Фундація. Наші новини.

Позиційний документ робочої групи «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність»

середа, 15 травня 2013 1443
Позиційний документ

РОБОЧОЇ ГРУПИ 1 «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність»

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства

Східного Партнерства

Україною та ЄС, згідно з пунктом B.2.i «Боротьба із корупцією» Дорожньої карти Східного Партнерства 2012 – 13: двосторонній вимір від 15.05.2012 року, були взяті такі зобов’язання:

  • виконання необхідних законодавчих, політичних та інституційних умов і гарантування їх ефективної імплементації;
  • брати активну участь в антикорупційних моніторингових інструментах (GRECO, Антикорупційна мережа ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії та, де необхідно, Стамбульський антикорупційний план дій);
  • брати активну участь у механізмі перевірки UNCAC (Конвенція ООН проти корупції);
  • посилити роль громадянського суспільства у цій сфері;
  • виконання необхідних законодавчих, політичних та інституційних умов і гарантування їх ефективної імплементації, особливо виконання відповідних вимог Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Згідно з Порядком денним асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію» імплементація Національного Плану дій щодо боротьби з корупцією у співпраці з відповідними установами ЄС повинна була виконуватися в форматі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки[1] (надалі – Програми), яка була затвердженаПостановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240).

У ході моніторингу ряд громадських організацій виявили відсутність фінансування Програми і, відповідно, невиконання більшості її заходів. З метою привернення уваги урядових структур до невтішних результатів виконання Програми громадські організації провели 06.03.2013 року акцію протесту та інформували про незадовільний стан виконання Програми на засіданні круглого столу на тему «Державна антикорупційна політика: оцінка громадянського суспільства», організованому Комітетом Верховної Ради України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією[2]. Наразі Кабінету Міністрів України доручено опрацювати зауваження та рекомендації коаліції громадських організацій щодо недопущення зриву Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

Невтішними є результати виконання Програми на рівні областей України та органів місцевого самоврядування. Результати вибіркового громадського моніторингу дають підстави стверджувати про формально-декларативний підхід до виконання вимог Програми та переважне ігнорування корупційних ризиків в діяльності органів влади та місцевого самоврядування з боку правоохоронних, контролюючих та судових органів.

Вбачаючи необхідність ефективного впровадження Дорожньої карти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та на виконання 17-го пункту «Забезпечення ефективної боротьби з корупцією» з «Дев’ятнадцяти умов Фюле» підгрупа «Протидія корупції» Робочої групи 1 пропонує:

- Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування запровадити публічне громадське обговорення у форматі відкритих громадських слухань не рідше 2 разів в рік нормативно-правових актів (програм, планів заходів), які приймаються на виконання вимог антикорупційного законодавства та передбачити відкрите публічне звітування щодо їх виконання перед депутатами рад різних рівнів із можливістю участі громадськості;

- Продовжувати здійснювати громадський моніторинг виконання Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки на національному рівні та забезпечити якомога повніше врахування урядовцями пропозицій громадськості;

- Продовжувати здійснення громадського моніторингу виконання положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001;

- Започаткувати громадський моніторинг виконання регіональних Програм запобігання і протидії корупції на 2013—2015 роки, що приймаються на рівні регіональних державних адміністрацій із використанням існуючого досвіду громадського моніторингу;

- Започаткувати громадський моніторинг виконання планів заходів, які приймаються міськими головами щодо припинення корупційних правопорушень у діяльності органів місцевого самоврядування із використанням наявного досвіду громадського моніторингу;

- Підтримати ініціативи інститутів громадянського суспільства щодо підвищення прозорості інформації про надходження та витрати Державного та місцевих бюджетів таздійснення громадського моніторингу наявних корупційних ризиків при розробці та виконанні державного та місцевих бюджетів, використанні державного та комунального майна, розробки та виконання державних і місцевих цільових програм та забезпечення якомога повнішого врахування їх результатів в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

- Підвищити прозорість процесу державних закупівель та удосконалити механізми залучення громадськості до здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна та бюджетних коштів;

- Забезпечити належне виконання вимог законодавства, що регулює доступ до публічної інформації та запровадити щорічний аудит практики застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» у сферах з високим корупційним ризиком;

- Передбачити у Державній програмі запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо декларування:

а) вартісного рухомого майна, зокрема коштів, які зберігаються як готівка, позики іншим фізичним/юридичним особам (кредити від інших фізичних/юридичних осіб);

б) активів пов’язаних осіб, які живуть окремо від публічного службовця;

в) розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації яких підлягають обов'язковому оприлюдненню;

г) конфлікту інтересів згідно Настанов ОЕСР щодо врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

- Внести зміни до нової редакції Закону «Про державну службу» відповідно до рекомендацій програми ОЕСР/ЄС «СІГМА»;

- Запровадити відкритий і доступний для громадськості режим надання інформації з Державного реєстру осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення;

- Ухвалити закон про захист викривачів (осіб, які повідомляють про вчинення правопорушень);

- Внести зміни до законодавчих актів з метою забезпечення прозорості і підзвітності фінансування політичних партій, прозорості фінансування під час виборів та референдумів, а також запровадження державного фінансування політичних партій відповідно до європейських стандартів;

- Внести зміни до законів з метою забезпечення прозорості і підзвітності народних депутатів України (опублікування інформації про помічників-консультантів, звітів про використання бюджетних коштів, скасування необґрунтованих пільг тощо);

- Внести зміни до Регламенту Верховної Ради України з метою запровадження антикорупційної експертизи проектів законів;

- Ухвалити Закон «Про нормативно-правові акти» та передбачити в ньому процедуру обов’язково громадського обговорення проектів нормативно-правових актів;

- Ухвалити зміни до Конституції України щодо розширення повноважень з контролю Рахункової Палати у розрізі надходжень до Державного бюджету;

- Зобов’язати органи влади розробляти окремі щорічні детальні плани підвищення прозорості інформації на веб-сайтах та покращення доступу до публічної інформації з їх обов’язковим прийняттям під час громадських слухань;

- Активізувати міжнародне співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції зокрема в сфері адаптації кращих практик громадського моніторингу корупційних ризиків та адвокації антикорупційних ініціатив тощо.

Задля посилення впливу інститутів громадянського суспільства на політику щодо виконання Україною Порядку денного Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконання «Дев’ятнадцяти умов Фюле» загалом і умови №17 зокрема, що стосується забезпечення ефективної боротьби з корупцією, а також забезпечення належного виконання вимог та реформування антикорупційного законодавства України члени Підгрупи прийняли рішення про створення Партнерства «Європейське майбутнє України без корупції», прийняли Меморандум Партнерства, обрали координатора та Секретаріат Партнерства.

[1] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1240-2011-%D0%BF

[2] http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article?art_id=52019&cat_id=46352&showHidden=1