Фундація "Відкрите суспільство" надала пропозиції по формуванню індикаторів до нової ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

31.01.2015 462
Типові підходи до розробки індикаторів виконання завдань та заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки

Індикатори мають містити кількісні та якісні показники, бути чіткими, вимірюваними та зрозумілими, показувати вигоду (соціальну, економічну та політичну), яку отримають громадяни від антикорупційної програми. Важливо враховувати задекларовані стратегічні індикатори реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", що була схвалена Президентом України.

Боротьба із корупцією має вести до:

 - невідворотності покарання та переслідування корупціонерів,  

 - підвищення довіри до органів влади та участі громадянськості у державних справах,

 - підвищення якості обслуговування та задоволеності отримувачів  публічних послуг,

 - детінізації економіки, зменшення частки тіньової зайнятості та економіки,  

 - зростання валового внутрішнього продукту,

 - підвищення економії бюджетних коштів,

 - зростання частки конкурентних та прозор

Згідно статті 3 «Класифікація державних цільових програм» відповідного закону Програму можна віднести  за спрямованістю до: 

-   економічної за ознакою ресурсозбереження (збереження бюджетних коштів та ресурсів, які неефективно використовуються внаслідок корупційних практик)

-   соціальної за ознакою  розв'язання  проблем  підвищення рівня та якості життя,  проблем безробіття,  посилення соціального захисту   населення,   поліпшення  умов  праці,  розвиток  охорони здоров'я та освіти;

-   правоохоронної за ознакою спрямовані   на   забезпечення  правоохоронної діяльності, боротьби із злочинністю та державної безпеки.

При формулюванні показників затрат необхідно зазначити:

-   Обсяг бюджетних коштів, які передбачається витрати для виконання заходів Програми

-   Обсяг окладів (ставок) та кількості штатних одиниць інститутів, які будуть залучені до виконання Програми на центральному та місцевому рівнях

-   Обсяг робочого часу який буде затрачений службовцями, які будуть залучені до заходів програми


Інше наше відео