Фундація. Наші новини.

Фундація "Відкрите суспільство" закликає Київраду прийняти Рамкову антикорупційну програму для м. Києва

середа, 07 грудня 2016 1478
Фундація "Відкрите суспільство" закликає депутатів Київської міської ради прийняти Рамкову програму управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для м. Києва, що виноситься на голосування 8 грудня 2016 року.

Попередньо ця програма була презентована на громадському обговоренні всіх її розділів 22 грудня 2015 року в приміщенні Реанімаційного пакету реформ і протягом наступного року продовжила своє обговорення в департаметах КМДА за експертного супроводження Антикорупційної ради при Київському міському голові, експертів Реанімаційного пакету реформ – Київ, депутатів Київради, посадовців КМДА та експертів GIZ.

Експерт Фундації «Відкрите суспільство» Леся Шевченко стала одним із розробників проекту Антикорупційної програми для міста Києва, підготуваши до обговорення два розділа проекту антикорупційної програми для міста Києва.

Це розділи, які стосуються: 1) зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти, та 2) створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських цільових програм. 

Як одні з розробників програми та як члени Антикорупційної ради при Київському міському голові, експерти Фундації "Відкрите суспільство" вважають, що її ухвалення стане важливим кроком до втілення реальної антикорупційної політики на місцевому рівні.

«Звертаємося до депутатів Київської міської ради із закликом підтримати проект рішення про Рамкову програму управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для м. Києва. Підтримка проекту програми - стане першим кроком до практичних дій щодо усунення корупційних ризиків на рівні Києва, адже це перша програма в Україні, що містить чіткі індикатори оцінки її результативності», - наголосила член Антикорупційної ради при Київському міському голові, президент Фундації "Відкрите суспільство" Леся Шевченко.

Серед антикорупційних заходів, що позитивно вплинуть на попередження корупції в столиці є 

1. Реінжиніринг КМДА, РДА, КП.

1.1.Оптимізована організаційна структура, процеси, процедури ухвалення рішень.

1.2.Оплата праці, що залежить від досягнень

1.3. Сучасні підходи до HRM: конкурсний підбір, оцінка за компетенціями

1.4. Механізм врегулювання конфлікту інтересів в КМР, КМДА

2. Покращення доступу до інформації

2.1. Єдиний реєстр публічної інформації

2.2. Відкрита актуальна і повна інформація

2.3. Зручний доступ до інформації

3. Спрощення адміністративних процедур

3.1. Затверджений перелік адмінпослуг

3.2. Спрощені інформаційні та технологічні картки

3.3. Експертна рада – як механізм аналізу відмов

3.4. Адмінпослуги в електронній формі

4.Підвищення рівня правової культури громадян, держслужбовців, бізнесу

4.1. Просвітницькі заходи для співробітників і депутатів

4.2. Просвітницькі заходи для бізнесу, профспілок, студентів, школярів тощо.

4.3. Популяризація антикорупційної тематики в комунальних ЗМІ

5. Поліпшення контролю за роботою комунальних підприємств

5.1. Аналіз доцільності кожного КП, КУ,КО

5.2. Розроблені КРІ для всіх КП

5.3. Щорічний аудит КП з високими ризиками

5.4. Єдиний і повний публічний реєстр КП, КУ, КО

5.5. Конкурсний добір керівників КП, КУ, КО

5.6. Система оплати праці керівників КП, що знижує стимули для корупції

5.7. Ринковий принцип фінансування послуг КП, КУ

5.8. Усунення корупційних схем КП з високими корупційними ризиками, КП-монополістів

6. Механізми повідомлень про корупцію

6.1. Інституційне посилення уповноважених з питань корупції, Антикорупційної ради

6.2. Система мотивації співробітників контролюючих підрозділів, що залежить від виявлених корупційних порушень

6.3. Комплексний аналіз управління ризиками згідно моделі COSO, створення «карти ризиків»

6.4. Незалежний механізм проведення службових перевірок, розслідувань

6.5. Юридичний супровід в судах корупційних справ з високими фінансовими втратами

6.6. Антикорупційна експертиза проектів актів та діючих актів місцевого значення

6.7. Політика захисту викривачів корупції та PR кампанія щодо інформування про корупцію

6.8. Технічні рішення та якісна обробка інформації про корупцію від громадян

6.9. Механізм дій у разі невідповідності реальних і задекларованих доходів службовців

6.10. Публічне обговорення та врахування звітів Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції

7. Прозорі закупівлі

7.1. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення процедур закупівель в м.Києві

7.2. Прозорість всіх етапів закупівель. Інформація про закупівлі в розрізі конкретних договорів

7.3. Покращення конкурентного середовища: залучення потенційних учасників на етапі укладання заявки

8. Бюджетування за участі громадськості

8.1. Меморандум посадових осіб КМДА щодо визначеності стратегічних цілей міста та їх бюджетування

8.2. Запровадження бюджетного регламенту

8.3. Новий порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві

8.4. Механізми публічної участі бізнесу і громадськості у формуванні бюджету

9. Моніторинг антикорупційних ініціатив

9.1. Щорічне вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві

9.2. Моніторинг ефективності впровадження антикорупційної програми