Аналітика. Парламент. Фракции.

Вартість комуністичного популізму: передвиборчий залік 2014

середа, 15 жовтня 2014 432
Автор: Леся Шевченко, Олександр Бабанін
64 із 65 компартійних обіцянок є додатковими навантаженнями на бюджет країни. Загальний баланс обіцянок - «мінус» 2400 млрд грн, які потрібно відшукати в державному бюджеті.

ВВП Китаю, найуспішнішої економіки світу, яка є глобальним «локомотивом», щороку зростає приблизно на 10% на рік.

2013 року зростання ВВП України не відбулося (а це означає 0% мовою цифр). 

Експерти Фундації «Відкрите суспільство» підрахували баланс вартості запровадження усіх обіцянок КПУ, викладених в їх передвиборчій програмі 2012 року.

Їх загальний баланс склав «мінус» 2400 млрд грн, які потрібно відшукати в державному бюджеті. А для цього Україна мала б збільшити обсяг державних витрат принаймні на 600% (із 400 до 2800 млрд грн.)

64 із 65 компартійних обіцянок є додатковими витратами бюджету. Але ж бюджет не є бездонним! Де можна взяти додаткові кошти?

Єдина обіцянка, що могла б акумулювати додаткові надходження до державної скарбниці, являє собою оподаткування 200 млрд офшорних доларів США. Але сьогодні її здійснення важко уявити. За рівнем перенасичення популістськими гаслами передвиборча програма КПУ «зашкалює», демонструючи непрофесіоналізм і низький кваліфікаційний рівень компартійних аналітиків.

Обіцянка

Вартість, млрд грн

Примітка

1.       

Конституційне підтвердження права народу на володіння природними ресурсами, землею, виробничими активами. Закріплення за державою права на їхнє використання в інтересах суспільства.

+

Формально подібні положення закріплені у Конституції України.

2.       

Повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки.

-852

Вартість основних засобів промисловості  наприкінці 2010 року становила1065,27 млрд грн. Оскільки частка базових секторів становить приблизно 80%  загальної вартості реалізованої продукції, то їх вартість основних засобів промисловості можна оцінити в 852 млрд грн.

3.       

Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка продукції машинобудування в структурі ВВП має становити не менше 30%, частка наукомісткої продукції – не менше 15%.

+

Законопроекти №1044 та №1045 про державну підтримку наукоємних виробництв.

 

Законопроект №1091 щодо переведення економіки України на інноваційну модель розвитку, встановлення нової субвенції місцевим бюджетам на виконання інноваційних програм.

4.       

Заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

+

Мораторій на продаж землі було подовжено попереднім скликанням.

5.       

Зміцнення державних банків, які будуть кредитувати промисловість і сільгоспвиробника під низький процент.

-156

Залишки за кредитами становлять приблизно 780 млрд грн. Якщо державним банкам виділити 20% від даної суми, то обсяги пільгових кредитів дорівнюватимуть 156 млрд грн.

6.       

Державна підтримка виробництва вітчизняних ліків, побутової техніки, одягу та взуття.

-25

Річні обсяги імпорту ліків, побутової техніки, одягу та взуття становлять, відповідно 3,0+

2,3+0,6+0,7 = 6,6 млрд дол. США. Державна підтримка виробництва цих товарів повинна становити принаймні третину від цих обсягів, тобто 2,2 млрд дол. США або 25 млрд грн.

7.       

Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка оплати праці в собівартості продукції – не нижче 60%.

+

Подібних ініціатив подано не було.

8.       

Державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних та тютюнових виробів.

-8,52

Вартість основних засобів промисловості  наприкінці 2010 року становила 1065 ,27  млрд грн. Оскільки частка індустрії алкогольних та тютюнових виробів становить приблизно 0,8%  загальної вартості реалізованої продукції, то її вартість основних засобів промисловості можна оцінити в 8,52 млрд грн.

 

9.       

Державна підтримка кооперативних господарських об’єднань громадян, насамперед – кооперативів селян.

-8,4

Згідно з умовами СОТ, обсяги державної підтримки сільського господарства встановлено на рівні 700 млн дол. США.

Підтримка за принципом «зеленої» та «жовтої» скриньок могла б становити таку ж суму.

10.   

Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7% ВВП.

-100

Обсяг ВВП-2013 дорівнював 1454 млрд грн.

11.   

Повне оподатковування офшорних операцій, заборона офшорним компаніям володіти акціями українських підприємств.

+480

В офшори виведено приблизно 200 млрд дол. США. Річний обсяг оподаткування цієї суми за ставкою 20% дорівнюватиме 40 млрд дол. США або 480 млрд грн.

12.   

Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення податків на споживання предметів розкоші.

+

Проект №2343 щодо оподаткування предметів розкоші — надано для ознайомлення.

13.   

Посилення державного контролю над ціноутворенням.

