Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Звернення Фундації "Відкрите суспільство" щодо «Дорожньої карти для київської влади у сфері бюджетної та антикорупційної політики»

четвер, 03 липня 2014 743
За результатами круглого столу «Дорожня карта для київської влади у сфері бюджетної та антикорупційної політики», його учасники в цілому підтримали текст Відкритого звернення та погодилися доопрацювати його за результатами дискусії та додаткових консультацій, що і було зроблено експертами Фундації «Відкрите суспільство».

Згідно Закону України «Про звернення громадян», ми звернулися до

Міського голови Києва,

голови Київської міської державної адміністрації

Кличка Віталія Володимировича

 

Заступника міського голови -

 секретаря Київської міської ради

Резнікова Олексія Юрійовича

 

Голів комісій Київської міської ради,

керівників фракцій і груп у Київській міській раді

 

із пропозиціями щодо вдосконалення міської політики, що реалізовується КМДА. Пропозиції підготовлені на основі результатів відповідного дослідження із врахуванням результатів обговорення під час засідання круглого столу «Дорожня карта для київської влади у сфері бюджетної та антикорупційної політики», що відбувся 24 червня 2014 року, а також на підставі підсумків консультацій, проведених після круглого столу із заінтересованими сторонами. 

За результатами громадського моніторингу та експертизи реалізації бюджетної політики в м. Києві, що здійснювався Фундацією «Відкрите суспільство», були виявлені ознаки корупційних ризиків та практика неналежного виконання вимог чинного бюджетного та антикорупційного законодавства, а саме:

 1. Хронічне невиконання міського бюджету в 2007-2013 роках;
 2. Значне зростання обсягів заборгованості м. Києва;
 3. Неефективне використання комунальної власності столиці, численні корупційні ризики в роботі комунальних підприємств столиці;
 4. Вилучення до державного бюджету 50% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території м. Києва;
 5. Непроведення належної інвентаризації земельних ресурсів м. Києва,  неукладання КМДА договорів оренди землі з більш як 1000 фізичних та юридичних осіб, що спричинює значні втрати бюджету м. Києва, домінування неконкурентних та непрозорих процедур виділення земельних ділянок в місті;
 6. Незадовільне виконання міських цільових програм, зокрема Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки;
 7. Формальне впровадження підрозділами КМДА і РДА в м. Києві програмно-цільового методу;
 8. Порушення термінів звітування за виконання міських цільових програм;
 9. Незалучення міською владою територіальної громади м. Києва до повноцінної участі в бюджетному процесі столиці;
 10. Відсутність впровадження дієвої політики в галузі енергоефективності в м. Києві;
 11. Несприятливий діловий клімат для роботи малого та середнього підприємництва (МСП)  столиці та ознаки імітації співпраці КМДА із організаціями, які представляють МСП столиці;
 12. Відсутність міської цільової антикорупційної програми та звітів про виконання планів заходів  щодо запобігання проявам корупції в КМДА у відкритому доступі на сайті КМДА.

У зв’язку із зазначеним вище, а також усвідомлюючи свою відповідальність за важливість підвищення прозорості робити міської влади, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів та комунальних ресурсів, здійснюючи своє право на громадський моніторинг та експертизу, розуміючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні, реалізації та звітуванні щодо бюджетної та антикорупційної політики,  звертаємося до Вас із наступними пропозиціями:

У сфері бюджетної політики

1. Забезпечення належного виконання вимог ст. 28, 77, 116, 118, 121  Бюджетного кодексу України щодо своєчасного звітування про виконання бюджету та обговорення проекту бюджету, відповідальності посадовців при визначенні недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників і за порушення вимог чинного бюджетного законодавства.

У сфері впровадження середньострокового стратегічного планування та міських цільових програм

2. Проведення аудиту усіх міських цільових програм м. Києва та звітування про їх виконання  з дотриманням вимог програмно-цільового методу із залученням громадськості.

