Фільм "Карфаген конфлікту інтересів"

01.12.2014 1431
Фільм висвітлює явище конфлікту інтересів в українській політиці та державній службі, а також методам його подолання.

Фільм «Карфаген конфлікту інтересів»  дає змогу краще зрозуміти приховані сторінки української політики. 

«Карфаген  має бути зруйнований!». Цією фразою відомий римський політик завжди закінчував свої виступи і, зрештою, домігся бажаного. Карфаген  конфлікту інтересів протягом більше 23 років незалежності України  ніхто руйнувати не збирається. Більше того, його просто стараються не помічати. І це попри те, що саме конфлікт інтересів, конфлікт між приватними та публічними інтересами, на користь приватних, є осердям корупційних ризиків та пов’язаних із ними корупційних практик.

Приховання реального отримувача вигоди через офшори, інвестфонди, юристів та просто підставних осіб – типова модель поведінки недоброчесного посадовця. Формально отримувачі вигоди можуть не бути близькими особами.

"Влада змінюється, але не змінюються люди при владі" – цей сумно відомий українським громадянам вислів дає ключ до розуміння, що таке неформальні соціальні мережі в українській політиці.

Соціальні мережі — це те середовище, де формується та підтримується довіра між різними політиками, які можуть формально належати до різних партій, але мати спільні бізнес-інтереси. Існуючі неформальні соціальні мережі дають змогу політикам і чиновникам показувати порівняно скромні доходи в деклараціях, але жити за стандартами, які значно перевищують існуючі доходи. 

Інтереси виборців підміняються приватними інтересами, з неефективно витрачаються публічні ресурси: кошти, майно, квоти, ліцензії.

В фільмі показані основні інструменти попередження та запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів не завжди можна ідентифікувати через аналіз декларування  доходів. На конкретних прикладах  показано,  яким чином посадовці завжди можуть пояснити невідповідність між власними доходами та видатками - доходами близьких осіб. Показано яким чином  посадовці використовують пов’язаних осіб для приховання реальних доходів. Саме пов’язані особи і належать до соціальних мереж. 

Показано як за допомогою теорії соціальних мереж публічних осіб можна зрозуміти та описати конфлікт інтересів.

Показано яким чином можна зробити карту соціальної мережі публічної особи  за п'ятьма базовими ознаками та показати пов’язаність осіб, які отримують вигоду від пролобійованих ріщень публічної особи через зв'язки:

  1. політичні (входження до політичних партій, об’єднань та інших соціально-політичних проектів, робота в органах влади тощо)
  2. економічні (доступ до розподілу цінних благ та ресурсів, спільна бізнес діяльність тощо),
  3. освітні (навчання в школі/ВУЗі/бізнес школі/курсах/Національній Академії Державного управління тощо),
  4. громадські  (членство у громадських організаціях, служба в армії, участь у клубах за інтересами (автоклуби, гольф клуби, яхт клуби тощо), спільне проведення вільного часу тощо),
  5. родинні (родинні стосунки, кумівство).

Із зростанням апетитів публічних посадовців на порядок денний виходять пов'язані особи, які через мережу афілійованих структур уміло ховають тіньові кошти від декларування та оподаткування переважно через офшорні компанії або кампанії з фіктивними або контрольованими засновниками та керівниками.

Пов'язані особи не обов'язково можуть підпадати під законодавче визначення близької особи чи члена сім'ї (як наслідок, пов'язаних осіб не знайти в деклараціях публічних осіб), а звідси — пов'язаність такої особи із публічним посадовцем дуже складно довести.

У фільмі показано яким чином працюють найбільш поширенні схеми отримання та приховування доходів через отримання преференцій та бюджетних коштів чи ресурсів, неналежне виконання взятих бізнес зобов’язань шляхом використання корумпованих чиновників та судів, отримання  різноманітних пільг чи використання бюджетних коштів для досягнення власних чи корпоративних цілей.

Показано які інструменти варто використовувати для ідентифікації пов’язаності осіб при розслідуванні конфлікту інтересів та пояснюється що треба робити  в разі браку інформації для розслідування конфлікту інтересів.

В фільмі показані результати реалізації ініціативи Фундації "Відкрите суспільство", що здійснювалася  в рамках кампанії "За доброчесність публічних осіб".

На прикладах країн із розвиненою демократією показано яким чином найменша підозра в конфлікті інтересів може стати фатальною для державного службовця. Випадок із відставкою Президента Німеччини Крістіана Вульфа в 2012 році є досить символічним.  Причиною відставки став кредит, який німецький президент взяв у 2008 році під малі відсотки (на 1% менші ніж зазвичай пропоновануються німецькими комерційними банками) на суму 500 тисяч євро у дружини відомого бізнесмена Егона Гіркенса на будівництво будинку. 

Зараз зрозуміло, що без руйнування домінування неформальних зв'язків, належного рівня прозорості та підзвітності годі очікувати попередження та врегулювання проблеми конфліктів інтересів в українській владі.

Нова антикорупційне законодавство, що було прийняте в жовтні 2014 року відкриває перед інститутами громадянського суспільства нові можливості для виявлення конфлікту інтересів у публічних осіб. Сподіваємося, що фільм «Карфаген конфлікту інтересів» стане в нагоді громадським активістам, журналістам та публічним особам у справі попередження та розслідування явища конфлікту інтересів.

Фільм  «Карфаген конфлікту інтересів» створений Фундацією «Відкрите суспільство» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ: об’єднання зусилля інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобіганню конфлікту інтересів у публічному секторі».


Інше наше відео