Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Індекс прозорості, участі та доброчесності соціально-економічної та бюджетної політики м. Києва

п'ятниця, 29 липня 2016 1296
За результатами дослідження Київ набрав 67,5 балів із 173 можливих, що складає 39% від загальної кількості балів і зайняв 4 позицію серед 17 українських міст. Це відповідає «мінімальному рівню» забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є значно вищим за середній досягнутий іншими містами показник в 43,7 балів. Києву не вистачило 1% аби досягнути «обмеженого» рівня забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності.

Резюме

За результатами дослідження Київ набрав 67,5 балів із 173 можливих, що складає 39% від загальної кількості балів і зайняв 4 позицію серед 17 українських міст. Це відповідає «мінімальному рівню» забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є значно вищим за середній досягнутий іншими містами показник в 43,7 балів. Києву не вистачило 1% аби досягнути «обмеженого» рівня забезпечення бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності.

Найкращі показники Києва було досягнуто міською владою за критерієм ПРОЗОРОСТІ – було забезпечено 45,1% його виконання. Хоча цей показник відповідає «обмеженому» рівню забезпечення критерію, та серед інших міст він є лідером у рейтингу ПРОЗОРОСТІ.

Порівняно високий показник дляКиєва було досягнуто міською владою в розділі індексу ДОБРОЧЕСНОСТІ – 35,7% критеріїв було забезпечено, що відповідає «мінімальному» рівню виконання цього критерію, та водночас, відповідає третьому місцю у рейтингу ДОБРОЧЕСНОСТІ.

Найнижчий показник Києва забезпечено для критерію УЧАСТІ – тільки 23,8% критеріїв цієї категорії було виконано, що відповідає  «мінімальному» рівню забезпечення.

Загальною тенденцією, яка характерна для м. Києва, є високий рівень ПРОЗОРОСТІ щодо стратегічних документів місцевого розвитку, проектів та більшості затверджених документів соціально-економічної та бюджетної політики (рішення про бюджет та рішення про Програму соціального та економічного розвитку (ПСЕР), річних та квартальних звітів про виконання бюджету та звіту про виконання ПСЕР, звітів про результати проведення процедур закупівель у головних розпорядників бюджетних коштів,звітів головних розпорядників бюджетних коштів  щодо виконання паспортів бюджетних програм). На сайті оприлюднюються інформація про протоколи та  стенограми сесії, протоколи профільної бюджетної комісії, інформація про результати поіменних голосувань депутатів на сесії ради,інформація про засідання профільної бюджетної комісій.

Бракує повноти оприлюднення проекту рішення про бюджет. Зокрема, відсутній у відкритому доступі додаток, що передбачений вимогами Бюджетного кодексу України, а саме, пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету. Також на сайті не оприлюднюється інформація про отримані пропозиції від громадян та депутатів до проекту рішення про бюджет, в т.ч. в рамках консультацій із громадянами. Така  інформація була надана лише по запиту публічної інформації без деталізації щодо конкретних питань, яких вони стосувалися та стану розгляду кожної із отриманих пропозицій від громадян чи депутатів місцевої ради. Не всі із затверджених бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів можна знайти на сайті, а  їх проекти, взагалі недоступні.

Найгіршою є ситуація із прозорістю планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та фінансовими планами комунальних підприємств та звітами про їх виконання. Бракує узагальненої інформації про всі отриманні пропозиції громадян та депутатів ради та стану їх розгляду щодо проектів соціально-економічних та бюджетних документів на різних стадіях бюджетного процесу – від  проекту звіту про виконання бюджету за календарний рік до трьох квартальних звітів про виконання бюджету та пропонованих змін до рішення про бюджет, проекту ПСЕР та звіту про виконання ПСЕР, проектів цільових та бюджетних програм та звітів про їх виконання, проектів бюджетних запитів та фінансових планів КП та звітів про їх виконання. Стенограми засідань профільної бюджетної комісії та інформація про результати поіменних голосувань відсутні на сайті та по запиту публічної інформації.

Зафіксована практика консультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет, участь громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради, під час яких розглядається проект рішення про бюджет та ПСЕР. Водночас, в Києві використовується лише половина із оцінюваних в рамках дослідження форм консультацій із громадянами.

