Фундація. Наші новини.

Фундація «Відкрите суспільство» надала пропозиції щодо розробки індикаторів нової державної антикорупційної програми

понеділок, 29 грудня 2014 199
Фундація «Відкрите суспільство» визначена від антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ як координатор напрямку "Допомога Кабінету Міністрів України в розробці програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки (у тримісячний строк з дня набрання чинності Закону про антикорупційну стратегію)".
В грудні 2014 року Іван Сікора надав для РПР результати роботи організації щодо підходів до розробки індикаторів виконання завдань та заходів державної антикорупційної програми. Пропозиції включають власні авторські напрацювання І.Сікори як експерта в сфері антикорупційної та бюджетної політики, оцінки важливості та значимості корупційних ризиків та практик, а також вимоги до розробки державних цільових програм, а саме, Закону України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми", Порядку   розроблення   та   виконання   державних  цільових програм, та Наказу Мінфіну від 10.12.2010  N 1536 Про результативні показники бюджетної програми.

В рамках кожного із чотирьох результативних показників (витрат, продукту, ефективності, якості) запропоновані індикатори досягнення поставлених цілей та завдань.

Фундація «Відкрите суспільство» та директор організації Іван Сікора як консультант з питань антикорупційної та бюджетної політики для місцевих громадських організацій, та колишній консультант Ради Європи,  мають значні напрацювання в сфері моніторингу виконання та оцінки впливу попередньої державної антикорупційної програми та антикорупційних програм, що приймалися на рівні областей та міст України (зокрема, на прикладі м. Києва, м. Чернігова та Чернігівської області), надання пропозицій щодо розробки антикорупційних програм для м. Києва та Київської області.