Аналітика. Парламент. Статті.

Державне управління-2011: динаміка деяких змін

понеділок, 05 грудня 2011 539
Автор: Олександр Бабанін
У поданій статті розглянуто зміни у структурі й обсягах видатків на забезпечення діяльності трьох основних центрів влади Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України) у 2011 році порівняно з попереднім роком.

Згідно з Указом Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Кабінету Міністрів доручено «забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків» [1]. До того ж у пункті 7.6 вищезазначеного Указу рекомендовано вжити значно жорсткіших заходів щодо зменшення штатної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, а саме скоротити їх не менше, ніж на 50 відсотків.

Згідно з Постановою КМ № 381 від 11.04.2011 року [2] граничну чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України було затверджено на рівні 587 одиниць.

Щоправда, не минуло й чотирьох місяців, як Постановою КМ № 896 від 08.08.2011 року вищезгаданий показник було збільшено на 5 одиниць, а наприкінці листопада 2011 року відповідно до Постанови КМ № 1188 від 21.1.2011 року - ще на 15 штатних одиниць.

Аналогічно після різкого зменшення граничної чисельності працівників Адміністрації Президента України у березні 2010 року з 530 до 424 штатних одиниць майже відбулося повернення на рівень чисельності часів Президента В. Ющенка – у квітні 2011 року було додано 90 штатних одиниць, а в серпні 2011 року – ще 10. Отже, в Адміністрації Президента може працювати вже 524 працівники (рис. 1).

Рис. 1. Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України (Секретаріату Президента України) у 2003-2011 роках.

Джерело: http://www.president.gov.ua/content/limit_pa.html

Що стосується Апарату Верховної Ради України, то його гранична чисельність у 1115 штатних одиниць не змінювалась з липня 2004 року [5].

1. Перша редакція Державного бюджету 2011 року

Які ж зміни відбулися у фінансуванні трьох основних центрів влади у 2011 році порівняно з попереднім роком?

У 2010 році індекс інфляції в Україні становив 9,1%.

Водночас, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» [6], фінансування з Державного бюджету парламенту, Адміністрації Президента і уряду України було збільшено на 25,5% з 2 059 млн грн до 2 584 млн грн, або 525 млн грн (табл. 1).

Таблиця 1.

Видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України в 2002 і в 2010-2011 рр. (млн грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування

згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

2002 2010 2011 Зміна

2011 - 2010

Співвідношення

2011 / 2010

0111000 Апарат Верховної Ради України 216 800 924 124 1,155
0300000 Державне управління справами 318 947 1 344 397 1,419
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 101 312 316 4 1,012
  РАЗОМ 635 2059 2584 525 1,255

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Як видно з таблиці 1, якнайбільше (на 41,2%) зросли обсяги видатків на забезпечення діяльності Державного управління справами, яке, передусім, опікується діяльністю Президента України, а також інших центральних органів влади, тоді як обсяги видатків на забезпечення роботи парламенту було збільшено «лише» на 15,5%, а уряду – на 1,2%.

Розглянемо почергово, яким чином змінилось фінансування статей видатків у 2011 році порівняно з попереднім роком.

Почнемо з Верховної Ради України (табл. 2).

Таблиця 2.

Видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України, в 2010-2011 рр. (млн грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування

згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

2010 2011 Зміна

2011-2010

Співвідношення 2011/2010
0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 473,814 504,171 30,357 106,4%
0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 177,615 180,957 3,342 101,9%
0111030 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України  

2,221

2,081 - 0.140 93,7%
0111040 Візити народних депутатів України за кордон  

8,449

9,525 1,075 112,7%
0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 106,029 125,974 19,945 118,8%
0111070 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України  

7,216

76,759 69,543 1063,7%
0111080 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 11,719 11, 846 0,126 101,1%
0111090 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 13,048 13,048 - 100,0%
0111000 Апарат Верховної Ради України 800,112 924,360 124,2478 115,5%

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Отже, народні депутати переймалися переважно наданням фінансової підтримки підвідомчого Верховній Раді санаторно-курортного комплексу. Порівняно з попереднім роком фінансування за цією статтею зросло більш як удесятеро, або на 69,5 млн грн.