Відсутня практика консультацій щодо таких важливих проектів документів соціально-економічної та бюджетної політики як: плани діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, звіти про виконання бюджету за рік,  квартальна звітність та пропоновані змін до рішення про бюджет, ПСЕР та звіт про її виконання, бюджетні запити тощо.

Київ - це єдине із 17 міст в якому зафіксовано оприлюднення висновків внутрішніх аудитів та громадської експертизи соціально-економічної та бюджетної політики. Найвищі оцінки отримало місто за дотримання термінів затвердження рішення про бюджет та рішення про ПСЕР, оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету у газеті місцевої ради. Водночас, в Києві все ще відсутній бюджетний регламент як окремий нормативно-правовий документ та «громадський бюджет», зафіксовані порушення термінів оприлюднення проекту рішення про місцевий бюджет та ПСЕР.  

Потребує суттєвого покращення практика загального планування та регламентування бюджетного процесу, стан розміщення інформації про документи та результати бюджетної політики. На часі започаткування практики оприлюднення детальних звітів про результати консультацій із громадянами щодо документів соціально-економічної та бюджетної політики, що підвищить довіру до результатів консультацій, оприлюднення разом із затвердженими документів соціально-економічної та бюджетної політики додатку із інформації про всі отриманні пропозиції від депутатів та громадян разом із інформацією про стан їх розгляду.

 

ПРОЗОРІСТЬ

Найвищі показники за критерієм ПРОЗОРОСТІ зафіксовано у частині доступу до стратегічних документів місцевого розвитку (100% відповідності критерію), що отримано за оприлюднення Стратегії розвитку міста, Генерального плану міста та детальних планів території (ДПТ) на сайті місцевої влади, проектів та затверджених цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів, проекту рішення про бюджет та рішення про Програму соціального та економічного розвитку (ПСЕР), річних та квартальних звітів про виконання бюджету, звіту про виконання ПСЕР, звітів про результати проведення процедур закупівель у головних розпорядників бюджетних коштів,звітів головних розпорядників бюджетних коштів  щодо виконання бюджетних програм.  100% доступними на сайті ОМС є протоколи та стенограми сесій, протоколи профільної бюджетної комісії  місцевої ради на яких розглядаються та приймаються соціально-економічні та бюджетні документи. Доступною на сайті є інформація про результати поіменних голосувань депутатів на сесії та переважно здійснюється інформування про засідання профільної бюджетної комісій.

Посередні оцінки отримано за оприлюднення інформації про затверджені паспорти бюджетних програм та бюджетні запити, повноту оприлюднення проекту рішення про бюджет, інформацію про отримані пропозиції громадян та депутатів до проекту рішення про бюджет та проекту рішення про ПСЕР, стан інформування на сайті ОМС про засідання комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів. Інформація про отриманні пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до проекту рішення про бюджет та ПСЕР була відсутня на сайті, але були надана по запиту публічної інформації.

Найнижчі значення при оцінюванні за критерієм ПРОЗОРОСТІ отримано за відсутність оприлюднення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, затверджених бюджетних запитів та їх проектів, фінансових планів комунальних підприємств та звітів про їх виконання та документів. Бракує прозорості щодо оприлюднення інформації  про пропозиції депутатів та громадян до документів соціально-економічної та бюджетної політики та інформації про стан їх розгляду, інформації про результати поіменних голосувань на засіданнях профільної бюджетної комісії.

Також зафіксовано відсутність практики інформування про результати консультації із громадянами щодо більшості документів політики, а саме щодо планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, цільових та бюджетних програм та звітів про їх виконання, бюджетних запитів, фінансових планів КП та звітів про їх виконання тощо. Стенограми засідань профільної бюджетної комісій ради не ведуться. Відсутньою є інформація про результати поіменних голосувань на засіданнях профільної бюджетної комісій ради.

 

УЧАСТЬ

Стан та рівень забезпечення можливості УЧАСТІ громадян на різних стадіях бюджетного процесу на різних етапах бюджетного процесу відрізняється. Найвищі оцінки за цим критерієм були поставленні при оцінюванніконсультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет на 2016 р., стану участі громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради під час яких  розглядається проект рішення про бюджет та ПСЕР.

