Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Інструкція з підготовки бюджетних запитів - 2013

понеділок, 08 липня 2013 922
Бюджетна система України є сукупністю державного бюджету та місцевих бюджетів, побудованій з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульованій нормами права.

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3

Інструкція з підготовки бюджетних запитів.

КМДА:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2013 РІК: загальний (Форма 2013-1).

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2013-2015 РОКИ: загальний (Форма 2013-1).

Розпорядник повинен сформувати бюджетний запит, а керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно місцевому органу виконавчої влади - державній адміністрації.

Відповідно до частини 4 статті 34 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-V, “головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів”.

Інструкція з підготовки бюджетних запитів розробляється і доводиться до головних розпорядників у терміни, визначені Міністерством фінансів України.

Відповідно до частини 4 статті 34 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-V, “на основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад”.

Головні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів України разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних програм (проектів)) відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.