Фундація. Наші новини.

Фундація «Відкрите суспільство» розробила та передала пропозиції щодо проекту Стратегії розвитку НАЗК

понеділок, 13 березня 2017 706
Фундація «Відкрите суспільство» вважає проект Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на 2017-2020 роки таким, що потребує доопрацювання та усунення ознак фаворитизму щодо окремих представників інститутів громадянського суспільства.

Експерти Фундації  «Відкрите суспільство» підготували та офіційно надали пропозиції та зауваження до проекту Стратегії розвитку НАЗК, що за оцінками представників цього превентивного антикорупційного органу має стати «дорожньою картою» Агентства на строк до 2020 року.

Абстрактна оцінка довгострокових завдань НАЗК

Абстрактною є оцінка довгострокових завдань НАЗК на період після 2020 року, які матимуть вплив на державу і суспільство. Не вказано жодного конкретного показника який дасть виміряти прогрес порівняно із теперішнім станом та у розрізі середньострокової перспективи щодо 2-х довгострокових завдань:

1. Знижено рівень сприйняття та досвіду корупції.

2. Терпимість суспільства до корупції значно зменшено.

Такий підхід відкриває шлях до суб’єктивної інтерпретації того, що можна вважати досягненням чи поразкою. Заходи сформульовані, але без конкретних показників, такий підхід можна інтерпретувати у стилі  "підвищення й покращення".

Стратегія та платформа у сфері координації галузевих, регіональних та місцевих антикорупційних політик та програм 

Сфери відповідальності керівництва НАЗК зведенні до 3-ох:

  1. УПРАВЛІННЯ, ВНУТРІШНЯ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ СТОРОНАМИ
  2. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
  3. СТРАТЕГІЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Водночас, на думку Фундації «Відкрите суспільство» важливим є включення 4-ї сфери, яку пропонуємо сформулювати як «РОЗВИТОК ТА КООРДИНАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПОЛІТИК ТА ПРОГРАМ». Актуальність запропонованої сфери пов’язана із негативним впливом ефекту масштабу цільової групи (у пропозиції  до НАЗК Фундація «Відкрите суспільство» надала  інформацію про орієнтовні оцінки масштабу цільової групи).

Формування платформи для співпраці та координації роботи експертів та недержавних організацій, які б на регулярній основі здійснювали незалежний моніторингу та оцінку антикорупційних програм в органах влади та юридичних осіб, залучалися до незалежних експертних оцінок антикорупційної політики та програм, брали б участь у перегляді та вдосконаленні антикорупційних програм в органах влади та юридичних осіб, залучалися б на регулярній основі до тренінгів для уповноважених підрозділів в органах влади, що є вкрай важливим для ефективної роботи НАЗК.

Актуальність цієї сфери також пояснюється складністю врахування галузевої та регіональної специфіки корупційних ризиків. Згідно статистичної класифікації наявні 14 видів економічної діяльності, які регулюються державною політикою (наявні відповідні галузеві ЦОВВ) та здійснюються приватним сектором економіки. Кожній із цих сфер властиві свої типи корупційних ризиків, аналіз яких вимагає залучення значної кількості фахових експертів. Крім того, варто враховувати і особливості корупційних ризиків у різних типах регіонів. Особливі типи корупційних ризиків властиві, наприклад, прикордонним регіонам, регіонам із низькими соціально-економічними показниками розвитку тощо.

Ми вбачаємо існування проблеми обмеженої інституційної бази НАЗК через відсутність інституційно сильних представництв в регіонах та кадрові обмеження. Потенційно інститут уповноважених підрозділів (осіб) у органах державної влади є досить чисельним (12 тис. осіб) і забезпечення його ефективності вимагає значних адміністративних витрат. Саме тому, ми пропонуємо НАЗК (на підставі ретельного аналізу потреб) розробити стратегію та платформу у сфері координації галузевих, регіональних та місцевих антикорупційних політик та програм.

 Не забути про українських експертів та adhoc робочі групи

НАЗК пропонує створити постійну робочу групу як платформу для моніторингу та аналізу антикорупційних викликів і розробки пропозицій щодо політики. Водночас, на думку Фундації «Відкрите суспільство» інструмент ad hoc робочі групи із залученням представників державних органів, громадянського суспільства, українських та міжнародних експертів для вирішення конкретних питань може бути більш ефективним інструментом аніж постійна робоча група, що  водночас не суперечить існування цих можливостей для залучення зовнішніх консультантів та заінтересованих осіб до роботи НАЗК. 

Обмеження для оцінки: обмежене обговорення та оприлюднення неповного проекту Стратегії розвитку НАЗК

Непокоїть і сама форма організації обговорення Стратегії. Оголошення про публічні обговорення Стратегії з’явилося на сайті НАЗК 4 березня 2017 року без жодних посилань на сам проект цього документу. В анонсі оголошення повідомлялося, що до цього обговорення буде залучено низка інститутів, в т.ч. міжнародних, включаючи громадськість, що представлена «Реанімаційним пакетом реформ» (РПР). Щоправда, оголошення не містило жодних деталей щодо часу чи місця проведення обговорення. Вже 6 березня з'явилася новина, яка містила посилання на проект документу та повідомляла про факт першого обговорення проекту Стратегії, в тому числі з представниками ПРООН, ЄС, КМЕС, РЄ, НАТО, ОБСЄ, ОЕСР, IFES в Україні, проекту USAID “Справедливе правосуддя”, проекту EDGE “Експертна підтримка врядування та економічного розвитку”, та громадськості, зокрема ініціативи РПР, які  висловили пропозиції та зауваження до проекту Стратегічного плану НАЗК». Додатково член НАЗК Р.Рябошапка запросив до обговорення на своїй ФБ сторінці на наступний день 7 березня. В цих же оголошеннях повідомляли про останній день обговорення  10 березня.

Окрім того, на сайті НАЗК ,було оприлюднено проект Стратегії без додатків. Але на сторінці 11 проекту Стратегії НАЗК детально описуються заходи, які були проведенні для підготовки цього документу та чітко вказується перелік додатків, які додаються до цього документу,  а саме:

  1. Технічне завдання на процес розроблення Стратегії та плану реалізації (додаток А)
  2. SWOT-аналіз, проведений з працівниками НАЗК (додаток B)
  3. Шість планів реалізації Стратегії, по одному для кожного із короткострокових завдань п'яти функціональних департаментів і допоміжних підрозділів (додаток С)
  4. Визначення терміну «заінтересована особа» та опис основних заінтересованих осіб НАЗК (Додаток D).

Попередити ознаки фаворизму щодо окремих антикорупційних громадських організацій

Ми вважаємо за необхідне уникати у цьому важливому документі ознак фаворитизму та загравання з окремими антикорупційними  інститутами громадянського суспільства. Автори документу вживають термін «провідні антикорупційні НДО України» та зазначають їх перелік у тексті документу, але не зрозуміло по яким критеріям надається перевага одним організаціям і не згадуються інші: по кількості проектів, обсягам робіт, цитованості в медіа, впливам, чи професійності наданих рекомендацій, тощо. Окрім того, перелік із 4-х організацій не можуть в повній мірі відображати внесок всього громадянського суспільства в сфері боротьби та протидії з корупцією. В разі таких посилань в тексті Стратегії, це трактуватиметься як загравання перед певними ІГС.

Серед інших пропозицій Фундації «Відкрите суспільство» запропоновано звернути більше уваги на моніторинг та контроль НАЗК за затвердженням антикорупційних програм для юридичних осіб та стан їх виконання.