Фундація. Наші новини.

Фундація "Відкрите суспільство" надала пропозиції КМДА щодо проекту Плану дій з реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 - 2015 роках у місті Києві

понеділок, 12 січня 2015 1436

В рамках оголошеної КМДА інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення з реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 - 2015 роках у місті Києві, Фундація "Відкрите суспільство" надала свої зауваження та пропозиції Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації.

Аналіз проекту Плану дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 − 2015 роках у місті Києві засвідчив, про:

1. Недосконалість і неповнота функціональної структури проекту Плану та його невідповідність вимогам чинного законодавства. Проект Плану дій включає 19 заходів. Однак його існуюча редакція не містить достатніх заходів, спрямованих на реалізацію принципів Відкритого Уряду і напрямів реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 26.11.2014 р. №1176-р. Зокрема, чинний на сьогодні загальнодержавний План дій передбачає такі першочергові пріоритетні напрями:

1) сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;

2) забезпечення доступу до публічної інформації;

3) запобігання і протидія корупції;

4) підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;

5) впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.

Як свідчить аналіз структури проекту Плану дій, механізми реалізації (на рівні конкретних вимірюваних заходів) передбачено в тій чи іншій мірі лише щодо 2-х із 5-ти пріоритетних напрямів. Проектом взагалі не передбачено заходів з підвищення якості соціальних послуг, а заходи у сфері надання адміністративних послуг, запобігання і протидії корупції мають фрагментарний характер. Це ж саме стосується і питань вирішення і врегулювання існуючих на сьогодні проблем доступності публічної інформації про діяльність Київської міської влади. Відсутні також заходи з реалізації напрямів 1 і 5: сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики; впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.

З огляду на численні функціональні прогалини в структурі проекту Плану дій зазначений документ потребує доопрацювання і доповнення, втому числі з урахуванням пропозицій з включення нових (додаткових) заходів з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у місті Києві за пріоритетними напрямами, визначені чинним законодавством.   

Потребує також уточнення часовий проміжок реалізації Плану дій, який доцільно визначити на два роки з 2015 по 2016 роки, замість існуючого терміну 2014-2015, адже прийняття і реалізація Плану відбудеться вже у 2015 році.

2. Загальнодекларативний і логічно нечіткий зміст сформульованих заходів, що суттєво ускладнює практику їх виконання і забезпечення. Редакція найменувань окремих заходів, визначених проектом Плану дій, має внутрішньо суперечливий, абстрактний і загальнодекларативний зміст. Зокрема, ця проблема стосується проектів заходів 2, 3, 4, 8, 11, 15. Не зовсім зрозумілими і потребують удосконалення їх формування проекти заходів 15, 16, 18.

3. Нечіткий зміст сформульованих очікуваних результатів, що суттєво ускладнює і унеможливлює відстеження результативності та оцінку ефективності виконання Плану дій за окремими його заходами і напрямами реалізації. Визначені у проекті Плану дій очікувані результати за своїм змістом у багатьох випадках не стосуються реалізації принципів Відкритого Уряду, а тому можуть вважатися очікуваними результатами, що мають суспільно корисне значення (очікувані результати до заходів 1, 2, 8, 9, 12, 17). Окремі визначені в проекті Плану дій очікувані результати лише опосередковано пов’язані з відповідними заходами (заходи 9,10,11,15), а деякі очікувані результати за своїм змістом взагалі не пов’язані із заходами, передбаченими для їх досягнення (заходи 9, 16). 

Текст пропозиції завантажити тут