Фундація. Річний звіт.

Річний звіт 2013

понеділок, 03 березня 2014 766

Річний звіт - 2013 "Важливий крок у напрямку підвищення якості аналітичних продуктів»

ЗМІСТ

I. Тільки цифри і факти. Основні події 2013 року

II. Ключові компетенції Фундації:

1.   АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

2.   ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

3.   АНТИКОРУПЦІЯ

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

 • Аналіз роботи Верховної Ради України

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

 • Державний бюджет України
 • Закупівлі за бюджетні кошти
 • Бюджет Києва
 • Державні цільові програми на місцевому рівні

АНТИКОРУПЦІЯ

Громадський моніторинг антикорупційної політики на регіональному та місцевому рівнях

 • Антикорупційна політика на національному рівні 
 • Антикорупційна політика на Київщині
 • Антикорупційна політика на Чернігівщині
 • Конфлікт інтересів на публічній службі

III. Фінансовий звіт

 

Тільки цифри і факти. Основні події 2013 року

ГО "Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundation (OSF)) – це українська неурядова громадська організація, створена та зареєстрована в березні 2001 року. ГО "Фундація "Відкрите суспільство" працює як  незалежний аналітичний центр, що аналізує політику у сферах ключової компетенції (відповідальність парламентських політичних партій за взяті передвиборчі обіцянки, державний та місцеві бюджети та бюджетна політика, антикорупційна політика)

Місією Фундації є утвердження принципів та цінностей відкритого суспільства в Україні через вплив на формування порядку денного публічної політики та фінансів.

За 12 років роботи ми стали експертами в сфері аналізу публічної політики та фінансів. 2013 рік став важливим для нашого аналітичного центру.

Ми змогли значно підвищити якість наших аналітичних продуктів, розширити співпрацю із  провідними засобами масової інформації України (Дзеркало тижня, Українська правда) та налагодити роботу із Комітетами Верховної Ради України, які врахували наші рекомендації щодо змін чинної політики на основі результатів наших громадських моніторингів та експертиз.

В 2013 році до команди Фундації приєднався колишній консультант Ради Європи та радник Міністра економіки України, засновник та директор одного із перших аналітичних центрів України – Іван Сікора. Його приєднання до команди Фундації дало змогу надати нового імпульсу роботі, систематизувати роботу та готувати аналітичні продукти на більш високому рівні.

2013 рік став для нас:

11-м роком аналізу роботи Верховної Ради України та роком апробації нових підходів до здійснення моніторингу роботи парламенту

4-м роком аналізу бюджету м. Києва та роком, який дав змогу більш системно проаналізувати «чорні діри» та виявити значні резерви для поповнення бюджету Києва

2-м роком аналізу державних цільових програм м. Києва та роком який дав змогу ґрунтовно проаналізувати міську програму сприяння розвитку малому та середньому підприємництву згідно усталених стандартів аналізу політики.

1-м роком аналізу корупційних ризиків на рівні державного бюджету та відповідності бюджетної політики вимогам, які закладені в рамках програмно-цільового підходу.

2-м роком аналізу доброчесності державних закупівель та роком який дав змогу звернути увагу громадськості на негативні наслідки законопроектів уряду в цій важливій сфері публічних фінансів

2-м рокоманалізу національної антикорупційної стратегії - Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки.

1-м роком аналізу проектів обласних антикорупційних програм, що приймаються на рівні центральних органів виконавчої влади (КМДА, Київської обласної державної  адміністрації). Проаналізовані проекти обласних антикорупційних програм, що розроблялися на рівні КМДА та Київської обласної державної  адміністрації. В рамках громадського обговорення були надані пропозиції до проекту Київської обласної державної  адміністрації та на їх підставі, профільна комісія обласної ради повернула проект програми на доопрацювання.

1-м роком, коли громадськість отримала можливість комплексного громадського моніторингу антикорупційної політики, яка здійснюється на обласному та міському рівнях. Іван Сікора, як консультант партнерської громадської організації в м. Чернігові, підготував на основі власної авторської методології «Індексу антикорупційної політики» громадський моніторинг стану викання антикорупційного плану заходів Чернігівською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом міської ради Чернігова за 2012 рік. Антикорупційна політика на Чернігівщині: результати громадського моніторингу.