Власне, цим пояснюється 56,6% збільшення обсягів видатків на забезпечення діяльності ВРУ 2011 року. Таким чином, народні депутати «компенсували» порівняно невеликі обсяги фінансової підтримки санаторно-курортного комплексу Управління справами парламенту в 2010 році. Обсяги видатків за цією статтею є рекордно високими (у 2009 році на неї було витрачено 66,2 млн грн).

Крім того, законодавці збільшили на 30,3 млн грн обсяги видатків на здійснення своєї основної роботи - законотворчої діяльності, що становило майже чверть збільшення обсягів видатків на забезпечення діяльності ВРУ у 2011 році.

Майже на 20 млн грн порівняно з 2010 роком зросли видатки на обслуговування діяльності парламенту, тобто на функціонування Інституту законодавства, утримання адміністративних будинків, автобази, їдальні тощо.

Як видно з рис. 2, у структурі видатків ВРУ найбільше зросла частка видатків на підтримку санаторно-курортного комплексу УС Верховної Ради (з 0,9% до 8,3% усіх видатків на забезпечення діяльності ВРУ, відповідно, у 2010 році і в 2011 році).

Традиційно більше половини видатків спрямовано на здійснення законотворчої діяльності, приблизно п’ята частина направлено на «організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення», а 13,3-13,6% - на обслуговування діяльності парламенту.

Рис. 2. Структура видатків Апарату Верховної Ради України в 2010-2011 роках.

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки.

Після реінкарнації Конституції 1996 року поміж трьох центрів влади очікувано найбільше зросли обсяги фінансування Державного управління справами (на 397 млн грн, або на 41,2%).

Таблиця 3.

Зміни обсягів видатків за основними статтями фінансування Державного управління справами у 2011 році порівняно з 2010 роком (млн грн)

Стаття видатків Зміна (+/ - ) Питома вага у зміні

за 2011 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України 84,1 21,2%
Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 77,6 19,6%
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 63,7 16,1%
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 59,1 14,9%
Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів 21,8 5,5%
Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 18,5 4,7%
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції 16,6 4,2%
Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 15,4 3,9%
Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 12,0 3,0%
Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" 12,0 3,0%
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 11,7 2,9%
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві 10,0 2,5%
Капітальний ремонт будівель Державного підприємства "Санаторій "Південний" 10,0 2,5%
Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу 7,5 1,9%
Реконструкція будівель, споруд та обладнання ДП "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення 5,0 1,3%
Візити Президента України за кордон 2,6 0,7%
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 2,5 0,6%
Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" 2,5 0,6%
Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 1,9 0,5%
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами 1,9 0,5%
Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 1,2 0,3%
Виплата Державних премій України 1,0 0,3%
Капітальний ремонт житлового фонду 1,0 0,3%
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" 0,5 0,1%
Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна" 0,5 0,1%
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 0,3 0,1%
Вмконання загальнодержавних організаційних та нуково-методологічних заходів з питань євроатлантичної інтеграції -0,009 0,0%
Фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" -0,1 0,0%
Конкурсний відбір та присудження Нац. премії ім. Т. Шевченка -0,7 -0,2%
Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України -1,3 -0,3%
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків -42,3 -10,7%
РАЗОМ 396,7 100,0%

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки

На перший погляд, збільшення видатків ДУС в 2011 році порівняно з попереднім роком відбулося, передусім, за рахунок статті «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України», на яку припадає 21,2% обсягів збільшення видатків ДУС, або 84 млн грн. Крім того, окремою статтею фінансується «Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України», на яку виділено на 1,9 млн грн більше, ніж попереднього року.