3. Уніфікація програмного забезпечення та звітності щодо міських цільових програм.

4. Розміщення на сайті КМДА детального звіту про виконання Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки (Програма), підготувати паспорт Програми, розробити  показники вимірювання та оцінки результатів/впливів Програми згідно з  вимогами програмно-цільового методу та відповідних методичних рекомендацій Міністерства економіки України, забезпечення залучення громадськості до оновлення та звітування щодо виконання Програми.

У сфері антикорупційної політики

5. Розроблення міської цільової антикорупційної програми м. Києва  силами аналітичних центрів і громадських організацій у співпраці із КМДА;

6. Залучення  аналітичних центрів і громадських організацій до розроблення річних планів заходів щодо запобігання проявам корупції в роботі КМДА та публічне заслуховування звітів про їх виконання.

7. Оприлюднення звітів про виконання річних планів заходів щодо запобігання проявам корупції в КМДА на її офіційному веб-порталі.

8. Забезпечення належного реагування відповідних підрозділів КМДА та правоохоронних/контро-люючих органів на факти і прояви корупції.

9. Перегляд структури та штатної чисельності співробітників структурних підрозділів КМДА з метою оптимізації їх кількості,  підвищення ефективності роботи із одночасним підвищенням посадових окладів службовців за рахунок вивільнених коштів. Зокрема, в процесі реформування організаційної структури КМДА, забезпечити набуття міським Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) статусу структурного підрозділу КМДА.

10. Забезпечення утворення і ефективної роботи консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах КМДА, проведення їх засідань не рідше одного разу в квартал, забезпечення можливості для прозорого кваліфікаційного відбору їх персонального складу з врахуванням підтверджених напрацювань по тематиці роботи, в якій члени дорадчих органів планують працювати, оприлюдненням кандидатами чітких та вимірюваних цілей їх участі у роботі дорадчих органів.

11. Прийняття Регламенту з оформлення земельних ділянок.                                  

У сфері адміністрування податків

12. Ініціювання внесення змін до ст. 29 і ст. 65 Бюджетного кодексу України щодо перерахування  100% ПДФО до бюджету м. Києва.

13. Ініціювання внесення змін до ст. 9, пункт 9.1.2  і ст. 10 Податкового кодексу України щодо переведення ПДФО до переліку місцевих податків та зборів.

14. Внесення змін до ст. 268, пункт 268.4 Податкового кодексу України щодо встановлення бази справляння туристичного збору як обсягу доходів, одержаних податковими  агентами, визначеними в ст. 268, пункт 269.5.

15. Оприлюднення списків юридичних і фізичних осіб, які відмовляються укладати договори про оренду землі з Київською міською радою (і, відповідно,  не сплачують 3-12% від її нормативної грошової оцінки до бюджету), водночас, забезпечення цим особам можливості публічного спростування поширеної інформації чи надання пояснень безпосередньо в момент і в місці її оприлюднення.

16. Впровадження Рішення Київради №89/9146 від 28 лютого 2013 року щодо застосування ст. 288 Податкового кодексу про укладання договорів оренди із власниками земельних ділянок.

17. До 15.07.2014 року відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» затвердити сесією Київради та оприлюднити рішення у газеті Київської міської ради «Хрещатик» щодо нової нормативної грошової оцінки земель міста Києва. 

18. Розглянути можливості суттєвого (в декілька разів) збільшення надходжень до міського бюджету від стягнення плати за землю (земельного податку та орендної плати) та розробити відповідний план заходів. Провести у вересні 2014 року громадське експертне обговорення адекватності  існуючої нормативної грошової оцінки земельних ділянок існуючій ринковій вартості землі  та приведення ії у відповідність до ринкової шляхом перегляду нормативної грошової оцінки, існуючих коефіцієнтів, ставок оподаткування та пільг при сплаті плати за землю (земельного податку та орендної плати), а також запровадження конкурсних процедур передачі в оренду та продажу земельних ділянок поряд із оприлюдненням у достатньому для перегляду масштабі містобудівної документації у відкритому доступі на веб-сторінці КМДА.

