Фундація. Річний звіт.

Річний звіт 2014

вівторок, 27 січня 2015 689

ЗМІСТ

I. Тільки цифри і факти. Основні події 2014 року

II. Ключові компетенції Фундації:

1. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ТА АДВОКАЦІЯ ЗМІН

 • Аналіз роботи Верховної Ради України (робота Верховної Ради України крізь призму виконання програм політичними силами та адвокація реформ)
 • Політика бюджетної підтримки з боку ЄС для уряду України
 • Політика в сфері державної підтримки підприємств і громадських організацій інвалідів

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

 • Державний бюджет України крізь призму антикорупційної політики
 • Закупівлі за бюджетні кошти
 • Бюджет Києва
 • Бюджет Києва та місцеві бюджети крізь призму бюджетної, податкової та антикорупційної політики

3. АНТИКОРУПЦІЯ

 • Розробка нового антикорупційного законодавства та нової антикорупційної політики
 • Антикорупційна політика на місцевому рівні (м. Київ, Київська область та міста переважно Сходу та Півдня України)
 • Антикорупційна громадська ініціатива «Повернемо мільярди до місцевих бюджетів»
 • Нова антикорупційна політика для Києва
 • Адвокаційна кампанія проти нового Генплану Києва 2025

 III. Фінансовий звіт

 

Тільки цифри і факти. Основні події 2014 року

ГО "Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundation (OSF) – це українська неурядова громадська організація, створена та зареєстрована в березні 2001 року.

ГО "Фундація "Відкрите суспільство" працює як  незалежний аналітичний центр, що аналізує політику у сферах ключової компетенції (відповідальність парламентських політичних партій за взяті передвиборчі обіцянки, державний та місцеві бюджети та бюджетна політика, антикорупційна політика)

Місією Фундації є утвердження принципів та цінностей відкритого суспільства в Україні через вплив на формування порядку денного публічної політики та фінансів.

За 13 років роботи ми стали експертами в сфері аналізу публічної політики та фінансів. 2014 рік став важливим для нашого аналітичного центру.

В 2014 році нам вдалося:

-  значно підвищити якість наших аналітичних продуктів

-  провести адвокаційні кампанії спрямовані на прийняття законопроектів, необхідних для здійснення реформ

-  через співпрацю із  провідними засобами масової інформації України:

газетами та інтернет ресурсами  - Дзеркало тижня, Українська правда, Інсайдер, Тиждень, Ліга, Газета по-українськи,радіо станціями (ЕРА-ФМ, Голос Києва, Свобода) та ТВ каналами, 

   впливати на формування та зміну державної та місцевої політики через  співпрацю із органами влади (Урядом, Комітетами Верховної Ради України, Київською міською державною адміністрацією та Київською міською радою, Київською обласною радою), які отримували відповідні пропозиції.

2014 рік став для нас:

12-м роком аналізу роботи Верховної Ради України та роком підвищення впливу пропозицій на формування суспільного порядку денного передовсім через співпрацю із Реанімаційним пакетом реформ.

1-й рік аналізу впливів та ризиків політики децентралізації на стан місцевих бюджетів та виконання передвиборчих обіцянок політичними силами в сфері децентралізації.

1-й рік аналізу впливу наслідків та ризиків державної політики підтримки підприємств і громадських організацій інвалідів.

1-й рік аналізу політики бюджетної підтримки Європейським Союзом уряду України

5-м роком аналізу бюджету м. Києва та роком, який дав змогу візуалізувати міський бюджет в рамках веб-сайту, присвяченого столичному бюджету, комплексно оцінені корупційні практики, які коштують міському бюджеті млрд грн, запропонувати ряд комплексних пропозицій щодо детінізації бюджетних коштів  та провести декілька успішних адвокаційних кампаній. 

3-м роком аналізу державних цільових програм м. Києва, та роком який дав змогу ґрунтовно проаналізувати міські програми в сфері регулювання земельних відносин, архітектури та містобудування.

2-м роком аналізу корупційних ризиків на рівні державного бюджету та відповідності бюджетної політики вимогам, які закладені в рамках програмно-цільового підходу бюджетування.

