Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Бюлетень "ЦІНА СТОличної ВЛАДИ", №2 квітень 2013

середа, 06 березня 2013 1157
Тема випуску: За якими правилами розподіляються сім мільярдів гривень київської громади?!!

Завантажити бюлетень

Всупереч вимогам законодавства влада міста Києва систематично не звітує перед громадою столиці про виконання міського бюджету та про поточні і кінцеві результати виконання міських цільових бюджетних програм.

Фундація «Відкрите суспільство» приділяє особливу увагу підвищенню рівня прозорості і відкритості бюджетної політики столиці, яка має стати взірцем ефективності витрачання бюджетних коштів для інших міст України.

Впродовж 2010-2012 років Фундація «Відкрите суспільство» здійснювала трьохрічний моніторинг бюджетного процесу на рівні міста Києва, результати якого визнано одним з кращих аналітично-дорадчих продуктів у цій сфері.

Головною темою цього випуску є публічний аналіз діючого у місті Києві порядку розроблення, затвердження і виконання міських цільових бюджетних програм.

Оскільки на виконання таких програм витрачається 7 млрд. грн., третина столичного бюджету, – підвищення рівня прозорості і ефективності цього напряму бюджетної політики має важливе значення для її узгодження з інтересами і потребами громади міста Києва.

На офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації належним чином не забезпечено відкритий доступ до публічної інформації про стан і результати розпорядження бюджетними коштами у рамках виконання міських цільових програм.

Не зважаючи на вимоги законодавства про доступдо публічної інформації, на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації не налагоджено навіть систематичного оприлюднення звітів про поточне і остаточне виконання міських бюджетних цільових програм. Не кажучи вже про оприлюднення і громадське обговорення проектів та концепцій міських цільових програм, як того вимагає закон про державні цільові програми.

Практично відсутні інструменти впливу міської громади на політику міської влади у цій сфері. Громада міста Києва не обізнана про те, з якою фективністю виконуються міські бюджетні цільові програми та які саме корисні результати і блага створюються за рахунок витрат третини міського бюджету столиці.

  1. Відсутня у вільному доступі інформація про діючі на рівні міста Києва умови розроблення, затвердження і виконання міських цільових програм, а також про можливості і результати участі громадськості у здійсненні цього важливого напряму муніципальної політики, зокрема, – неурядових організацій, що представляють інтереси міської громади Києва у окремих сферах підготовки і виконання цільових програм.
  2. На офіційній інтернет-сторінці департаменту КМДА з питань економіки та інвестицій, що здійснює моніторинг виконання міських бюджетних програм, взагалі відсутня публічна інформація про поточні та виконані міські цільові програми. Не оприлюднюються також і офіційні звіти замовників (відповідальних виконавців) програм про основні результати виконання міських бюджетних цільових програм та стан ефективності використання бюджетних коштів.
  3. На офіційних інтернет-сторінках підрозділів КМДА відсутня публічна інформація про міські бюджетні цільові програми, розпорядниками і замовниками яких вони виступають, а також публічна інформація про поточні і остаточні результати виконання таких програм та про стан розпорядження бюджетними коштами у рамках їх виконання за сферами компетенції функціональних підрозділів КМДА.

П'ЯТЬ ВІДКРИТИХ ЗАПИТАНЬ до влади міста Києва:

  1. Для забезпечення підготовки яких саме проектів міських цільових программ створювалися робочі групи за участю наукових та громадських організацій?
  2. Які саме наукові установи залучаються до проведення експертизи проектів міських цільових програм?
  3. Які проекти міських цільових програм розміщувалися на веб-сайті Київської міської влади з метою громадського обговорення та в яких місцевих виданнях публікувалися інформаційні матеріали про такі проекти?
  4. Які підсумки і результати проведених у такий спосіб громадських обговорень проектів міських цільових програм та яким чином і де вони задокументовані?
  5. Скільки існує фактів розміщення на веб-сайті Київської міської влади або публікації у пресі інформації про основні досягнуті результати реалізації міських бюджетних цільових програм у місті Києві?

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням Київради від 29.10.2009 р. №520/2589, хоч і формально-декларативно, а все ж передбачає певну участь міської громади у здійсненні політики підготовки і виконання міських цільових програм.

Зокрема, ним передбачено, що:

1) для забезпечення підготовки проектів міських цільових програм можуть утворюватися робочі групи за участі представників бізнесових кіл, наукових і громадських організацій (пункт 2.1 Порядку);

2) для проведення експертизи визначення розробником бюджетної програми її результативних показників, реальності (здійсненності) та доцільності запланованих заходів до участі у такій експертизі, що проводиться підрозділами КМДА з питань економіки та інвестицій і з питань фінансів, можуть залучатися, окрім представників влади, також і представники неурядових організацій, зокрема, – наукові установи (пункт 3.1 Порядку);

3) з метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися на веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua), а в місцевій пресі можуть публікуватися інформаційні матеріали про проект програми (пункт 4.1 Порядку);

4) замовник (відповідальний виконавець) міської цільової програми у разі необхідності може розміщувати на веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) або публікувати у місцевій пресі інформацію про основні досягнуті результати реалізації програми.

На підставі цього побудуємо індикатори оцінки відкритості бюджетної політики міської влади Києва та її спроможності вести відкритий діалог з міською громадою під час розроблення, виконання і оцінки результативності міських цільових програм.

Сформульовані нижче запитання до міської влади Києва можуть використовуватися неурядовими організаціями для проведення незалежної експертизи відкритості і прозорості бюджетної політики міської влади Києва у сфері цільових бюджетних програм, а також доступності публічної інформації з питань міських цільових програм.