Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Попередження корупційних ризиків та участь в бюджетному процесі зацікавили членів Підгрупи «Протидія корупції» РОБОЧОЇ ГРУПИ 1 Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства

четвер, 19 вересня 2013 350
Підгрупа «Протидія корупції» РОБОЧОЇ ГРУПИ 1 Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства підтримала ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ щодо бюджетної відкритості, прозорості та підзвітності ініційоване Фундацією «Відкрите суспільство».

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ (окремим файлом) щодо бюджетної відкритості, прозорості та підзвітності ініційоване Фундацією «Відкрите суспільство» 10 вересня 2013 року з нагоди початку бюджетного процесу на 2014 рік та Міжнародного дня права знати (International Right to Know Day), що відзначається 28 вересня.

Відкритість, прозорість, підзвітність публічних фінансів та участь громадян в бюджетному процесі знаходиться вже багато років в центрі уваги Фундації «Відкрите суспільство». Зокрема, вже 4-й рік Фундація «Відкрите суспільство» досліджує найбільший місцевий бюджет – бюджет Києва.

Цього року в Україні Міжнародний день права знати (International Right to Know Day) відбувається під патронатом Глобального руху за бюджетну прозорість, підзвітність і участь громадян у бюджетних процесах (Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation).

В Україні інформаційну кампанію, присвячену Міжнародному дню права знати очолює Фундація "Відкрите суспільство", яка наприкінці 2012 року приєдналася до Дар-ес-Саламської декларації щодо бюджетної прозорості, підзвітності і участі громадян у бюджетних процесах.

У форматі кампанії Фундацією "Відкрите суспільство" підготовлено і перебувають у стадії підготовки:

1. Пропозиції до змін у Кодексі належної практики в галузі бюджетної політики Міжнародного Валютного Фонду.

2. Стаття "Голий король?" щодо можливостей оптимізації бюджету м. Києва (30.08.2013 "Дзеркало тижня")

http://osf.org.ua/policy-analysis-parlament/view/69

http://gazeta.dt.ua/internal/goliy-korol-_.html

3. Дослідження "Бюджет Києва-2012: виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики"

http://osf.org.ua/events/view/29

4. Дослідження «Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету м. Києва»

5. Дослідження масиву 30 міських цільових програм м. Києва, зокрема програми сприяння розвитку малому та середньому бізнесу.

6. Бюджетний календар

7. База даних щодо проектів на бюджетну тематику, виконуваних у продовж 2000-2013 років.

8. Пропозиції до законопроектів щодо змін у Бюджетному кодексу, законів про державні закупівлі тощо.

На думку експертів Фундації «Відкрите суспільство», бюджети в Україні на 2014 рік повинні бути прийнятті з проведенням бюджетних слухань за активної участі громадськості та експертів. На думку директора координатора підгрупи «Протидія корупції» Робочої Групи 1 та директора Фундації «Відкрите суспільство» Івана Сікори «дієвий громадський контроль за публічними фінансами є реальною можливістю збільшити надходження і оптимізувати витрати бюджетів всіх рівнів».

Фундація "Відкрите суспільство" закликає членів РОБОЧОЇ ГРУПИ 1 «Демократія, права людини, належне врядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства підтримати ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ щодо бюджетної відкритості, прозорості та підзвітності та готова надати інформаційну та консультаційно-методичну підтримку участі громадських активістів та експертів в бюджетному процесі на різних рівнях.

Голос експертів і громади має бути почутий в бюджетному процесі на всіх рівнях!

Публічні фінанси України повинні стати відкритими та зрозумілими!