3-м роком аналізу доброчесності державних закупівель та роком який дав змогу взяти участь у внесенні змін до політики в сфері закупівель за бюджетні кошти та звернути увагу на спроби повернутися до виключень із встановлених правил через відповідні законопроекти.

3-м роком аналізу реалізації національної антикорупційної стратегії та участь в розробці нової антикорупційної стратегії та державної програми, яка має бути розроблена на виконання нової стратегії. Фундація «Відкрите суспільство» визначена координатором розробки нової державної антикорупційної програми від антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ.

2-м роком аналізу антикорупційної політики на місцевому рівні. Надані пропозиції щодо  місцевих антикорупційних програм, що розроблялися на рівні Київської міської ради та обласної державної  адміністрації.

В 2014 році ми брали участь у роботі Реанімаційного пакету реформ на рівні груп із антикорупційної політики, місцевої політики на рівні Києва, публічних фінансів. Фундація продовжувала свою участь в роботі українського Клубу аналітиків політики. 

Ключові компетенції Фундації "Відкрите суспільство":

1. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Формування відповідальної, ефективної та результативної політики на рівні парламенту та уряду України залишається нашим важливим завданням. Громадськість та виборці мають право знати про стан виконання  взятих обіцянок парламентськими політичними силами. Зважені оцінки законопроектної роботи дають виборцям могутню зброю для протидії маніпулятивним популістським обіцянкам політиків та формування усвідомленого вибору.

2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації є дієвим засобом впливу на ефективність та результативність бюджетної політики на всіх рівнях. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання дефіциту бюджету та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я.  

3.   АНТИКОРУПЦІЯ

Системна корупція – причина кризи довіри до влади та мільярдних втрат бюджетних коштів, неефективного використання державної та комунальної власності, земельних ресурсів та інших активів. Корупційні ризики та неналежне реагування на них з боку органів влади, брак спроможності інститутів громадянського суспільства здійснювати громадські моніторингу та розслідування, а також переважно формальна готовність влади враховувати пропозиції громадськості щодо попередження та усунення корупційних ризиків є ключовою проблемою при розробці, реалізації  та моніторингу  виконання антикорупційної політики на всіх рівнях в Україні.  Врегулювання конфлікту інтересів та публічність декларацій публічних осіб поки що не стали правилом для публічних осіб.

1. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Аналіз роботи Верховної Ради України 

Прозорий та підзвітний парламент та політичні партії є основою для формування відповідальної політики та доброчесності політиків. Ми даємо виборцям важливий інструмент для здійснення контролю за політичними силами, яких вони підтримали на виборах. Усвідомлення відповідальності за невиконані обіцянки – крок до нової якості української політики.

Більше 12 років експерти Фундації здійснюють моніторинг та аналіз роботи Верховної ради України на предмет виконання передвиборчих обіцянок політичними силами, що представлені в парламенті.

В 2014 році проаналізовано стан виконання парламентськими політичними силами політичних передвиборчих програм в бюджетній та податковій сферах, в сфері антикорупційної політики та децентралізації, освітньої політики, закупівель за бюджетні кошти, бюджетної підтримки, люстрації, виборчого законодавства, політики на регіональному та місцевому рівні, мовної політики та політки в сфері участі громадян у прийнятті державних рішень тощо.  

Вийшло більше 30 публікацій створених за результатами досліджень Фундації «Відкрите суспільство», 4 публікацій на Українській правді, 14 публікацій у Дзеркала Тижня, 7 публікацій на Інсайдері, та 5 в Газеті по-українськи, тощо.

Підсумкові Публікації: 

Піврічник «Як працює твоя партія» №2, 2014 

Дослідження: Перспективи громадського контролю в Україні

 

Політика бюджетної підтримки з боку ЄС для уряду України

Ми підготували комплексний огляд всіх видів бюджетної підтримки, наданих на поточний момент з боку ЄС для урядів країн: Грузія, Молдова та Україна. За розробленою Фундацією методологією наші експерти та експерти Грузії і Молдови проаналізували:

1. Фактичне виконання трьох основних умов отримання бюджетної підтримки.

