінка 0.

 3. Оновлення влади та антикорупційна реформа.

3.1.Перелік заходів (окрім пункту «ліквідація корупційних схем у державному секторі»), щодо реалізації антикорупційної реформи досить чіткий та містить перелік необхідних законодавчих ініціатив та механізмів щодо її реалізації. Оцінка 4,5.

3.2.Терміни виконання зазначені.  Оцінка 5.

3.3.У передвиборчих програмах партій жодної згадки щодо забезпечення вільного доступу до інформацію про власників земельних ділянок, публічної інформації,  заборони вимагати органами державної влади інформацію повторно.  По одній обіцянці знайдено у програмах  щодо забезпечення прозорості фінансування партій (Батьківщина) та оприлюднення суспільно важливої інформації (Самопоміч). Майже одноголосно всі учасники коаліції обіцяли в тій чи іншій формі створити антикорупційний орган та забезпечити декларування доходів та видатків чиновників. Щоправда, більшість пунктів програм (провокування хабарів, скорочення чисельності чиновників та підвищення їх зарплат тощо) проігноровані. У цьому аспекті Батьківщина являється лідером серед неврахованих обіцянок (8 обіцянок з 10). Оцінка 3.

 4. Судова реформа

4.1.Основні завдання, які повинні бути вирішені у рамках реформування судової системи, досить детально описані. Щоправда, у жодній з запропонованих цілей не вказано яким чином вона реалізовуватиметься, які нормативно-правові документи потрібно для цього буде прийняти, які саме організаційні заходи дозволять досягнути бажаного, хто їх реалізовуватиме  тощо. Отже,  автори угоди тільки декларують бажані напрями судової реформи. Оцінка  2.

4.2.Політики планують досягнути запланованих перетворень  до ІІ кварталу 2015 року, що знову ж таки наводить на роздуми щодо реалістичності майбутньої судової реформи. Оцінка 2.

4.3.Загалом тільки Радикальна партія оминула своєю увагою необхідність змін у судовій системі. Щоправда інші учасники коаліції зосереджувалися на загальній обіцянці реформувати судову систему (Народний фронт та Блок Порошенка), на необхідності люстрації суддів та удосконалення механізмів їх добору (Самопоміч, Блок Порошенка, Батьківщина) та на незалежності суддів від законодавчої та виконавчої влади (Самопоміч, Блок Порошенка). Обіцянки Батьківщини щодо формування суду присяжних та прямих виборів місцевих суддів, та Самопомочі щодо становлення прокуратури як служби державного обвинувачення, залишилися поза увагою укладачів угоди. 7 з 9 запланованих напрямків судової реформи не відображені в програмах партії. Оцінка 1.

 5. Реформа системи органів правопорядку.

5.1.Розробники угоди досить детально окреслили принципи та механізми реформування системи МВС та кримінальної юстиції. На жаль, пропозиціям щодо створення національного бюро розслідувань, муніципальної та військової міліції, приділено значно менше уваги. При цьому, не завжди зрозуміло яким саме чином будуть досягатися заплановані цілі (зокрема відсутні механізми конкурсного відбору та атестації працівників тощо).  Оцінка 3.5

5.2.Терміни виконання визначені тільки щодо реформування системи кримінальної юстиції (по кожному завданню) та формуванню нової системи МВС (І квартал 2015 року загалом). Інші завдання, на жаль, не мають терміну виконання. Оцінка 2

5.3.У передвиборчих програмах а більшості випадків не конкретизовано які саме реформи необхідні органам правопорядку. Так, Народний фронт та Блок Порошенка відстоюють ідею реформи правоохоронної системи, Батьківщина – приведення законодавства у правоохоронній сфері до вимог ЄС, Радикальна партія вимагає повної зміни особового складу, Самопоміч - перетворення міліції в орган охорони правопорядку. Тільки одна конкретна обіцянка Самопомочі – створення муніципальної міліції - знайшла відображення в угоді. Оцінка 3.

 6. Реформа виборчого законодавства.

6.1.В даному розділі зафіксовані принципи майбутньої системи проведення виборів на загальнодержавному та місцевому рівнях.  Але, на жаль, не деталізовано яким чином ці принципи будуть впроваджуватися у життя.  При цьому завдання щодо забезпечення підзвітності і дієвості парламенту виходить за рамки запланованих у угоді цілей. Оцінка 2.

6.2.Терміни виконання вказані загалом по кожному з завдань, їх реалістичність (забезпечити підзвітність і дієвість парламенту протягом І кварталу 2015 року) викликають сумніви. Оцінка 2,5

6.3.Тільки у трьох учасників коаліції (Блок Порошенка, Радикальна партія та Батьківщина) у програмах знайдено обіцянку щодо переходу до пропорційної системи та відкритих списків. Інші завдання відсутні. Оцінка 1.