Варто зазначити відсутність практики консультації із громадянами на стадії складання, розгляду, затвердження та звітування щодо більшості документів політики, а саме щодо  планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, цільових та бюджетних програм та звітів про їх виконання, бюджетних запитів, фінансових планів комунальних підприємств та звітів про їх виконання, рішення про ПСЕР та звіту про його виконання, звіту про виконання рішення про бюджет за календарний рік, квартальної звітності про виконання рішення про бюджет та пропонованих змін до рішення про бюджет.

Зафіксована обмежена практика консультацій щодо проекту рішення про бюджет – переважно використовуються електронні консультації та раз на рік публічне громадське обговорення, що є недостатнім в умовах браку публічних консультацій на попередніх стадіях бюджетного процесу, а також вірогідно, невисокого інтересу та довіри до «масових» форм консультацій (електронних консультацій та публічного громадського обговорення) з боку експертного середовища та заінтересованих сторін, які  мають специфічні корпоративні інтереси. Консультації у формі публічного експертного обговорення із заінтересованими сторонами, які мають інтерес, або на яких впливають ті чи інші бюджетні рішення, є вкрай важливим для попередження конфліктних ситуацій та практики тіньового лобіювання.

Не зафіксована практика проведення консультацій щодо проекту рішення про ПСЕР та участь громадян у сесійному засіданні місцевої ради коли приймалося рішення про місцевий бюджет та рішення про ПСЕР. Можливість участі громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради є обмеженими необхідністю отримання перепусток.

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

“Мінімальним” за результатами дослідження виявився й рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ (35,7%). Найвищий показник доброчесності в Києві зафіксовано на стадії розгляду та затвердження рішення про бюджет. Київ є єдиним із 17 міст, де на сайті оприлюднюються (висновки) внутрішніх аудитів та громадські експертизи бюджетної політики. В Києві зафіксовано дотримання термінів затвердження рішення про бюджет (прийняте до 25 грудня) та рішення про ПСЕР, що має бути прийняте у 2-х місячний термін після прийняття державного бюджет, оприлюднена інформації про виконання місцевого бюджету за 2014 р. у газеті місцевої ради.

Посередніми є оцінки щодо регламентування бюджетного процесу. Відсутній окремий бюджетний регламент, в якому чітко та зрозуміло для громадян були б сформульовані всі процедури планування та регламентування бюджетного процесу, включно з можливостями для консультацій. Водночас, зафіксовані елементи регламентування бюджетного процесу в регламенті міської ради. Існують питання щодо зручності пошуку інформації на сайті та стану інтегрованості сайту із соціальними мережами. Попри оприлюднення візуальних матеріалів в рамках проекту рішення про бюджет, на сайті відсутня бюджетна інформація у форматах, які полегшує її сприйняття через візуалізацію - «громадський бюджет» на офіційній сторінці міської влади.

Зафіксовані незначні порушення дотримання термінів оприлюднення проекту рішення про місцевий бюджет та рішення про ПСЕР, що як проекти нормативно-правових актів мали б бути оприлюдненні  за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття.

Найменший рівень доброчесності зафіксований щодо практики планування та регламентування бюджетного процесу, зручності сприйняття та пошуку інформації про важливі документи та результати бюджетної політики. Відсутні як план складання, розгляду та затвердження місцевого бюджету та ключових соціально-економічних та бюджетних документів  на поточний календарний рік, так і практика планування консультацій щодо планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Відсутньою на сайті є  інформація про результати зовнішніх аудитів.

Пропозиція щодо оприлюднення окремого додатку до рішення про бюджет із інформацією про результати консультацій із громадянами, яка була надана Фундацією «Відкрите суспільство» у листопаді 2015 року, так і залишалися без відповіді, а відповідний додаток не був доданий до рішення про бюджет на 2016 р. попри те, що це не заборонено Бюджетним кодексом України.

Також попри відповідне офіційне та відкрите звернення до міського голови не зафіксована практика оприлюднення звітів про результати консультацій щодо проекту рішення про бюджет та ПСЕР на сайті ОМС.

Попри проведення консультацій із громадянами щодо проекту рішення про бюджет на 2016 рік, відсутньою є інформація про результати таких консультацій(кількість отриманих пропозицій, питання, яких вони стосувалися та інформація про стан розгляду пропозицій громадян). Така ситуація негативно впливає на забезпечення довіри громадян до процедури консультацій. 