Однак після детальнішого аналізу стає очевидно, що законодавці, насамперед, добре дбають про здоров’я своє і своїх колег з вищих ешелонів влади. Так, на «стаціонарне медичне обслуговування» і «поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностику та лікування» народних депутатів України та керівного складу органів державної влади виділено на 96,1 млн грн більше, ніж 2010 року. Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами зросла на 59,1 млн грн. Крім того, на реконструкцію, капітальний ремонт та інші роботи в санаторіях «Кришталевий палац», «Конча-Заспа», «Гурзуфський» і «Південний» виділено 37 млн грн. Не забуто і про дітей – на їх оздоровлення і відпочинок в оздоровчих таборах Державного управління справами витрачено на 1,2 млн грн більше, ніж у 2010 році. На «заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу» (зрозуміло, для лікування керівного складу державних службовців» і на «державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах ДУС і на об'єктах органів державної влади» виділено, відповідно, на 7,5 млн грн і 2,5 млн грн більше, ніж попереднього року. Додаючи ще 16,6 млн грн, на які буде збільшено фінансування статті відпочинково-лікувальної статті «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції», отримуємо, що на лікування і відпочинок народних депутатів і керівного складу органів державної влади в 2011 році виділено на 222,8 млн грн більше, ніж у 2010 році, чим пояснюється 56,2% зростання обсягів видатків ДУС у 2011 році.

Інтенсифікація зовнішньої і внутрішньої політики, а також підвищення цін на паливо і паливо-мастильні матеріали вимагає збільшення коштів на «забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом» і на «обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів», що включає передусім утримання адміністративних будинків, автобазу, їдальню тощо, відповідно, на 63,1 млн грн і на 21,8 млн грн порівняно з попереднім роком.

Після об’єднання Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) з Національним інститутом міжнародної безпеки та Інститутом проблем національної безпеки прикладні дослідження НІСД у 2011 році збільшено на 15,3 млн грн порівняно з 2010 роком. На підготовку кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України виділено на 11,7 млн грн більше, ніж попереднього року.

Дещо збільшено фінансування таких статей видатків, як:

  • «Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування» (на 1,2 млн грн.) та
  • «Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» (на 0,3 млн грн).

Турбота ДУС про «підшефні» заклади культури проявилась у збільшенні порівняно з 2010 роком фінансування:

- створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (на 2,5 млн грн),

- заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна" (на 0,5 млн грн), а також

- підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (на 0,5 млн грн).

Значно більше коштів заплановано на поліпшення житлового фонду. Так, на аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві і капітальний ремонт житлового фонду ДУС заплановано, відповідно, 10 млн грн та 1 млн грн (у 2010 році кошти на зазначені цілі не виділялись).

Водночас ДУС вирішило заощадити 42,3 млн грн на виготовленні державних нагород та пам'ятних знаків та 1,3 млн грн на організації та здійсненні офіційних заходів за участю Президента України (протягом року ці статті будуть переглянуті).

Доволі дивним для широких кіл української громадськості стало зменшення фінансування (аж на 0,655 млн грн) за статтею «Конкурсний відбір та присудження Національної премії імені Тараса Шевченка», тоді як на виплату Державних премій було заплановано на 1 млн грн більше, ніж у 2010 році.

Оскільки восени відбулося повернення до президентсько-парламентської форми правління, то Кабінету Міністрів України спочатку не довелося очікувати на збільшення фінансування своїх видатків (проте це станеться упродовж 2011 року). Крім того, з 2011 року до складу статей видатків господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ внесено також «забезпечення діяльності Українського інституту національної пам’яті» обсягом 4,4 млн грн. Отже, в першій редакції Держбюджету-2011 фактично відбулося не збільшення видатків Секретаріату КМУ на 3,7 млн грн, а їхнє скорочення на 0,76 млн грн (табл. 4).

Таблиця 4.