 7. Децентралізація та реформа публічної адміністрації.

7.1.Загалом завдання щодо виконання програми досить структуровані та детальні. Оцінка 5.

7.2.На жаль відсутні календарні терміни виконання запланованих завдань щодо реформи публічних фінансів, державних закупівель та управління державною власністю та приватизацією. Оцінка 4.

7.3.Обіцянка децентралізації влади та формування місцевих бюджетів в тій чи іншій мірі присутня в політичних програмах всіх учасників коаліції. Три політичні сили (Народний фронт, Самопоміч та Батьківщина) планували спростити надання адміністративних послуг, Самопоміч та Батьківщина – прийняти закон про імпічмент Президента , Народний фронт та Батьківщина – впровадити електронне врядування, Самопоміч – забезпечити прозорі закупівлі та реалізацію майна. Завдання з реформування публічних фінансів не згадується у жодній програмі учасників коаліції. Обіцянки щодо розширення громадської участі (Самопоміч та Батьківщина) та відкритості інформації щодо рішень органів влади (Блок Порошенка) так  і залишилися поза увагою угоди. Оцінка 3,5.

 8. Забезпечення  прискореного економічного розвитку

8.1.В цілому даний розділ коаліційної угоди носить декларативно-описовий характер. Відсутні будь-які цілі та механізми реалізації запланованих завдань. Оцінка 0.

8.2.Терміни виконання, в силу відсутності конкретних цілей, встановлені рамково (зазвичай 2015 рік). Оцінка 1.

8.3.Загалом у програмах партій було віднайдено 13 обіцянок, що відносяться до аналізованої галузі. При цьому частково враховано ув угоді тільки 6. Політичні програми Народного фронту (не враховано 1 обіцянка), Радикальної партії (не враховано 2 обіцянки) та Батьківщини (обіцянки відсутні) відсутні у даному розділі угоди. Оцінка 1.

 9. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції

9.1.Чітко поставлені завдання, в багатьох випадках окреслені механізми та принципи їх реалізації. Винятком є сфера трудових взаємовідносин. Автори угоди не надали жодної інформації щодо того, на яких саме принципах повинен базуватися Трудовий кодекс. Оцінка 4.

9.2.Загалом терміни виконання присутні, хоча ідосить розмиті. Оцінка 4.

9.3.Дві групи обіцянок: реформування податкової системи (Народний фронт, Блок Порошенка, Батьківщина) та зменшення контролюючих органів (Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина),  враховані при написанні угоди. Також прагнення до розширення підприємницької свободи та скорочення адміністративного регулювання, анонсоване Народним фронтом, отримало продовження в угоді.  Натомість боротьба з монополіями та обмеження їх впливу на економіку, що є одним з пунктів передвиборчих програм більшості (окрім Батьківщини) учасників коаліції, зовсім не врахована в угоді. Відповідний пункт коаліційної угоди передбачає радше спрощення механізмів контролю над монополіями зі сторони АМК та підвищення прозорості його діяльності. Оцінка 1.

 10. Реформа фінансового сектору

10.1.       В даному пункті угоди авторами анонсовані принципи діяльності у фінансовій сфері, при цьому переважно відсутні конкретні пропозиції щодо інструментів та механізмів їх реалізації. Оцінка 1.

10.2.       Терміни виконання (за виключенням п.2.1. лібералізація валютного регулювання) відсутні. Оцінка 0.

10.3.       Передвиборчі програми Самопомочі та Радикальної партії містять обіцянки щодо доступності фінансових ресурсів, на що загалом спрямовані принципи запропонованої реформи. Інші згадки у передвиборчих програмах учасників коаліції щодо фінансового сектора відсутні. Оцінка 1.

 11. Реформа сільського господарства

11.1.       Автори окреслили ряд завдань та, в багатьох випадках,  вказали механізми їх реалізації. На жаль в більшості випадків відсутні конкретні кроки, що дозволять досягнути запланованого. Оцінка 3,5.

11.2.       В більшості випадків терміни реалізації присутні. Оцінка 4.

11.3.       З 8 обіцянок, що стосуються реформи  сільського господарства, знайдених у програмах партій були частково враховані в угоді 3 («перетворення землі на актив…» та «формування сучасного села як архетипічної цінності…», що належать Самопомочі та «запровадження права оренди землі під жорстким контролем держави» за «авторства» Радикальної партії). Можна зробити висновок, що загалом реформа сільського господарства мало хвилювала  партії перед виборами. Оцінка 2.