-1

У першій редакції держбюджету 2014 було передбачено виділення 1,5 млрд грн. дотацій на послуги ЖКГ. У наступні редакції цю суму зменшено на 1 млрд грн

1.       

Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.

-33

Збільшення втричі видатків на галузь охорони здоров’я становитиме 33 млрд грн

2.       

Відродження державної мережі медичних установ, насамперед – у малих містах та територіях сільрад.

+

Проект №1061 щодо соціальних гарантій для медиків, що працюють у сільській місцевості — повернуто на доопрацювання.

3.       

Забезпечення модернізації медичних установ, передусім – пологових будинків та дитячих лікарень.

+

Подібних ініціатив подано не було.

4.       

Забезпечення закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження життя громадян України.

-12

Ринок ліків України в 2013 році становив 36 млрд грн. Якщо третина їх є критично необхідними, то на їх закупівлі в державному бюджету слід передбачити 12 млрд грн

5.       

Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями.

-2,6

В країні нараховується 2,6 млн з обмеженими можливостями. Збільшення фінансування кожного з них в середньому на 1000 грн дорівнюватиме 2,6 млрд грн

6.       

Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг.

+

Проект №2172 про якість молочних продуктів — прийнято в першому читанні.

7.       

Посилення відповідальності за екологічним довкіллям.

+

Проект №2503 про охорону тваринного та рослинного світу — не прийнято.

8.       

Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

+

Проект №1047 про відновлення мережі дошкільних закладів. Проект №1057 щодо вдосконалення підготовки фахівців робітничих спеціальностей.

 

Законопроект № 1092 щодо віднесення видатків на професійну-технічну освіту до переліку захищених, тобто таких, які фінансуються із загального фонду бюджету першочергово.

9.       

Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від ВВП.

-40

Видатки на освіту в 2013 році становили 105 млрд грн, а 10% ВВП дорівнювали 145 млрд грн. Різниця 40 млрд грн.

10.   

Модернізація матеріальної бази навчальних закладів державної форми власності.

+

Законопроекти №1044 та №1045 про державну підтримку наукоємних виробництв.

11.   

Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій.

+

Проект № 1057 щодо вдосконалення підготовки фахівців робітничих спеціальностей.

12.   

Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили.

+

Подібних ініціатив подано не було.

13.   

Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській місцевості.

+

Проект № 1061 щодо соціальних гарантій для вчителів, що працюють у сільській місцевості — повернуто на доопрацювання.

14.   

Розгортання масштабного будівництва соціального житла.

-100 

Щорічне будівництво 10 млн кв. м. соціального житла коштуватиме принаймні

10 млн кв. м. х 10000 грн/ кв. м. =100 млрд грн

15.   

Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції.

+

Проект  3894  Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення" (т равень)

Проект  3450/П Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 127 Житлового кодексу Української РСР (щодо надання спеціально пристосованим казармам статусу гуртожитків)

16.   

Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для осіб, які користуються пільгами.

+

Подібних ініціатив подано не було.

17.   

Зобов’язання роботодавців забезпечувати житлом своїх працівників.

+

Подібних ініціатив подано не було.

18.   

Повернення в державну власність об’єктів ЖКГ. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.

-1000

Загальна площа житлового фонду України становить приблизно 1 млрд кв. м . Націоналізація вищезгаданого фонду становитиме принаймні 1000 млрд грн.

/19.   

Видатки на комунальні послуги не повинні перевищувати 10% доходів сім’ї.

 

+

Проект №1055 щодо запобіганню підвищенню цін на послуги ЖКГ — вручено подання комітету про відхилення.

 

19/1

Посилення відповідальності за афери з житлом.

 

Подібних ініціатив подано не було.

20.   

Збільшення чисельності та рівня фінансування державних культурних установ, бібліотек, книжкових магазинів, передусім – у малих містах та сільській місцевості і підвищення рівня соціальної захищеності їх працівників.

-3

Згідно з Законом «Про державний бюджет України на 2013 рік» міністерству культури виділено 1,5 млрд грн. Подвоєння обсягів фінансування дорівнюватиме 3 млрд грн

21.   

Відродження мережі державних оздоровчих установ для дітей.

+

Подібних ініціатив подано не було

22.   

Заборона пропаганди сексуальної розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії та національної ворожнечі.

+

Проект №1042 про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому чи етнічному ґрунті — вручено подання комітету про відхилення.

23.   

Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які співробітничали з нацистським режимом та тих, хто сьогодні пропагує ці ідеї.

+

Проект №1041 про посилення відповідальності за руйнування пам’ятників героям Другої Світової війни.

Проект №1060 про посилення відповідальності за заперечення чи виправдання фашизму.

Проект 4038провідповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму

Проект  4082 Закону про заборону неонацистської і неофашистської ідеології

24.   

Створення державних ефективних програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й СНІДу серед молоді.