Зафіксовано відсутність практики планування та проведення консультацій із громадськістю в рамках складання планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, оприлюднення звітів за результатами консультацій щодо рішення про бюджет та ПСЕР, щодо звіту про виконання бюджету за календарний рік та квартальних звітів про виконання бюджету та пропонованих змін до рішення про бюджет, звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання цільових та бюджетних програм за календарний рік.

Предмет оцінювання

Зауваження

Оцінка

 

Загальний показник Індексу ПУД м. Київ - «мінімальний рівень» (39%)

67,5/ 173

 

Розділ 1. Планування/регламентування бюджетного процесу, зручність сприйняття  та пошуку

                 інформації про бюджетні документи та результати бюджетної  політики (8 критеріїв)  

По Розділу 1. «недостатній/чи відсутній» рівень забезпечення (50%)

4/ 8

1.1. План складання, розгляду та затвердження місцевого бюджету та ключових соціально-економічних та бюджетних документів 

Зафіксовано відсутність практики затвердження плану складання, розгляду та затвердження місцевого бюджету та ключових соціально-економічних та бюджетних документів в рамках окремого підзаконного нормативно-правового  акту.

Відсутній бюджетний регламент в якому чітко та зрозуміло для громадян сформульовані всі процедури планування та регламентування бюджетного процесу. Елементи регламентування підготовки рішення про бюджет зафіксовані у регламенті міської ради.

0,5/2

 

 

1.2. Зручність сприйняття та пошуку інформації про документи та результати бюджетної політики

 

Оприлюдненні результати (висновки) внутрішніх аудитів та громадської експертизи бюджетної політики.

В достатній мірі не забезпечено виконання 4-х із 6 критеріїв. Посередню оцінку отримано за критерієм зручності  пошуку бюджетної інформації на сайті та стану інтегрованості сайту із соціальними мережами, присутні лише елементи «громадського бюджету» (бюджетна  інформація у форматах, які полегшують її сприйняття через візуалізацію).

Відсутньою є інформація про результати (висновки) зовнішніх аудитів.

3,5/6

 

Розділ 2. Складання, розгляд та затвердження соціально-економічних та бюджетних документів

                 (88 критеріїв)

 

По розділу 2.  «мінімальний»  рівень забезпечення (39,8%)                          

  35/88

 

Частина  1. (39 критеріїв)

7,5/39

 

2.1. Плани діяльності головних    розпорядників бюджетних коштів

Оцінювання планів на 2015 р. та наступні за плановим два бюджетні періоди засвідчило як відсутність існування таких планів, так і відсутність практики консультацій із громадянами щодо їх змісту. Така закритість не дає можливості громадянам знати про середньострокові плани місцевої влади щодо  соціально-економічної та бюджетної політики та впливати на них.

0/7

2.2. Бюджетні та цільові програми

Найвищі оцінки отримано за факт оприлюднення на сайті ОМС всіх затверджених цільових програм та їх проектів, прозорості протоколів та  стенограм сесії, протоколів профільної бюджетної комісії  місцевої ради, доступність на сайті  інформації про результати поіменних  голосувань депутатів на сесії, інформування про засідання профільної бюджетної комісій. Попри існування окремого підрозділу «Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання» не всі паспорти бюджетних програм є доступними на сайті.

Переважно відсутні консультації щодо проектів цільових програм. Відсутні консультації щодо бюджетних (паспортів) програм. Обмеженими є можливості громадян щодо участі у комісіях та сесіях місцевої ради на яких обговорювалося рішення щодо затвердження цільових програм.

Пошук проектів усіх цільових програм ускладнений відсутністю практики їх оприлюднення в одному розділі на сайті (наприклад, у розділі «Бюджет» або «Програма економічного і соціального розвитку м. Києва»), і як наслідок, ці документи потрібно шукати у рішеннях міської ради або в розділах департаментів КМДА або у додатках до рішення про бюджет тощо. Практика консультування із громадянами щодо проектів цільових програм є епізодичною та переважно відсутня.

Відсутньою є практика оприлюднення узагальненої та деталізованої інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до змісту проектів цільових програм разом із інформацією про стан їх розгляду.