 12. Реформа енергетики та енергозалежність

12.1.       Автори детально окреслили принципи майбутньої реформи, механізми її реалізації та  в багатьох випадках запропонували чіткі дії, що дозволять досягнути запланованого. Оцінка 5.

12.2.       В більшості випадків терміни реалізації присутні на рівні окремих завдань. Оцінка 4,5.

12.3.       Питання енергетики присутнє тільки у передвиборчій програмі Народного фронту. З 5 обіцянок в угоду не попала тільки одна («Пропонуємо нашим західним партнерам заключати всі договори на транзит газу через Україну на наших кордонах з Росією» ). Поруч з тим ліквідація субсидіювання, забезпечення прозорості енергетичних ринків, удосконалення законодавства для залучення приватних інвестицій в галузь, реформа вугільної галузі зовсім не згадані у цій або інших програмах. Оцінка 2.

 13. Інфраструктура та транспорт

13.1.       Розділ містить завдання та принципи їх реалізації. Конкретні дії, що призведуть до бажаного результати, передбачені не завжди (особливо стосовно авіаційного транспорту). Оцінка 4.

13.2.       Терміни виконання визначені для менш ніж  половини поставлених завдань. Оцінка 3.

13.3.       Будь-які передвиборчі обіцянки щодо цієї теми відсутні. Оцінка 0.

14. Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики

14.1.       Чітко поставлені завдання та в багатьох випадках окреслені механізми та принципи їх реалізації. Оцінка 4.

14.2.       Терміни виконання визначені в 13 з 17 випадків. Оцінка 4.

14.3.       Будь-які передвиборчі обіцянки відсутні. Оцінка 0.

 15. Соціально-гуманітарна реформа

15.1.       Гарантування соціального захисту. Авторами запропонована концепція але, на жаль, не деталізовано принципи та дії з її реалізації. Якісна освіта. Сучасна наука і інновації. В угоді здебільшого детально прописані механізми та необхідні дії щодо реалізації запланованого. Культурний простір, інформаційна політика та національна пам’ять. Описані принципи та окремі дії щодо реалізації запланованого. Оцінка 4.

15.2.       Терміни виконання окреслені по кожному з розділів в загальному, а саме «Протягом 2015 року», що наводить на роздуми щодо їх реалістичності. Оцінка 3.

15.3.       Надання соціальної допомоги та соціальний захист учасників АТО присутні у програмах Народного фронту, Самопомочі та партії Олега Ляшка. Обіцянка Народного фронту щодо продовження освітніх реформ на європейських засадах в силу її комплексності врахована в угоді. Натомість досить конкретизовані пропозиції Самопомочі (7 пунктів) та Батьківщини (1 пункт) віднайти в угоді не вдалося. Тільки програма Самопомочі містить обіцянки в сфері науки та інновацій (4 пункти), з яких враховано 2. Над проблемами культури та інформаційного простору замислювалися тільки Народний фронт (2 враховані обіцянки) та Блок Петра Порошенка (1 врахована обіцянка з 4). Оцінка 3.

 16. Реформа системи охорони здоров’я

16.1.       Автори запропонувавши концепцію реформи вибірково, а саме, тільки у випадку завдань «якісна та доступна медицина», «формування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомоги » та частково «здійснення раціональної фармацевтичної політики», та запропонували механізми її реалізації. Оцінка 3.

16.2.       Відсутні будь-які терміни виконання. Оцінка 0.

16.3.       Проблемі реформування системи охорони здоров’я мало приділена увага у передвиборчих програмах. Зокрема у програмах Блоку Порошенка та Батьківщини не виявлено жодної обіцянки. Народний фронт зосередився на загальній обіцянці «забезпечити доступність якісних медичних послуг».  Обіцянки партії Ляшка (зростання в 10 раз видатків на медицину та створення фельдшерсько-акушерського пункту в кожному селі), в силу їх популізму, не враховано в угоді. З шести пунктів програми Самопомочі враховані тільки два. Оцінка 1.

 17. Реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

17.1.       Даний розділ угоди складається, по суті, з двох частин, а саме з декларування наміру реформувати систему управління сферою охорони довкілля без жодних натяків на механізми імплементації, та плану гармонізації законодавства України до Директив ЄС у сфері охорони довкілля,  зобов’язання виконання якого взяла на себе Україна в рамках підписання Угоди про асоціацію. Оцінка 2,5.

17.2.       Відсутні будь-які терміни виконання. Оцінка 0.

17.3.       Будь-які передвиборчі обіцянки відсутні. Оцінка 0.