• наявність політики і стратегії секторального розвитку або реформування;

• макроекономічна ситуація, орієнтована на стабільність;

• програма поліпшення громадянського фінансового управління.

2. Здійснили оцінку факторів / недоліків у правовому регулюванні чи політичному кліматі, які можуть заважати ефективному використанню бюджетної підтримки ЄС.

3. Дослідили відображення секторальної бюджетної підтримки в державному бюджеті країни.

4. Дослідили доступність і якість інформації (звітів) про результати виконання конкретних стратегій або використання фондів для інших цілей.

5. Проаналізували належне використання бюджетної підтримки ЄС (наприклад, з точки зору реалізації політики / стратегії).

6. Проаналізували результат політики, досягнутий на даний момент.

7. Відобразили залучення громадянського суспільства в розробку і впровадження стратегій і політик, які отримують або мають намір отримувати бюджетну підтримку ЄС.

Політика державної підтримки підприємств і громадських організацій інвалідів

Вперше в Україні зроблено спробу комплексного та всебічного аналізу політики державної підтримки підприємств і громадських організацій інвалідів та її впливу на забезпечення права інвалідів на участь у громадському житті та права на працю відповідно до міжнародних норм та стандартів.

Проаналізовано цілі та потреби бенефіціарів, інструменти державної підтримки підприємств і громадських організацій інвалідів, оцінено їх ефективність та рівність розподілу, проаналізовано польський досвід систем сприяння зайнятості інвалідів, підготовлені рекомендації щодо програм підтримки та створення робочих місць для інвалідів.

 2. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації про бюджети всіх рівнів є дієвим засобом впливу на підвищення ефективності та результативності бюджетної політики. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання дефіциту бюджету та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я. 

Державний бюджет України крізь призму антикорупційної політики

Оцінено вартість системних корупційних ризиків, які закладено до проекту державного бюджету на 2014 рік. Результати дослідження було презентовано напередодні прийняття державного бюджету на 2014 рік. Було звернуто увагу на продовження практики неефективного фінансування підприємств і цілих галузей. Така урядова політика веде до марного витрачаються бюджетних коштів та невиправданого підвищення соціальних очікувань працівників підприємств, що одержують бюджетну підтримку.

Загалом втрати бюджету від  надмірної та неефективної державної допомоги підприємствам, непрозорих та неконкурентних державних закупівель та недолікам в адмініструванні податку на додану вартість, а також інших схем із ознаками корупційних ризиків, складуть понад 188 млрд. гривень або майже 24 млрд. доларів США. Це майже половина витратної частини проекту бюджету на 2014 рік. Неналежне адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податку на землю, що складають основу надходжень місцевих бюджетів, та здійснення інвентаризації менш значнихсхем «вимивання» коштів із бюджету, дають змогу оцінити втрати державного бюджету в розмірі що перевищує 200 млрд. грн. (еквівалентно 25 млрд. доларів США.). В подальшому оцінки Фундації «Відкрите суспільство» щодо вартості корупції для державного бюджету були підтверджені урядовцями.

Закупівлі за бюджетні кошти

2014 рік став роком покращення ситуації із доброчесністю державних закупівель. Хоча нами було відмічено, що протягом трьох місяців післяухвалення нового закону до парламенту подаються десятки законопроектів для того, щоб вивести зі сфери його дії певні товари та послуги або в інший спосіб сприяти виробникам. Показово, що ініціаторами виступають представники різних політичних сил.

Бюджет Києва та місцеві бюджети крізь призму бюджетної, податкової та антикорупційної політики

БЮДЖЕТ КИЄВА

Найбільший місцевий бюджет – бюджет м. Києва з року в рік не виконується.  Корупційні ризики коштують мільярдів грн., які залишаються в тіні, поза бюджетом, або витрачаються неефективно та не результативно. 