Так звана «пауза» в євроінтеграції та пов’язані із  цим події, стали предметом нашої адвокаційної діяльності. Ми  першими публічно задекларували свою позицію під час саміту у Вільнюсі. Зокрема, ми разом ізФондом "Відкрита політика" провели флеш-моб «Не вбивай нашу мрію!» під час виступу Першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова у Вільнюсі, а також одними із перших оприлюднили свою позицію щодо незаконного розгону мирного зібрання на майдані Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. В подальшому ми  активно реагували на події та дії органів влади, які були спрямовані обмеження демократичних прав та свобод громадян та фактичного зупинення євроінтеграції України.

Ключові компетенції Фундації "Відкрите суспільство":

1. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Формування відповідальної, ефективної та результативної політики на рівні парламенту та уряду України залишається нашим важливим завданням. Громадськість та виборці мають право знати про стан виконання  взятих обіцянок парламентськими політичними силами. Зважені оцінки законопроектної роботи дають виборцям могутню зброю для протидії маніпулятивним популістським обіцянкам політиків та формування усвідомленого вибору.

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації є дієвим засобом впливу на ефективність та результативність бюджетної політики на всіх рівнях. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання дефіциту бюджету та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я. 

3.   АНТИКОРУПЦІЯ

Системна корупція – причина кризи довіри до влади та мільярдних втрат бюджетних коштів, неефективного використання державної та комунальної власності, земельних ресурсів та інших активів. Корупційні ризики та неналежне реагування на них з боку органів влади, брак спроможності інститутів громадянського суспільства здійснювати громадські моніторингу та розслідування, а також переважно формальна готовність влади враховувати пропозиції громадськості щодо попередження та усунення корупційних ризиків є ключовою проблемою при розробці, реалізації  та моніторингу  виконання антикорупційної політики на всіх рівнях в Україні.  Врегулювання конфлікту інтересів та публічність декларацій публічних осіб поки що не стали правилом для публічних посадовців.

1.   АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Аналіз роботи Верховної Ради України 

Прозорий та підзвітний парламент та політичні партії є основою для формування відповідальної політики та доброчесності політиків. Ми даємо виборцям важливий інструмент для здійснення контролю за політичними силами, яких вони підтримали на виборах. Усвідомлення відповідальності за невиконані обіцянки – крок до нової якості української політики.

Більше 11 років експерти Фундації здійснюють моніторинг та аналіз роботи Верховної ради України на предмет виконання передвиборчих обіцянок політичними силами, що представлені в парламенті.

В 2013 році вийшло 3 номери інформаційно-аналітичного журналу «Як працює твоя партія», проаналізовані основні тенденції роботи парламентських партій та депутатів-мажоритарників.

Аналіз законопроектної роботи депутатів дав змогу виокремити ряд цікавих тенденцій, які можуть свідчити про непослідовність та суперечності між наданими обіцянками та реальними законопроектами, що подавалися депутатами (наприклад, щодо децентралізації бюджетної політики,  популістські обіцянки щодо мовного закону тощо)

Детальніше: 

«Як працює твоя партія» №3, 2013  

«Як працює твоя партія» №2, 2013

«Як працює твоя партія» №1, 2013

 

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації про бюджети всіх рівнів є дієвим засобом впливу на підвищення ефективності та результативності бюджетної політики. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання дефіциту бюджету та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я. 

Державний бюджет України

Окрему увагу в дослідженнях Фундації «Відкрите суспільство» було зосереджено накорупційних ризиках на рівні державного бюджету та відповідності бюджетної політики вимогам, які закладені в рамках програмно-цільового методу управління публічними фінансами  та Бюджетного кодексу України. На проблемах пов’язаних із підготовкою та виконанням державного та місцевих бюджетів було зосереджено увагу під час аналізу корупційних ризиків та адвокаційної кампанії з нагоди Міжнародного дня права знати, що традиційно співпадає  із  початком підготовки державного бюджету на наступний фінансовий рік в Україні.

Закупівлі за бюджетні кошти

2013 рік став роком погіршення ситуації із доброчесністю державних закупівель.З ініціативи  Фундації «Відкрите суспільство»  в рамках коаліції «За доброчесність державних закупівель» було підготовлене ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до глави держави щодо ризиків корупції та неправомірного обмеження конкуренції у сфері державних закупівель у разі підписання законопроекту №0884, що змінює конкурсні умови та запроваджує додаткові непрозорі і необґрунтовані вимоги до учасників державних закупівель.