-1,5

Загальна чисельність населення віком від 14 до 35 років становить 15 млн чоловік.

За умов витрат 100 грн на одну молоду людину щороку обсяги фінансування подібних програм мали б становити 1,5 млрд грн

25.   

Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій.

+

КПУ опікується цим питанням на громадських заходах.

26.   

Надання через референдум російській мові статусу другої державної.

+

Подібних ініціатив подано не було.

\

Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним вимогам.

+

Подібних ініціатив подано не було.

28.   

Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки.

-120

Річна вартість утримання 100-тисячної армії в Європі дорівнює 10 млрд дол. США, з яких не менше половини витрачається на переозброєння. Отже, річні видатки на переозброєння 200-тисячного війська мали б становити 10 млрд дол. США = 120 млрд грн

29.   

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Надання їм статусу державного службовця.

+

Подібних ініціатив подано не було.

30.   

Відтворення мережі державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, аптек.

-12

Загальна площа підприємств роздрібної торгівлі оцінюється в 5 млн кв.м.

Вартість націоналізації цієї площі дорівнюватиме принаймні 5 млн кв.м. х 200 дол. США х 12 грн/дол. = 12 млрд грн

31.   

Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.

+

Подібних ініціатив подано не було.

32.   

Встановлення заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої по промисловості. Надання медикам, працівникам культури та освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців.

+

Подібних ініціатив подано не було.

33.   

Збереження та розширення соціальних пільг.

-1

Відповідно до Проекту №2194 передбачалось звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги і квартиру громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників війни, учасників бойових дій, інвалідів війни. Приблизна вартість таких заходів

200 000 осіб х 12 міс. х 500 грн/міс. =  1000 млн грн

34.   

Забезпечення поваги та гідного життя ветеранам.

+

Проект №1063 мав би повернути попередні показники пенсійного віку — проект не прийнято.

Проекти №1086 та 1087 про захист статусу ветеранів війни — обидва прийнято

35.   

Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зобов’язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів).

+

Проект №1063 мав би повернути попередні показники пенсійного віку — проект не прийнято.

Проект №1046 про посилення контролю за дотримання бізнесом еко-стандартів.

Проект4063-1Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий час)  

35/1

Скасування підвищення пенсійного віку.

 

Подібних ініціатив подано не було.

36.   

Повернення трудових заощаджень.

-120

Подібних ініціатив подано не було.

37.   

Конституційне гарантування першочергового фінансування соціальних видатків.

+

Проекти №1086 та 1087  про захист статусу ветеранів війни (першочергові видатки на санаторно-курортне лікування) — обидва прийнято.

1.       

Законодавче закріплення проведення референдумів у вирішенні важливих суспільних питань.

+

Подібних ініціатив подано не було.

2.       

Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.

+

Подібних ініціатив подано не було.

3.       

Введення виборності суддів.

+

Подібних ініціатив подано не було.

4.       

Заборона приватизації державних підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства.

+

Подібних ініціатив подано не було.

5.       

Ліквідація статусу недоторканості для представників влади.

+

Подібних ініціатив подано не було.

6.       

Жорстке покарання за зловживання владою.

+

Подібних ініціатив подано не було

7.       

Скорочення видатків на утримання керівних осіб.

- 2

Видатки на утримання Адміністрації Президента, Державного управління справами, Секретаріату Кабінету Міністрів становлять 2,4 млрд грн. Видатки на утримання керівних осіб інших міністерств і відомств становлять приблизно вдвічі більшу суму. Припускаємо скорочення видатків на третину

8.       

Прийняття Закону, який унеможливить сімейственість і клановість кадрів.

+

Подібних ініціатив подано не було.

9.       

Розширення повноважень Рахункової палати.

+

Подібний законопроект подали регіонали.

10.   

Перехід до формування Державного бюджету “знизу”.

+

Проект №2611 щодо збільшення відрахувань до місцевих бюджетів за користування надрами у регіонах де впроваджується експеримент з реформування системи охорони здоров’я (у співавторстві з Партією регіонів).

1.       

Пріоритет зовнішньої політики – вступ до Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського економічного союзу.

+

КПУ у риториці регулярно підтримують цю ідею, 31 травня Київ підписав меморандум про співпрацю з Євразійською економічною комісією — органом ТС. Комуністи планують організувати референдум щодо вступу до ТС.

2.       

Припинення співробітництва із МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у першу чергу – в рамках СОТ.

+

Подібних ініціатив подано не було.

3.       

Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.

-378

Нейтральна 8-мільйонна Швейцарія витратила в 2013 році 5,4 млрд дол. США  на оборону, або 700 дол. США на душу населення. Для забезпечення нейтрального статусу України на рівні Швейцарії потрібно витрачати щороку 700 дол. США х 12 грн/lдол Х 45 млн осіб = 378 000 млн грн

 

 

 

 

 

РАЗОМ

-2396