Фундація «Відкрите суспільство» послідовно відстоює інтереси киян та протягом 2014 року закликала міську владу до співпраці та звертала увагу міської влади на найбільші корупційні практики що існували у сфері управління земельним ресурсом, містобудування та роботи комунальних підприємств. Протягом року у численних Відкритих Зверненнях, частина з яких була підтримана Реанімаційним пакетом реформ, ми наполягали на необхідності вжити дієвих заходів щодо виведення із тіні бюджетних коштів. За нашої ініціативи Київська міська рада  в листопаді 2014 року провела перші в історії громадське обговорення проекту бюджету Києва на наступний рік. Фундація «Відкрите суспільство» надали та публічно представила (через участь у обговоренні  бюджету та оприлюднення власної  позиції через «Українську правду») експертні пропозиції щодо виведення із тіні мільярдів коштів міського бюджету.

Бюджет міста Києва 2013 року, а також проект бюджету на 2014 були проаналізовані експертами Фундації за допомогою функціонального методу (бюджетування, орієнтоване на програми), який включає в себе оцінку результативності та ефективності витрачання коштів міського бюджету та впливу на вирішення проблем на які мала б бути спрямована політика міської влади.

Громадяни України та Києва були проінформовані про потенційні корупційні ризики бюджету Києва в 2014 році, шляхом чисельних публічних заходів, публікацій у провідних газетах та на інтернет-ресурсах.

Київський міський бюджет було візуалізовано на нашому веб-сайті, що дало змогу розробити комплексний інструмент громадського моніторингу міського бюджету. Розроблений інструмент  надав можливість пересічним мешканцям міста та всім зацікавленим особам краще зрозуміти джерела надходжень, напрямки витрат коштів, оцінити вартість корупційних ризиків, через які бюджет столиці втрачає мільярди, а також долучитися до контролю бюджету надаючи інформацію он-лайн та співпрацюючи із громадськими експертами. Завдяки розробленому веб-ресурсу, а також активній діяльності Фундації «Відкрите суспільство», вдалося сформувати партнерство із числа ряду громадських організацій та сприяти підтримці місцевих ініціатив  спрямованих проти незаконних забудов та землевідведень, та які виступають проти  прийняття нового Генплану Києва 2025.

Фундація «Відкрите суспільство» публічно ініціювала громадську та експертну дискусію щодо бюджету Києва. Адвокаційні заходи розпочалися з літа 2014 року, коли нами була  розроблена та презентована для нової київської влади  Дорожня карта реформ в сфері бюджетної та антикорупційної політики на місцевому рівні. Адвокаційна кампанія була продовжена восени через ігнорування міською владою корупційних ризиків у діяльності КМДА та при розробці проекту міського бюджету на 2015 рік.

Червень 2014 - Дорожня карта для реформ для київської влади

Дорожня карта для міської влади включала в собі пакет пропозицій в галузі бюджетної  та антикорупційної політики, адміністрування податків і  виконання міських цільових програм, управління земельним ресурсом, комунальною власністю та роботою комунальних підприємств.

Вересень 2014 -  Дискусійний круглий стіл «100 днів міського голови Віталія Кличка: втрачені можливості для виведення мільярдів з тіні» за участі секретаря міськради О.Резнікова, голови бюджетної комісії міськради, керівників департаментів КМДА, громадських експертів та активістів.

Жовтень 2014 - ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до міського голови Києва В.Кличка щодо ініціювання обговорення бюджету Києва-2015

Листопад 2014 -  міська влада фактично підтримала ініціативу Фундації «Відкрите суспільство» та провела  громадське обговорення бюджету КиєваДебати, однак, не зачепили основні джерела корупційних ризиків, притаманних структурі доходів загального бюджету, зокрема,  плати за землю та ПДФО. На жаль, дискусія в міській раді, торкнулися лише 10% дохідної частини бюджету і пропозиції Фундації не було взято до уваги через відсутність політичної волі до реальної боротьби проти корупції та із махінаціями в земельній, майновій та бюджетній сферах.