Загалом коаліційна угода, яка містить 17 розділів, які, в свою чергу, поділяються на 89 підрозділів. Політичні партії в тій чи іншій мірі включили до угоди ряд власних передвиборчих обіцянок, що були зафіксовані у передвиборчих програмах. Так зокрема :

 • Народний фронт  - 25 обіцянок з 34;
 • Блок Петра Порошенка  - 14 обіцянок з 27;
 • Самопоміч – 33 обіцянки з 62;
 • Радикальна партія - 13 обіцянок з 33;
 • Батьківщина 18 обіцянок повністю, 3 частково з 35.

Таким чином, близько 50% обіцянок не були враховані під час розробки коаліційної угоди.

Поруч з тим 46 підрозділів (з 89, тобто ще 50%), в тому числі 4 розділи угоди або жодним чином не пов’язані з програмами учасників коаліцій, тому що жодна з обіцянок політичних партій не потрапила у текст угоди.

При цьому в розрізі партій:

 • Народний фронт  - 65 підрозділів;
 • Блок Петра Порошенка  - 72 підрозділи;
 • Самопоміч – 72 підрозділи;
 • Радикальна партія 78 підрозділів;
 • Батьківщина 77 підрозділів.

Підсумок проведеного аналізу продемонстровано в таблиці (нижче).

Наявність плану дій у вигляді запропонованого механізму реалізації реформ та переліку безпосередніх кроків для забезпечення їх реалізації загалом оцінений в 3,06 балів (з 5 можливих). Слід констатувати, що в більшості випадків в угоді відсутні конкретні дії, що дозволяли би оцінити хід реалізації реформ. В деяких розділах, як от  забезпечення прискореного економічного розвитку, реформа фінансового сектору, конституційна реформа взагалі відсутній опис механізмів, що дозволять реалізувати пропоновані реформи.

Другий аналізований критерій, наявність термінів реалізації кожного пункту коаліційної угоди, визначає наскільки відповідально до її підготовки, і що саме основне, до її реалізації в майбутньому підходитимуть учасники коаліції. Середнє значення критерію по різним частинам угоди - 2,59 балів (з 5 можливих). Відсутність будь-яких термінів виконання у 4 розділах, формальний підхід до встановлення термінів ще у 5 розділах говорить не на користь прагнення до реалізації угоди.

Низький рівень відповідності коаліційної угоди та передвиборчих програм створює враження, що політики навіть не думали їх (обіцянки) виконувати. Відсутність будь-яких співпадінь між обіцянками та угодою спостерігається у 4 розділах, врахування 1-2 обіцянок у 9 розділах та середній бал у 1,44 (з 5 можливих) демонструє рівень послідовності політичних партій.

Детальне ознайомлення з текстом угоди складає враження, що над ним працювали розрізнені групи експертів, перед якими були поставлені досить «вузькі» завдання. При цьому ті розділи, по яких у експертів були детальні напрацювання (національна безпека, антикорупційна реформа, децентралізація, реформа енергетики та інші) приємно вирізняються серед інших. Таким чином, можна зробити висновок про слабку координованість експертних груп та відсутність волі лідерів партій до підготовки більш якісного документу.

Результати аналізу коаліційної угоди наштовхують на думку про те, що щирість політичних лідерів щодо її реалізації не набагато більша ніж щодо власних передвиборчих програм. Зважаючи на значну кількість нових облич в партійних списках, які прийшли до парламенту з вірою та бажанням реформувати країну, цей документ являє собою такі собі «передвиборчі обіцянки» для них. Документ якісніше підготовлений, адже спрямований не на середньостатичного виборця, а на середньостатистичного народного депутата. 

Розділ коаліційної  угоди

Наявність плану реалізації

Наявність термінів реалізації

Відповідність передвиборчим програмам

1

Реформа системи національної безпеки та оборони

4

5

2

2

Конституційна реформа

0

0

0

3

Оновлення влади та антикорупційна реформа

4,5

5

3

4

Судова реформа

2

2

1

5

Реформа системи органів правопорядку

3,5

2

3

6

Реформа виборчого законодавства

2

2,5

1

7

Децентралізація та реформа публічної адміністрації

5

4

3,5

8

Забезпечення  прискореного економічного розвитку

0

1

1

9

Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції

4

4

1

10

Реформа фінансового сектору

1

0

1

11

Реформа сільського господарства

3,5

4

2

12

Реформа енергетики та енергозалежність

5

4,5

2

13

Інфраструктура та транспорт

4

3

0

14

Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики

4

4

0

15

Соціально-гуманітарна реформа

4

3

3

16

Реформа системи охорони здоров’я

3

0

1

17

Реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

2,5

0

0

 

Середнє значення

3,06

2,59

1,44