 Детальніше:

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ щодо бюджетної відкритості, прозорості та підзвітності ініційоване Фундацією «Відкрите суспільство» 10 вересня 2013 року з нагоди початку бюджетного процесу на 2014 рік http://osf.org.ua/events/view/237

Уряд Азарова створює нову корупційну схему в сфері державних закупівель

http://osf.org.ua/public-finance-budget-kyiv/view/238

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (лютий-березень 2013)

http://osf.org.ua/public-finance-budget-kyiv/view/240

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ  ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ №2 (січень 2013)

http://osf.org.ua/public-finance-budget-kyiv/view/241

Бюджет Києва

Найбільший місцевий бюджет – бюджет м. Києва з року в рік не виконується. В той же час, дослідження бюджетної політики на рівні Києва, дали нам підстави стверджувати про «чорні діри» в яких приховуються мільярди гривень.  Мільярдні втрати та  невиконання запланованих надходжень до міського бюджету

виникають завдяки неналежному реагуванню на корупційні ризики, браку прозорості та підзвітності, обмежені  участі громадськості в бюджетному процесі. Нам вдалося виявити, описати та оцінити десятки мільярдів гривень, які «заховані» від мешканців Києва внаслідок заниженої оціночної вартості та неоформлених земельних ділянок, корупційних ризиках при закупівлях за бюджетні кошти,  існування неефективних посередників при витрачанні бюджетних коштів  (частини комунальних підприємств) тощо.  Матеріали досліджень були опубліковані:

 Державні цільові програми на місцевому рівні

Ґрунтовно проаналізована «Київська міська програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2011-2012 роки»та оцінено її вплив  на розвиток малого та середнього підприємництва в м.Києві, проаналізовані цілі та потреби бенефіціарів,  інструменти, продукти та ресурси , а також недоліки її підготовки, виконання та звітування. У 2012-2013 роках в рамках проекту «Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету м. Києва», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження», Фундацією «Відкрите суспільство» були проаналізовані міські цільові програми, через які витрачається

третина міського бюджету (7 млрд грн). За оцінками керівника профільного комітету парламенту, народних депутатів України та керівників об’єднань  малого та середнього підприємництва, дослідження було зроблене на високому професійному рівні, а його результати лягли в основу змін до нормативно-правових актів, які регулюють здійснення політики державної підтримки малого та середнього підприємництва (зокрема, на рівні Комітету Верховної  ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при КМДА та Регіональної ради підприємців при КМДА).

Співпраця Фундації «Відкрите суспільство» із менторами Міжнародного фонду «Відродження» в рамках реалізації проекту  «Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету м. Києва» дало змогу аналітикам Фундації підготувати аналітичні продукти  згідно усталених стандартів аналізу політики, підвищити методологічну спроможність та вдосконалити аналітичні процедури структурування проблем в рамках оцінки бюджетної політики в м. Києві та конкретних цільових програм. Наш аналітичний центр був визнаний Міжнародним фондом «Відродження»  аналітичним центром, що зумів домогтися значних успіхів в рамках моделі менторської підтримки аналітичних центрів, яку використовує МФ «Відродження».  

У співпраці ізГлобальним рухом за бюджетну прозорість, підзвітність та участь громадян у бюджетних процесах заходів (The Global Budget Transparency, Accountability and Participation Movement (BTAP) з нагоди Міжнародного дня права знати(Right to Know Day) Фундація «Відкрите суспільство» провела адвокаційну компанію  спрямовану на задоволення права громадян на доступ до зрозумілої інформації про публічні фінанси, зокрема до інформації про:

 • державний бюджет України,
 • найбільший міський бюджет України – бюджет м. Києва,
 • обласні та міські бюджети 

Фундація «Відкрите суспільство» публічно ініціювала громадську та експертну дискусію щодо Державного бюджету, бюджету Києва, інших місцевих бюджетів