Деякі експерті оцінки Фундації по темі бюджету Києва на рейтингових медіа-ресурсах:

Українська правда:

Наближені до уряду бізнес-групи можуть отримати до 188 мільярдів з бюджету - експерт (14.01.2014)

Пісня про бюджет Києва" у виконанні Кличка. Слова та музика "попєредників (04.11.2014)

Генплан Києва-2025 як тест на вошивість для нової влади (05.11.2014)

Ліга. Бізнес:

 Стара "пісня про бюджет Києва" у виконанні Кличка,

 Удар по корупції в києві?

Дзеркало тижня

Удар по корупції в Києві: обіцянки та реальність (12.12.2014)

Чому Кличку потрібен тренер? (17.10.2014)

 

3. АНТИКОРУПЦІЯ (АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА)

Громадський моніторинг антикорупційної політики на національному та місцевому рівнях є важливим інструментом громадського контролю. Корупційні ризики часто закладаються на рівні проектів нормативно-правових документів, що регулюються формування, здійснення, моніторинг та звітування щодо виконання державних цільових програм та планів заходів. Формальне реагування на корупційні ризики в рамках антикорупційних програм та планів заходів є звичною практикою.   

Фундація "Відкрите суспільство" не лише сама постійно працює над підвищенням якості власних  аналітичних продуктів, але й фокусується на підвищені спроможності інститутів громадянського суспільства у здійсненні громадських моніторингів, експертиз та розслідувань. 

Антикорупційна політика на національному рівні

Розробка нового антикорупційного законодавства та нової антикорупційної політики

Фундація «Відкрите суспільство» працювала в рамках антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ над розробкою нового антикорупційного законодавства, що було прийняте в жовтні 2014 року.

Фундація «Відкрите суспільство» від Реанімаційного пакету реформ бере участь в розробці та координує із урядовцями та ПРООН нової державної антикорупційної програми (напрямок "Допомога Кабінету Міністрів України в розробці програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки").

В 2014 року Фундація розпочала розробку індикаторів виконання завдань та заходів державної антикорупційної програми. Пропозиції включають оцінку важливості та значимості корупційних ризиків та практик, а також вимоги до розробки державних цільових програм. В рамках кожного із чотирьох результативних показників (витрат, продукту, ефективності, якості) було розроблено індикатори досягнення поставлених цілей та завдань.

Доброчесність та конфлікт інтересів на публічній службі

В 2014 році ми ініціювали та очолили коаліцію громадських організацій «За доброчесну публічну службу».  Метою коаліції «За доброчесну публічну службу» є об’єднання зусилля інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі. Учасники коаліції об’єдналися навколо методології соціальних мереж близьких осіб декларанта (публічного посадовця) як основи моніторингу конфлікту інтересів. Діяльність Коаліції спрямована на об’єднання зусиль інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобіганню конфлікту інтересів у публічному секторі. 

Розроблені матеріали дали змогу громадських активістам та журналістам краще зрозуміти природу явища конфлікту інтересів та здійснювати в подальшому оцінку доброчесність публічних осіб, що представляють урядові інституції, обласні державні адміністрації та керівництва виконавчих органів місцевих рад.

Проведений конкурс журналістських розслідувань конфлікту інтересів дав змогу показати кращі зразки журналістських розслідувань та нагородити переможців конкурсу.  

Навчальний фільм «Карфаген конфлікту інтересів» показав, що потрібно робити крок за кроком для проведення результативних розслідувань явища конфлікту інтересів у публічних осіб. Проведено ряд тренінгів в Києві, Львові та Дніпропетровську, які підвищили спроможність громадськості у розслідуванні явища конфлікту інтересів.

Антикорупційна політика на місцевому рівні (м. Київ, Київська область та міста переважно Сходу та Півдня України)

Фундація «Відкрите суспільство» має значні напрацювання в сфері моніторингу виконання та оцінки впливу попередньої державної антикорупційної програми та антикорупційних програм, що приймалися на рівні областей та міст України (зокрема, на прикладі м. Києва, м. Чернігова та Чернігівської області), надання пропозицій щодо розробки антикорупційних програм для м. Києва та Київської області. 

Антикорупційна громадська ініціатива «Повернемо мільярди до місцевих бюджетів».