7/20

 

 

2.3. Бюджетні запити головних    розпорядників бюджетних коштів

Оцінювання бюджетних запитів на 2016 р. на основі яких складається проект місцевого бюджету засвідчило відсутність практики оприлюднення їх проектів. Попри існування окремого підрозділу «Бюджетні запити на певний рік» у ньому зафіксовано оприлюднення лише інструкції по заповненню бюджетних запитів та форми бюджетних запитів. Лише частина затверджених бюджетних запитів оприлюдненні на сайті в розділах відповідних департаментів КМДА.  Відсутньою є практика консультацій із громадянами щодо проектів бюджетних запитів. Також відсутня інформації щодо пропозиції депутатів та громадян щодо проектів бюджетних запитів та стан їх розгляду. Така закритість не дає можливості громадянам знати про  бюджетні запити на основі яких складається проект місцевого бюджету та впливати на їх зміст.

0,5/6

2.4. Фінансові плани комунальних підприємств (КП)

 

 

 

 

Оцінювання фінансових планів КП засвідчило відсутність можливостей у громадян впливати на їх зміст. Затвердженні фінансові плани КП та їх проекти у переважній більшості відсутні на сайті ОМС та переважно не були надані по запиту публічної інформації. Відсутньою є практики консультацій із громадянами щодо змісту фінансових планів КП, не оприлюднюється інформація про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до їх змісту разом із інформацією про стан їх розгляду.

0/6

 

 

Рішення про бюджет та Програму соціального та економічного розвитку

Частина  2. (49 критеріїв)

 

27,5/49

 

2.5. Проект рішення про місцевий бюджет (розгляд на засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради)

 

2.6. Проект рішення про бюджет (розгляд на сесії місцевої ради)

Оцінювання  рішення про бюджет на 2016 р. дало змогу зафіксувати найвищі оцінки за факт оприлюднення проекту рішення про бюджет, інформування про сесію на якій розглядається проекту рішення про бюджет,  дотримання термінів затвердження рішення про бюджет, практику консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет в рамках 2-х форм консультацій.  Громадяни брали участь у засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради під час яких  розглядався проект рішення про бюджет.

Зафіксована обмежена практика консультацій щодо проекту рішення про бюджет – використовуються лише консультації у формах електронних консультацій та публічного громадського обговорення, що є недостатнім в умовах браку публічних консультацій на попередніх стадіях бюджетного процесу, а також вірогідно, невисокого інтересу та довіри до «масових» форм консультацій (електронних консультацій та публічного громадського обговорення) з боку експертного середовища та заінтересованих сторін, які  мають специфічні корпоративні інтереси.

Посередні оцінки отримано за такими критеріями прозорості  як повнота оприлюднення проекту рішення про бюджет на сайті ОМС.

Інформація про результати консультації із громадянами щодо проекту рішення про бюджет була відсутня на сайті, але була надана по запиту публічної інформації. Стенограми засідань профільної бюджетної комісій ради не ведуться. Відсутньою є інформація про результати поіменних голосувань на засіданнях профільної бюджетної комісій ради.

Така ситуація негативно впливає на забезпечення довіри громадян до процедури консультацій. 

Пропозиція щодо оприлюднення окремого додатку до рішення про бюджет із інформацією про результати консультацій із громадянами, яка була надана Фундацією «Відкрите суспільство» у листопаді 2015 року так і залишалися без відповіді, а відповідний додаток не був доданий до рішення про бюджет на 2016 р. Також попри відповідне офіційне та відкрите звернення до міського голови не зафіксована практика оприлюднення звітів про результати консультацій щодо проекту рішення про бюджет на сайті ОМС.

Проект рішення про бюджет на 2016 р. був оприлюднений за менш як 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що є порушеннями вимог чинного законодавства.

Участь громадян у сесійному засіданні місцевої ради коли приймалося рішення про місцевий бюджет не зафіксована, а можливості для участі громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії та сесії  є обмеженими з огляду на необхідність отримання перепусток.

15/25

 

2.7. Проект Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) (розгляд на засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради).

2.8. Проект рішення про ПСЕР (розгляд на сесії місцевої ради).

Найвищі оцінки отримано за факт оприлюднення проекту рішення про ПСЕР перед розглядом на засіданнях профільної комісії та сесії міської ради, інформування про засідання профільної комісії та сесію на якій розглядається проекту рішення про ПСЕР, стан участі громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради під час яких  розглядається проект рішення про ПСЕР, дотримання термінів затвердження рішення про ПСЕР, інформування про результати персональних голосувань депутатів на сесії.