В рамках адвокаційних заходів з нагоди «Міжнародного дня права знати»,що традиційно співпадають із  початком підготовки державного бюджету на наступний  фінансовий рік, було підготовлено та презентовано аналітичний звіт "Бюджет Києва-2012: виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики", що дав змогу наочно показати втрати бюджету Києва від непрозорої та не публічної бюджетної політики, що мало б сприяти формуванню попиту на доступну та прозору інформацію про публічні фінанси.  У вересні 2013 року нами було ініційоване відкрите звернення щодо ризиків виходу бюджетного процесу  з-під контролю громадськості, ЗМІ і навіть народних депутатів.Підготовлена публікація у провідній газеті «Дзеркало тижня» від 30.08.2013, що містили аргументи щодо необхідності змін в бюджетній політиці на національному рівні та в м. Києві, опубліковано програмний матеріал у інтернет-виданні «Українська правда», («Слідкуйте за грошима. Нашими грошима!» від 26.09.2013), що містив  аргументи щодо необхідності бюджетної прозорості, підзвітності та участі громадськості в бюджетному процесі в Україні та проінформовано про відповідне ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до керівництва держави та органів місцевого самоврядування з цього приводу.  Раніше Звернення було підтримане підгрупою «Протидія корупції» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

 Адвокаційні заходи були продовжені в грудні 2013 року, коли нами було ініційоване звернення щодо нехтування чинним бюджетним законодавством при розробці проекту державного бюджету на 2014 рік. (Проект Бюджету України 2014 - поза законом? Принципами бюджетної політики, які закладені в Бюджетному кодексі України та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, знехтувано в інтересах політичної доцільності).

3.   АНТИКОРУПЦІЯ (АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА)

Громадський моніторинг антикорупційна політика на національному та місцевому рівнях є важливим інструментом громадського контролю. Корупційні ризики часто закладаються на рівні проектів нормативно-правових документів, що регулюються формування, здійснення, моніторинг та звітування щодо виконання державних цільових програм та планів заходів. Формальне реагування на корупційні ризики в рамках антикорупційних програм та планів заходів є звичною практикою.   

Фундація "Відкрите суспільство" не лише сама постійно працює над підвищенням якості власних  аналітичних продуктів, але й фокусується на підвищені спроможності інститутів громадянського суспільства у здійсненні громадських моніторингів, експертиз та розслідувань. З огляду на  це, в липні 2013 року нами була ініційована полемічну дискусію в громадському просторі, що стосується ефективних практик протидії корупції.  Дискусія стосувалася проблеми декларування доходів та конфлікту інтересів у публічному секторі та двох різних підходів, які були задекларовані двома коаліціями громадських організацій (одну із коаліцій, очолила Фундація "Відкрите суспільство"). Важливо зазначити, що фактично публікацією в «Урядовому кур’єрі» від 27.07.2013 року у статті під промовистим заголовком: «Кому сторожувати сторожів? Громадськості!», уряд визнав необхідність чітких та зрозумілих критеріїв оцінки ефективності державної антикорупційної програми, що була ініційована громадськістю та підтвердженням актуальності методологічної експертної дискусії щодо підвищення продуктивності та ефективності антикорупційної політики та практик протидії корупції з боку громадськості, яка була ініційована Фундацією «Відкрите суспільство».

21 грудня 2013 року директор Фундації «Відкрите суспільство» Іван Сікора виступив із доповіддю, присвяченій існуючим методологічним напрацюванням до аналізу антикорупційної політики та попередженню конфлікту інтересів на публічній службі на черговому засіданні «Клубу аналітиків політики», що працює на базі Києво-Могилянської академії.

На конкретних прикладах діяльності державних службовців Кабінету міністрів України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування  були проаналізовані проблеми пов’язані із ідентифікацією та попередженням конфлікту інтересів. Окремо увагу було звернуто на тенденцію до згладжування партійних відмінностей депутатів парламенту України при лобіюванні законопроектів, які мають явні ознаки конфлікту інтересів та отримання вигоди лобістами.

Антикорупційна політика на національному рівні

Фундації «Відкрите суспільство» в квітні 2013 року очолила секретаріат Підгрупи «Протидія корупції» Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства, а директор Фундації, став координатором даної підгрупи.

За ініціативи Фундації «Відкрите суспільство» було підготовлено та прийнято Позиційний документ Підгрупи «Протидія корупції», що потім стала документом  Робочої груп и №1,  а  також Заява щодо Закону України N 2837 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики" від 14.05.2013 р.

