Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Малий бізнес – рушій соціально-економічного розвитку і розкриття підприємницького потенціалу територіальних громад

четвер, 27 серпня 2009 1632

Сьогодні в Україні на владному рівні сектор малого бізнесу чомусь асоціюється з ринком (базаром) або з наданням побутових послуг. Насправді ж малий бізнес є надзвичайно важливим економічним сектром, який у розвинених державах світу створює більшість робочих місць і формує значну частину валогово внутрішнього продукту.

Підприємець у ринковій економіці виконує три головних функції:

- ресурсну (забезпечує формування і продуктивне використання капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів);

- організаційну (здійснює організацію маркетингу, виробництва, збуту, реклами тощо);

- творчу (творить новаторські ідеї, генерує і активно використовує ініціативи, проявляє вміння ризикувати).

Роль і ринкові функції малого бізнесу чітко визначені як сучасною економічною теорією, так і практикою впровадження державної економічної політики. Основні економічні переваги цього економічного сектора – у тому, що малий бізнес значно швидше реагує на коливання ринкової кон’юнктури, і навіть в умовах розвиненої конкуренції він здатний швидко виявити й заповнити вільну ринкову нішу, розробити і ефективно впровадити новий асортимент продукції і послуг, що користуються попитом. Разом з цим, ма­лий бізнес ефективно перебирає на себе найбільш технологічно ускладнені й ре­сурсо­затратні виробничі операції ве­ликих промислових підприємств, кооперуючись з ними на засадах підряду чи субпідряду. Як писав видатний австрійський економіст-неолібераліст Л.Ф.Мізес, «справжній підприємець – це той, хто виробляє велику кількість кращих і де­шевших товарів, хто, залишаючись рушієм прогресу, пропонує споживачам товари і послуги, які були раніше їм невідомі й недоступні. Саме завдяки безперерв­ній винахідливості підприємця, його інноваційності і схильності до нововведень у ринковій економіці підтримується конкуренція, змагальність, боротьба за споживача, високий рівень продуктивності праці, зменшення вартості і підвищення якості товарів і послуг».

У ринковій економіці малий бізнес виконує такі головні функції:

- забезпечує швидке і порівняно низькозатратне створення нових робочих місць;

- забезпечує впровадження інновацій та комерціалізацію нових технологій;

- забезпечує зростання рівня інноваційності промислового виробництва і продуктивності господарської діяльності,  ефективну реструктуризацію великих промислових підприємств на основі таких форм господарської інтеграції, як промислові бізнес-інкубатори та інноваційно-технологічні центри;

- сприяє послабленню монополії і стимулює конкуренцію.

Сектор малого бізнесу дедалі більше пронизує галузі світової економіки і стає функціональною основою великих промислових гігантів і корпорацій. Наприклад, у США малі фірми отримують від великих підприємств субпідрядні замовлення на суму близько 20 млрд. дол. щорічно.

У Сполучених Штатах Америки малий бізнес створює більше половини валового внутрішнього продукту, що виробляється у приватному секторі. У США за останнє десятиліття близько 60% усіх інновацій створені у секторі МСБ та майже 75% нових робочих місць. У США дві третини робочих місць створені структурами і компаніями, що належать до категорії малого бізнесу. При цьому, ефективність капіталовкладень у малому бізнесі приблизно у 9 разів вища, ніж у великому бізнесі.

Не менші показники розвитку демонструє малий і середній бізнес у країнах-членах Європейського союзу, де сектор МСБ охоплює 23 млн. підприємств або… 99% усіх європейських підприємств. Європейський малий і середній бізнес сьогодні створює 2/3 робочих місць або забезпечує 70% зайнятості населення. Сектор МСБ у ЄС забезпечує 57% загального обороту і 53% доданої вартості. Він є головним рушієм європейської економіки, розвитку її інноваційного потенціалу і соціальної інтеграції країн-членів Європейського Союзу. У окремих європейських галузях, наприклад, у текстильній промисловості, сектор МСБ створює близько 80% робочих місць. МСБ у ЄС посідає домінуючі позиції у таких галузях європейської економіки, як оптова і роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво (у цих галузях МСБ складає від 9/10 до 4/5 загальної чисельності підприємств).

У Китаї малий бізнес є ключовим напрямом модернізації економіки та економічного розвитку. Ще у 2005 році в Китаї працювало понад 3 млн. приватних підприємств та близько 30 млн. індивідуальних підприємців, більшість яких діє у виробничій сфері. Сьогодні китайські товари, вироблені малими фірмами, можна зустріти на прилавках крамниць практично у кожному куточкові світу.

У кожній економічно розвиненій державі світу впроваджується ефективна і комплексна державна політика підтримки малого підприємництва і навіть діють спеціалізовані органи державної влади з підтримки і стимулювання малого бізнесу.    

З метою оцінки ефективності підприємницької політики регіональних і місцевих органів влади експерти Фундації «Відкрите суспільство» взяли участь у проведенні дослідження стану ефективності використання місцевих фінансово-матеріальних ресурсів з метою збільшення дохідної частини місцевих бюджетів на рівні областей і міст обласного значення, реалізації місцевих соціально-економічних програм, організації соціального діалогу та інституційної взаємодії місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з діловим сектором територіальних громад.

У процесі моніторингу було проведено аналіз нормативно-правової бази впровадження державної і муніципальної політики підтримки розвитку підприємництва, зокрема, сектору малого бізнесу; відстежено кількість і результативність впровадження регіональних і місцевих програм підтримки підприємництва, в тому числі чисельність створених нових робочих місць, а також обсяги фінансових ресурсів, виділених з місцевих бюджетів на їх реалізацію.

Під час проведення моніторингу експертами було оцінено також кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів), створених у рамках реалізації місцевих програм, та результати діяльності державних і муніципальних фондів підтримки підприємництва на території областей і міст обласного значення, а також проаналізовано інші параметри і показники впровадження на регіональному і місцевому рівні політики підтримки розвитку малого бізнесу і розкриття підприємницького потенціалу територіальних громад.    

За результатами моніторингу і оцінки підготовлено пропозиції і рекомендації з першочергових заходів, які необхідно реалізувати на центральному рівні влади з метою удосконалення державної політики підтримки розвитку малого підприємництва, як рушія соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Рекомендації стосуються покращення інформаційної відкритості регіональних і місцевих органів влади, проведення інвентаризації і розкриття доступу до місцевих ресурсів, вдосконалення підготовки і впровадження регіональних та місцевих програм підтримки підприємництва, залучення територіальних громад до формування і реалізації місцевої політики.