19. Розглянути можливості суттєвого збільшення надходжень до бюджету від ПДФО та надходжень до бюджету розвитку у міському бюджеті. Провести у вересні-жовтні 2014 року громадське експертне обговорення можливостей для суттєвого (в рази)  збільшення надходжень до бюджету розвитку за рахунок єдиного податку, надходжень від відчуження майна та продажу землі, пайових коштів інвесторів (забудовників).

У сфері управління комунальною власністю

20. Передача в оренду або продаж майна, яке неефективно використовується, на конкурсних засадах.

21. Запровадження режиму максимальної прозорості в інформуванні підприємств і організацій про наявність вільних площ та про проведення відповідних конкурсів із оприлюдненням їх результатів на офіційній веб-сторінці КМДА.

У сфері управління роботою комунальних підприємств

22.   Проведення аудиту роботи комунальних підприємств (КП) за участю громадськості та звітування  про результати роботи відповідної комісії, створеної попереднім складом Київради.

23. Чітке визначення чисельності КП та необхідної кількості працюючих.

24. Забезпечення прозорого та публічного звітування керівників КП щодо результатів роботи за рік та півріччя.

25. Формування показників роботи КП у відповідності до міських цільових програм.

26. Забезпечення повної відкритості фінансової та іншої діяльності комунальних підприємств в разі використання бюджетних коштів та ресурсів із міського бюджету. Обмеження функцій КП, які наразі, як господарюючі суб’єкти, отримують плату за використання комунальної власності, лише адмініструванням таких платежів. Забезпечення сплати відповідних платежів прямо до міського бюджету і залучення громадськості до здійснення контрольних функцій.

У сфері малого та середнього підприємництва

27. Проведення обговорення стану виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 рр. та врахування результатів громадської  експертизи, що була надана  Фундацією «Відкрите суспільство» КМДА в 2013 році.

28. Розроблення  міської  цільової Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 рр. силами аналітичних центрів та бізнес асоціацій у співпраці із КМДА.

У сфері управління борговими зобов’язаннями столиці  

29. Вжиття дієвих заходів щодо зменшення вартості обслуговування боргу та надання повної  та  прозорої інформації про боргові зобов’язання міського бюджету та їх адміністрування.

У сфері політики енергоефективності

30.  Скорочення видатків на енергоспоживання на 10% в 2014 році за рахунок встановлення режиму  економії.

31.   Запровадження стимулювання заощадження бюджетних коштів на комунальні послуги та  енергоносії (половина заощаджених коштів залишається підрозділу КМДА або КП, половина перераховується до бюджету м. Києва).

32. Впровадження практики енергозаощадження, затвердженої Рішенням Київради №11/9599 від 02.10.2013 року «Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві».

33. Проведення інвентаризації та аудиту об’єктів комунальної власності та внесення змін до застарілих нормативних актів у сфері енергоспоживання.

34.  Усунення зловживань, які пов’язані з переплатою за комунальні послуги комерційних підприємств, які орендують комунальні площі.

У сфері публічності, прозорості та підвищення ефективності роботи Київради

35. Забезпечення виконання вимог Регламенту, забезпечення он-лайн трансляції сесій Київради та доступність стенограм засідань комісій Київради на веб-сторінці Київської міської ради.

36. Заборона розгляду проектів рішень Київради без їх соціально-економічного обґрунтування.

37. Забезпечення публікації всіх проектів рішень та прийнятих рішень Київради та КМДА на офіційних веб-сторінках Київради та КМДА.

38.  Забезпечення можливості для участі в роботі сесій та комісій Київради представників громадськості.

Звернення складено на базі Резюме "Дорожної карти для київської влади у сфері бюджетної та антикорупційної політики"