Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Методики оцінки видатків місцевих бюджетів

неділя, 03 березня 2013 1114
Експерти ГО «Фундація «Відкрите суспільство» розробили методику проведення оцінки прозорості та відкритості державних закупівель (здійснення бюджетних видатків) на місцевому рівні.

На думку експертів ГО "Фундація "Відкрите суспільство", методика проведення оцінки прозорості та відкритості державних закупівель (здійснення бюджетних видатків) на місцевому рівні повинна містити складання таблиць по кожному з п’яти етапів проведення закупівель за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також бюджетів державних, казенних та комунальних підприємств, об’єднань підприємства та господарських товариств.

Відкритість та прозорість можуть визначатися по складовим одиницям оприлюднюваної інформації, відповідно до чинного законодавства, зокрема:

- Бюджетного кодексу України;

- Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»;

- Закону України від 22.12.1995 № 493/95-ВР “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб”;

- Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України від 24.05.2012 № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», тощо.

Перелік документів замовника товарів, робіт та послуг (розпорядника коштів) визначений наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922.

Цінові, платіжно-кредитні та інші відносини, що виникають між розпорядниками грошових коштів, що є замовниками товарів, робіт та послуг, та одержувачами грошових коштів, які є постачальниками товарів, виконавцями робіт та послуг, регулюються законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами про закупівлі.

Але дані можна систематизувати не лише на підставі оголошень, затверджуваних Уповноваженим органом для різних етапів проведення закупівель, але і на підставі звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, форми складання якої затверджені Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України та іншими органами державного контролю. Як результат, можна говорити про п’ять складових прозорості та відкритості:

1) інформація, оприлюднення якої визначена в законодавстві про закупівлі,

2) інформація, визначена Постановою КМУ від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»,

3) інформація, шо отримується в результаті надання запитів громадськості щодо надання доступу до публічної інформації,

4) інформація, доступна зі звітності розпорядників та одержувачів коштів, також як і така, що міститься в їхньому реєстрі, а також у реєстрі (фінансових) бюджетних зобов'язань,

5) інформація, що отримується з обробки звітності Державної служби статистики України.

ЗАВАНТАЖИТИ: ЯК ОЦІНИТИ ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ) НА МІСЦЕВОМУ (РЕГІОНАЛЬНОМУ) РІВНІ?

Див.: Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних обов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) (додаток 1) ( za040-11 ) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання".

Абзац перший пункту 2.2 глави 2 вкладеного наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 року N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України".