В листопаді 2014 році Фундація «Відкрите суспільство» стала ініціатором антикорупційної громадської ініціативи «Повернемо мільярди до місцевих бюджетів». Ініціатива спрямована на детінізацію ресурсів місцевих бюджетів. На прикладі бюджету Києва показано як мільярди продовжуються залишатися в тіні попри обіцянки міської влади завдати "нищівного удару по корупції". Презентовані методичні напрацювання та об’єднання зусиль допоможе підвищити ефективність роботи громадських активістів, журналістів та блогерів у боротьбі із мільярдними зловживаннями пов’язаними із землею, майном та бюджетом.

Нова антикорупційна політика для Києва

У 2014 розпочалась адвокаційна кампанія разом з Реанімаційним пакетом реформ-Київ щодо створення нової міської програми по боротьбі з корупцією з метою ефективного реагування на значимі ризики корупції. Удар по корупції в Києві: обіцянки та реальність «Дзеркало тижня. Україна» №47. Фундація «Відкрите суспільство» очолила робочу групу із числа експертів Реанімаційного пакеу реформ – Київ, яка працює над підготовкою міської антикорупційної програми для Києва співпрацює з міською владою.

Міська влада отримає проект антикорупційної програми, яка дасть змогу сформувати результативну антикорупційну політику.  

Раніше пропозиції до антикорупційної програми для Київської області на запит профільної комісії Київської обласної ради були надані однак програма не була прийнята через події на Майдані та прийняття нового антикорупційного законодавства.

Адвокаційна кампанія проти нового Генплану Києва 2025

Фундація «Відкрите суспільство» в 2014 році здійснила успішну адвокаційну кампанію проти прийняття  Генерального плану Києва 2025, який намагається легалізувати земельні махінації (більшість незаконних землевідведень та будівництв, які ще не були включені в генеральний план на 2020 рік). Вартість земельних махінацій для бюджету Києва – більше 50 млрд грн.

Фундація «Відкрите суспільство» інформувало громаду Києва на прес-конференціях та під час публічних заходів щодо наслідків прийняття Генплану 2025 для бюджету Києва і для киян. Були підготовлені публічні звернення та опубліковано  ряд  статей у провідних засобах масової інформації.

Стаття - Київ згідно з Генпланом-2025: столиця чи мегасело? «Дзеркало тижня. Україна» №45 (28.11.2014), Генплан Києва-2025 як тест на вошивість для нової влади Українська правда (05.11.2014)

Фундація активно співпрацювала в цьому напрямку з Реанімаційним пакетом реформ та ініціювала Відкритий лист, який було адресовано президенту і прем'єр-міністру про порушення вимог чинного законодавства у процесі лобіювання Київський міський генеральний план - 2025

Експертні статті Фундації «Відкрите суспільство» на рейтингових медіа-ресурсах в 2014 році:

 

III. Фінансовий звіт

 

ДОХОДИ 2014, грн.

Національний Фонд Підтримки Демократії, США (NED)

329 995

Міжнародний Фонд «Відродження»

232 213

REC Moldova

168 660

PACT UNITER

48 486

Благодійні пожертви на статутну діяльність6

7 300

ВСЬОГО:

786 654

 

ВИТРАТИ 2014, грн.

Заробітна плата працівників

14 192

з неї утримано:

 

пенсійний фонд 3,6%

830

Податок на дохід фізичних осіб 15%

3 695

Нарахування на заробітну плату (пенсійний фонд 36,7%)

9 482

Військовий збір

121

Добові

1 440

Переклад

10 000

Програмування сайту

10 700

Відео-продукція

9 200

Проведення досліджень, експертно-аналітична діяльність

602 641

Оренда офісного приміщення

35 694

Матеріально-технічне забезпечення офісу

17 688

Послуги зв’язку (телефон, інтернет)

6 441

Публікації, презентаційні матеріали, навчальні матеріали

20 273

Витрати на організацію заходів (конференцій, круглих столів, семінарів)

56 490

Транспортні витрати

10 000

Послуги банку

10 189

Інше

12 870

Всього

831 946