Посередні оцінки отримано за інформацію про отриманні пропозиції громадян та депутатів до проекту рішення про ПСЕР. Хоча інформація про результати консультації із громадянами щодо проекту рішення про ПСЕР була відсутня на сайті, але була надана по запиту публічної інформації. Стенограми засідань профільної бюджетної комісій ради не ведуться. Відсутньою є інформація про результати поіменних голосувань на засіданнях профільної бюджетної комісій ради щодо проекту рішення про ПСЕР.

Не зафіксована участь громадян у сесійному засіданні місцевої ради коли приймалося рішення про ПСЕР. Попри відповідне офіційне та відкрите звернення до міського голови не зафіксована практика оприлюднення звітів про результати консультацій щодо проекту рішення про ПСЕР на сайті ОМС. Проект рішення про ПСЕР на 2016 р. був оприлюднений за менш як 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради, що є порушеннями вимог чинного законодавства.

 

12,5/24

Розділ 3. Виконання бюджету, закупівлі за бюджетні кошти (7 критеріїв)

 

                      По розділу 3.  «мінімальний» рівень забезпечення ( 28,6%)

2 /7

 

3.1. Виконання місцевого бюджету

Найвищі оцінки отримано за такими критерієм  прозорості як стан оприлюднення на сайті ОМС звітів про результати проведення процедур закупівель утворених у головних розпорядників бюджетних коштів.

Середні оцінки отримано за такими критеріями як стан інформування на сайті ОМС про засідання комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів та можливість участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості як оприлюднення інформації про річні плани закупівель головних розпорядників бюджетних коштів у сайті місцевої ради, що не перевищує 50% від загальної кількості затверджених річних планів, стан оприлюднення на сайті ОМС інформації про укладені договори головних розпорядників бюджетних коштів на поточний рік із всіма додатками та актами їх виконання,  оприлюднення на сайті ОМС інформації про стан  виконання договорів укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною, стан участі громадян у засіданнях комітетів з конкурсних торгів утворених у головних розпорядників бюджетних коштів.

 

 

2/7

Розділ 4. Звітування про виконання соціально-економічних та бюджетних документів зазначених в розділі 2 (67 критеріїв)

 

По розділу 4. «мінімальний» рівень забезпечення (34,3%)

23,5/67

 

4.1. Річне звітування

     (Звітування щодо виконання місцевого бюджету на профільній бюджетній комісії місцевої ради)

4.2. Річне звітування

      (Звітування щодо виконання місцевого бюджету (на сесії  місцевої ради))

Найвищі оцінки отримано за такими критеріями  прозорості та доброчесності:

- оприлюднення звітів про виконання місцевого бюджету за календарний рік та його повноту, оприлюднення протоколів профільної комісії;

-оприлюднення протоколів та стенограм сесії та поіменних голосувань депутатів коли приймалося рішення про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету;

-   оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету за 2014 р.  у газеті місцевої ради не пізніше 1 березня 2015 року.

Посередні оцінки отримано за такими критеріями участі:

- можливість участі громадян у засіданнях профільної бюджетної  комісії та сесії місцевої ради.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості, участі та доброчесності:

-   відсутність практики консультації із громадянами щодо звіту про виконання бюджету, інформування про консультації та відсутність оприлюднення звіту за результатами консультацій;

-   стан участі громадян у сесії  місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за календарний рік;

-   не оприлюднення інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до звіту про виконання бюджету разом із інформацією про стан їх розгляду;

- недоступність інформації про результати поіменних голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та сесії.

8,5/21

4.3. Квартальне звітування. Звітування щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року та внесення змін до бюджету (на профільній бюджетній комісії місцевої ради).

4.4. Квартальне звітування.  Звітування щодо виконання місцевого бюджету 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців року та внесення змін до бюджету (на сесії місцевої ради).

