Аналітика. Парламент. Статті.

Публічна сплата податків

четвер, 16 травня 2013 1381
Публічна сплата податків усіма громадянами, у т.ч. держслужбовцями та публічними особами, з легально отриманих доходів, а не PR-кампанія, повинна стати головною метою для декларування та звітування

Існує ризик перетворення антикорупційної політики у державі у PR-кампанію, яка постійно підкреслюватиме громадянину України, що політичні діячі та державні службовці найвищих рангів, їх близькі або пов’язані особи, всі є або відірвані від рівня пересічного громадянина, або ж заздалегідь повинні розглядатися ним як потенційні роботодавці. Таке позиціювання може спричинити непотрібну конфронтацію та нетерпимість в суспільстві.

Потрібно включити до остаточної редакції законопроекту України №2837 для суб’єктів декларування, які заповнили п. 49 Розділу V декларації «розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації», запровадити вимогу розкриття всіх інвестицій понад 25% статутного капіталу, подавати копії фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зокрема, консолідованого балансу, або балансу та консолідованого звіту про фінансові результати, або звіту про фінансові результати). Тим більше, що подання звітності «державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом», вже передбачене частиною 3 статті 14 Закону України 16 липня 1999 року N 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а загальні вимоги до звітності встановлені статтею 11 цього ж Закону.

Потрібно провести оптимізацію декларування майнового стану, доходів, витрат та фінансових зобов’язань держслужбовцями та декларування майнового стану та доходів, передбачене статтею 179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

Насьогодні, різниця між звітністю, що подається до органів Міністерства доходів та зборів України та звітністю, передбаченою Законом України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, полягає в декларуванні витрат та розкритті зобов’язань фінансового характеру. Ми пропонували:

- внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» у частині необхідності декларування витрат, з наданням можливості, відповідно до форми, затвердженої наказом МФУ № 1395, розробленої на виконання статті 179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, у частині декларування витрат та розкритті зобов’язань фінансового характеру.

Фінансовий контроль передбачений ч. 1 ст. 12 та п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції». Запропонований механізм фінансового контролю за деклараціями з боку "уповноважених підрозділів" в рамках тих же міністерств і відомств, службовці яких і будуть перевірятись, по суті, може бути здійснений вже створеними службами внутрішнього аудиту. Як відомо, розпорядженням КМУ від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” Державній фінансовій інспекції було зроблено завдання “протягом п'яти місяців розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення служб внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та організацію їх діяльності" (разом з Міністерством фінансів)”. 

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади був затверджений Постановою КМУ від 28 вересня 2011 р. № 1001. Всередині цих підрозділів можне утворити відділи з опрацювання декларацій та звітів. Ще один додатковий внутрішній «уповноважений підрозділ» буде неефективним і буде зведеним до формального звітування внаслідок залежності від керівництва відомств осіб, яких буде уповноважено на проведення перевірок.

Також ці перевірки можуть бути необ’єктивними, а висновки по них упередженими і бути використаними в рамках прийняття політичних рішень. Пункт 8 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту встановлює, що “внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном”. Міністерство фінансів України видало Наказ від 04.10.2011 № 1247 “Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту”. Наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 затверджено Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до підпункту 4 пункту 1 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347.

Вважаємо, що зовнішній незалежний фінансовий контроль за деклараціями повинен здійснюватися незалежним антикорупційним органом, співробітники якого незалежні від керівництва будь-яких міністерств та відомств. З огляду на це, ми висловлюємо жаль з приводу відхилення законопроекту № 2218 від 14.05.2013 року (Яценюка Арсенія Петровича), яким було запропоновано створити Національне антикорупційне бюро, на яке можна було б покласти функції перевірки декларацій службовців. Але вже існують й інші механізми зовнішнього незалежного аудиту.

Наприклад, якщо врахувати, що публічна сплата податків усіма громадянами, у т.ч. держслужбовцями та публічними особами, з легально отриманих доходів повинна стати головною метою для декларування та звітування, цю функцію може виконувати підрозділ Міністерства доходів та зборів України, що займається опрацюванням податкової декларації про майновий стан і доходи» у частині необхідності декларування витрат, з наданням можливості, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи» та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», розробленої на виконання статті 179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.