Антикорупційна політика на Київщині

В рамках громадського обговорення проекту ПРОГРАМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2014 - 2015 РОКИ Фундація «Відкрите суспільство» надала пропозиції та зауваження, що стали підставою для розгляду проекту програми на засіданні депутатської комісії з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією Київської обласної ради в лютому 2014 року.  Надані пропозиції стосувалися покращення формулювання та конкретизації  завдань,  заходів та результативних показників програми. Результати обговорення проекту обласної програми, що відбулися за участі представника Фундація «Відкрите суспільство», дали підстави повернути проект програми на доопрацювання.

Антикорупційна політика на Чернігівщині

У 2013 році директор Фундації Іван Сікора на основі авторської методології «Індексу антикорупційної політики»та в якості консультанта партнерської організації  із Чернігова та члена Громадської Ради при Чернігівській ОДА, видав книгу під назвою «АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: результати громадського моні­то­рин­гу».

У дослідженні вперше в Україні зроблено спробу комплексної оцінки ефективності та результативності антикорупційної політики на обласному та міському рівні в Україні. Досі зусилля інститутів громадянського суспільства щодо оцінки антикорупційної політики в Україні мали здебільшого фрагментарний характер і не давали змоги сформувати цілісної картини стану корупції на національному, обласному та міському рівнях.

На основі аналізу впливів анти­коруп­ційної політики Чернігівської ОДА та виконавчого комітету міської ради м. Чернігова оцінено весь комплекс інструментів антикорупційної політики в контексті потреб її бенефіціарів за допомогою застосування раніше розробленої автором методології «Індексу антикорупційної політики». Дослідження дає інститутам громадянського суспільства інструментарій для здійснення моніторингу та експертизи антикорупційної політики на місцевому, регіональному та національному рівнях. Використання результатів дослідження дасть змогу органам влади підвищити ефективність та результативність антикорупційної політики.

Конфлікт інтересів на публічній службі

В 2013 році ми ініціювали та очолили коаліцію громадських організацій «За доброчесну публічну службу».  Під час засіданняКомітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України нами була презентована  інноваційна методика моніторингу конфлікту інтересів та декларування доходів на публічній службі.

Метою коаліції «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ»єоб’єднання зусилля інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі. Учасники коаліції об’єдналися навколо методології соціальних мереж близьких осіб декларанта (публічного посадовця) як основи моніторингу конфлікту інтересів. Діяльність Коаліції спрямована на об’єднання зусиль інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобіганню конфлікту інтересів у публічному секторі. 

 

III. Фінансовий звіт

ДОХОДИ 2013

 Сума, грн

Національний Фонд Підтримки Демократії, США (NED)

276 308

Міжнародний Фонд «Відродження»

344 840

Благодійні пожертви на статутну діяльність

8 636

ВСЬОГО:

629 784

 

 

ВИТРАТИ 2013

 Сума, грн

Проведення досліджень, експертно-аналітична діяльність

400 800

Послуги перекладу

8 900

Оренда офісного приміщення

44 294

Послуги зв’язку (телефон, інтернет)

16 333

Матеріально-технічне забезпечення

8 337

Поліграфічні послуги друку

25 400

Підтримка сайту

10 500

Витрати на організацію заходів (конференцій, круглих столів, семінарів)

4 100

Послуги банку

8 094

ВСЬОГО:

524 758

 

Загальна інформація про Фундацію «Відкрите суспільство»

Фундація «Відкрите суспільство» постійно працює над вдосконаленням інструментарію аналітичної роботи та при проведені адвокаційних кампаній

Ми використовуємо кращі іноземні методологічні підходи при підготовці аналітичних продуктів (методика Shedler щодо моніторингу виконання передвиборчих обіцянок партій, 4-и  вимоги  Міжнародного валютного фонду до бюджетного процесу при моніторингу та оцінці бюджетної політики в Києві в 2012 році, вимоги та стандарти Ради Європи та ОЕСР до антикорупційної політики тощо)

Ми координуємо роботу та  беремо активну участь в наступних співтовариствах:

Глобальний рух за бюджетну прозорість, підзвітність та участь громадян у бюджетних процесах (The Global Budget Transparency, Accountability and Participation Movement (BTAP)

Підгрупа “Протидія корупції»  Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, коаліції «За доброчесну публічну службу»  та «За доброчесність в державних закупівлях» (очолюємо секретаріат)