Найвищі оцінки отримано за такими критеріями  прозорості та участі:

-оприлюднення звітів про виконання місцевого бюджету за три звітні календарні періоди 2015 р. (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) та пропозицій щодовнесення змін до бюджету

-оприлюднення протоколів та стенограм сесії, персональних голосувань депутатів коли приймалося рішення про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за три звітні квартальні календарні періоди;

- інформування на сайті ОМС про сесії місцевої ради під час яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди;

 

Посередні оцінки отримано за такими критеріями прозорості:

- недостатня повнота оприлюднення квартальної звітності (не всі звіти оприлюдненні із описово-пояснювальною частиною у текстовій формі та з інформацією про виконання доходної та видаткової частини);

- можливість участі громадян у засіданнях профільної бюджетної  комісії та сесії місцевої ради;

- стан та можливість участі громадян у засіданнях профільної бюджетній комісії та сесії місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди з огляду на необхідність отримання перепусток;

-     не оприлюднення інформації про результати поіменних  голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії місцевої ради на яких було представлено звіти про виконання бюджету за три звітні календарні періоди.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості та участі з огляду на наступне:

- не оприлюднення проектів звітів про виконання бюджету  (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) перед засіданням профільної бюджетної комісії;

-     не оприлюднення на сайті ОМС стенограм засідань профільної бюджетної комісії місцевої ради оскільки стенограми не ведуться;

-     відсутність практики консультації із громадянами щодо звітів про виконання бюджету та відповідно інформування на сайті про відповідні консультації;

- не зафіксовано участі громадян у засіданнях профільної бюджетної комісії та сесії  місцевої ради на яких було представлено квартальні звіти про виконання бюджету;

-     не оприлюднена інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до квартальних звітів про виконання бюджету разом із інформацією про стан їх розгляду;

-     недоступність інформації про результати поіменних голосувань депутатів в рамках засідань профільної бюджетної комісії та сесії місцевої ради.

8,5/20

 

4.5. Звітування головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання паспортів  бюджетних програм за календарний рік.

Звіти головних розпорядників бюджетних коштів щодо виконання паспортів бюджетних програм оприлюднюються.   Відсутньою є практика оприлюднення проектів звітів, консультації щодо їх змісту, оприлюднення інформації про отримані пропозиції від громадян та депутатів місцевої ради до проектів звітів разом із інформацією про стан їх розгляду

 

1/7

4.6. Звітування щодо виконання Програми соціального та економічного розвитку та цільових програм.

Найвищі оцінки за звітування про виконання цільових програм та ПСЕР за 2014 р. отримано за такими критеріями  прозорості та участі:

- оприлюднення звіту про виконання Програми соціального та економічного розвитку (ПСЕР) та його проекту на сайті ОМС;

-  оприлюднення звітів про виконання цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів на сайті ОМС;

- оприлюднення протоколів та стенограм сесії, поіменних голосувань депутатів коли приймалося рішення про затвердження звіту про виконання цільових програм;

Посередні оцінки отримано за такими критеріями:

- можливість участі громадян у сесії місцевої ради коли приймалося рішення про затвердження звіту про виконання цільових програм.

Найнижчі оцінки отримано за такими критеріями прозорості та участі з огляду на наступне:

-     не оприлюднення проектів звітів про виконання цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів на сайті ОМС;

-     не зафіксовано участі громадян у сесіях місцевої ради на яких було представлено звіти  про виконання  цільових програм;

-     відсутність практики консультації із громадянами щодо звітів про виконання цільових програм та інформування про консультації щодо цих звітів, відсутність оприлюднення звітів за результатами таких консультацій.

5,5/ 15

 

4.7. Звітування щодо виконання фінансових планів комунальних підприємств (КП)

Практика звітування щодо виконання фінансових планів КП за 2014 р. є відсутньою. Як наслідок, зафіксовано або найнижчі оцінки або не вдалося здійснити оцінювання.

0/4

Розділ 5. Стратегічні документи місцевого розвитку (3 критерія)

По розділу 5.  «високий» рівень забезпечення (100%)

3 /3

 

5.1. Стратегічні документи місцевого розвитку, які впливають на соціально-економічну та бюджетну політику

Стратегія розвитку міста, Генплан та Детальні плани територій розміщено на сайті ОМС. 

3/3

               

 

Оцінювалися сайти:

http://kmr.gov.ua (сайт Київської міської ради)

https://kievcity.gov.ua/ (діючий сайт Київської міської державної адміністрації)

Результати оцінювання 17 соціально-економічних та бюджетних політик на основі Індексу ПУД (Індекс прозорості, участі та доброчесності) за посиланням.

Автором методології Індексу ПУД є експерт Фундації "Відкрите суспільство" Іван Сікора. В разі використання методології Індексу ПУД для моніторингу та оцінювання місцевих бюджетів обов'язковим є посилання на автора та отримання його згоди на використання методології.