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Фундації «Відкрите суспільство» з приводу

старту в Україні бюджетного процесу на 2014 рік

 від 10 вересня 2013 року, м. Київ, Україна

Ми, представники Фундації «Відкрите суспільство», що чотири роки поспіль досліджує бюджет м. Києва та надає експертно-консультаційну підтримку інститутам громадянського суспільства в реалізації проектів у сфері моніторингу  місцевих бюджетів, представляючи інтереси України в міжнародних організаціях, що працюють над забезпеченням прозорості в бюджетному процесі (зокрема Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation), з нагоди Міжнародного дня «Права знати» 28 вересня 2013 року,

усвідомлюючи важливість інтеграції України до Європейської спільноти, будучи глибоко занепокоєними станом бюджетного процесу в державі, столиці та інших містах України, усвідомлюючи важливість підвищення ефективності бюджетної політики та реальну ціну втрат від неналежного виконання вимог Бюджетного Кодексу України, здійснюючи своє  право  на участь в розробленні та на громадський контроль за  розробленням і здійсненням бюджетної політики в державі, розуміючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні та реалізації бюджетної політики, а також з нагоди представлення аналітичного звіту «Бюджет Києва-2012: виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики» та зважаючи на старт бюджетного процесу на 2014 рік. 

Звертаємося до

Президента України Віктора Януковича,

Голови Кабінету міністрів України Миколи Азарова,

Голови Верховної Ради України Володимира Рибака,

Керівників фракцій у Верховній Раді України, політичних партій,

Депутатів Верховної Ради України

Результати досліджень бюджетної політики на рівні державного бюджету України, бюджету Києва, інших місцевих бюджетів дають нам підстави стверджувати щодо необхідності:

провести відкриті громадські бюджетні слухання при формуванні Державного бюджету України на 2014 рік;

- внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині підвищення відповідальності за невиконання бюджету, а також за недостатній рівень фінансування видатків за статтями, які визначені законодавством України як пріоритетні;

- внести зміни до ст.29 та ст.65 Бюджетного кодексу України, які б дали можливість  сплачувати до бюджету міста Києва 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території м. Києва, та підвищити відповідальність міського голови Києва перед громадою;

- підвищити державний контроль за витрачанням бюджетних коштів їх розпорядниками;

- оприлюднити звіти про реалізацію усіх державних цільових програм;

- запровадити механізм публічних консультацій між розробниками бюджетів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, з одного боку, і незалежними аналітичними центрами та інститутами громадянського суспільства, з іншого боку, під час підготовки проектів бюджетів на 2014 рік;

- внести зміни в ст.7 Бюджетного кодексу України, які б дали можливість відновити принцип відповідальності в бюджетній системі України;

- внести зміни до  Бюджетного кодексу України в частині обов’язковості підготовки бюджету для громадян та підвищення рівня деталізації та візуалізації бюджетної інформації в щорічних та піврічних звітах про виконання бюджетів на офіційних сайтах органів виконавчої  влади;

- надати Рахунковій палаті України право здійснення аудиту виконання місцевих бюджетів.

Звертаємося до

Голови Ради Міністрів АРК,

Голів обласних і районних державних адміністрацій,

Голів Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, політичних партій, Депутатів місцевих рад

- провести відкриті громадські бюджетні слухання при формуванні місцевих бюджетів на 2014 рік;

- провести оцінку та інвентаризацію земельних ресурсів та майна територіальних громад зокрема в частині комунальних підприємств міського і районного підпорядкування із зазначенням обсягів наданих пільг;

- оприлюднити методики та калькуляції розрахунків тарифів (зокрема на житлово-комунальні послуги,  оплату проїзду тощо) для державних і комунальних підприємств;

- mопублікувати деталізовану інформацію про стан заборгованості територіальних громад і вжити заходів щодо зменшення частки боргового навантаження на бюджети;

- оприлюднити звіти про виконання усіх місцевих цільових програм.

Фундації «Відкрите суспільство» ПУБЛІЧНО звертається до депутатів рад усіх рівнів, політичних партій, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, приватних осіб

підтримати дане звернення шляхом надсилання повідомлення «Звернення підтримую» на адресу: osf55@ukr.net 

Підтримка даного звернення є свідченням реального прагнення до впровадження ефективної та зрозумілої  бюджетної політики та готовності зробити внесок у проведення бюджетних слухань при формуванні бюджетів на 2014 рік.

Публічні фінанси України повинні стати відкритими та зрозумілими!

Відкрите звернення підготовлене Фундацією«Відкрите суспільство»

www.osf.org.ua; eлектронна адреса: osf55@ukr.net;

вул. Братська, 6, оф. 402, Київ 04070

тел.: (044) 425 77 09, (067) 505 84 04, (050) 382 46 61