Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Муніципальний менеджмент: бути чи не бути?!

вівторок, 27 жовтня 2009 1270


Управлінську діяльність, як і в будь-яку іншу професійну роботу, необхідно не лише вміло планувати, а й вимірювати за реально досягнутими результатами. Без оцінки результатів неможливо визначити якість управління. Це особливо важливо для органів місцевого самоврядування, управлінська діяльність яких спрямована на вирішення конкретних проблем, тісно пов’язаних з реалізацію основних прав і свобод громадян.

Багато розвинених країн світу, в тому числі й країни Євросоюзу, дедалі активніше застосовують у державному секторі, на рівні конкретних відомств, і в масштабах муніципалітетів сучасні технології управління за цілями і результатами, оцінювання управлінської діяльності на основі збалансованої системи показників.

В Україні технологія управління за результатами закладена в процедурах державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, законом встановлено чіткий порядок підготовки проектів рішень з питань господарської діяльності і загальнодержавному і на місцевому рівні, за якого органами влади повинні визначати показники результативості таких рішень і прогнозні (очікувані) значення цих показників результативності на наступні періоди реалізації прийнятих рішень. На основі таких показників, згідно з вимогами законодавства, має відбуватися відстеження результативності прийнятих рішень і оцінюватися ступінь їх ефективності та доцільності подальшого застосування.

Ця технологія управління за результатами надзвичайно важлива для розвитку державного і муніципального менеджменту, усунення недоліків пануючої на сьогодні в нашій державі традиційно бюрократичної традиції управління, зорінтованої не на досягнення якісних результатів, а на дотримання формальних процедур.

З метою оцінки застосування законодавства з цього питання, аналізу стану правомірності й відкритості процедур підготовки і прийняття та оцінки результативності органами місцевої влади рішень з питань регулювання ведення бізнесу і господарювання на місцевому рівні експерти Фундації «Відкрите суспільство» взяли участь у проведенні моніторингових заходів у цій сфері. У процесі проведення моніторингу було проведено аналіз нормативно-правової бази, визначено основні напрями і заходи впровадження процедур регуляторної політики на місцевому рівні з метою розвитку механізмів муніципального менеджменту; проаналізовано структуру і зміст офіційних веб-ресурсів обласних державних адміністрацій і міських рад міст районного значення, регламенти місцевих рад та місцеві розпорядчі рішення з метою оцінки стану і повноти впровадження регуляторного законодавства на місцевому рівні. В рамках моніторингу було оцінено також активність місцевих органів влади до планування і реалізації регуляторної реформи на місцевому рівні шляхом прийняття відповідних комплексних заходів на короткострокову перспективу (один-два роки), процедурних рішень щодо підготовки й відстеження результативності регуляторних актів, проведення їх громадських обговорень, які організаційно-функціонально забезпечили б практичне виконання положень регуляторного законодавства, ефективне дотримання принципів державної регуляторної політики у місцевих суспільно-економічних умовах, визначили б необхідні організаційно-технічні механізми й засоби реалізації регуляторного законодавства. Об’єктами моніторингу стали також питання:

- створення місцевими органами влади в своєму складі у межах граничної чисельно­сті структурних підрозділів з питань реаліза­ції державної регуляторної політики або покладення реалізації цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб;

- стан і недоліки планування регуляторної діяльності на наступний період, а також звітування про міських голів про стан здійснення державної регуляторної політики на місцевому рівні та оприлюднення офіційних річних звітів;

- оприлюднення на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади інформації, пов’язаної з реалізацією ними регуляторної політики;

- обов’язковість оприлюднення проектів підготовлених рішень та підготовки і оприлюднення аналізу їх регуляторного впливу;

- організація і забезпечення громадських обговорень оприлюднених проектів рішень з метою одержання громадських зауважень і пропозицій та оцінка ступеню відкритості місцевих органів влади до взаємодії і консультацій з громадськістю;

- стан і повнота підготовки аналізів регуляторного впливу проектів рішень, визначення їх показників результативності (базових і прогнозних значень) та проведення відстеження результативності рішень.

За підсумками проведеного аналізу підготовлено пропозиції і рекомендації з покращення впровадження на місцевому рівні регуляторного і муніципального менеджменту, забезпечення виконання вимог законодавства, посилення інформаційної відкритості, підконтрольності і підзвітності регуляторної діяльності органів місцевої влади.