Зміни обсягів видатків за основними статтями фінансування Секретаріату КМУ (млн грн)

Стаття видатків Зміна (+/ - )
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади 11,1
Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті 4,4
Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 1,5
Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 0,4
Створення інтегрованої телекомунікативної інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду - 0,1
Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації - 0,2
Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України - 3,9
Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр" - 3,9
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України - 5,6
РАЗОМ 3,7

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки

На нашу думку, скорочення фінансування за статтями «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (на 5,6 млн грн), «Створення інтегрованої телекомунікативної інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду» (на 0,1 млн грн), «Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації» (на 0,2 млн грн) було успішно компенсовано виділенням коштів за новою статтею «Іінформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» (+ 11,1 млн грн).

Хоча фінансування закордонних візитів урядових делегацій було зменшено на 3,9 млн грн, проте згадаймо, що відбулося збільшення коштів на 2,6 млн грн для організації візитів за кордон під егідою Президента України.

Воднораз доволі різким (на 3,9 млн грн, або на 41,2% порівняно з 2010 роком) і невиправданим, на нашу думку, стало скорочення фінансової підтримки газети «Урядовий кур’єр», чим зменшуються обсяги комунікації урядовців із суспільством під час проведення реформ, коли потреба в такому спілкуванні зростає.

2. Додаткові зміни у видатках на державне управління в Державному бюджеті 2011 року протягом бюджетного року

Упродовж 2011 року законодавці схвалили додаткове збільшення видатків на 57,2 млн грн для забезпечення діяльності трьох центрів державної влади (табл. 5).

Таблиця 5.

Додаткове збільшення фінансування видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в Державному бюджеті 2011 року протягом бюджетного року

  2010 2011 Зміна

2011 - 2010

2011 додаткове фінансування  
Апарат Верховної Ради України 800 924 124 0,09  
Державне управління справами 947 1 344 397 44,5  
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 312 316 4 12,6  
РАЗОМ: 2059 2584 525 57,2  

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки.

Упродовж року Верховна Рада незначно (на 0,09 млн грн) збільшила фінансування видатків на висвітлення діяльності народних депутатів через засоби телебачення і радіомовлення.

Збільшення коштів на функціонування структур Президента і Уряду України було значно суттєвішим. Для порівняння, на закупівлі ліків для гематологічних хворих за річної потреби в 300 млн грн з Державного бюджету щороку виділяється приблизно 30 млн грн.

Протягом 2011 року фінансування заходів ДУС з Державного бюджету було збільшено на 44,5 млн грн (табл. 6).

Таблиця 6.

Додаткові зміни обсягів видатків за основними статтями фінансування ДУС у 2011 році порівняно з першою редакцією Держбюджету (млн грн)

Статті видатків Зміни +/-
Реконструкція та реставрація будівель для створення єдиного комплексу "Маріїнський палац" 25,0
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 13,7
Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів 4,2
Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 1,4
Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 1,4
Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 1,1
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 0,8
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 0,7
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 0,6
Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 0,5
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції 0,2
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами 0,1
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 0,1
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" 0,1
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 0,1
Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" 0,1
Прикладні розробки у сфері державного управління 0,1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України - 5,5
РАЗОМ 44,5

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Найбільше коштів (25 млн грн) було виділено на реконструкцію та реставрацію будівель для створення єдиного комплексу«Маріїнський палац». Збільшення фінансування реконструкції «Маріїнського палацу» слугує також неявним збільшенням виділення коштів на організацію та здійснення офіційних прийомів для усіх трьох центрів державної влади. Тому, напевне, і Верховна Рада, і Кабінет Міністрів погоджуються на певне скорочення видатків за подібними статтями, оскільки за рахунок фінансування «Маріїнського палацу» можна буде надолужити деякі втрати.

Під час скорочення виплат особам, які постраждали під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, законодавці знайшли у Державному бюджеті 13,7 млн грн на виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків, а також 4,2 млн грн наобслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів.

На лікування і відпочинок високопосадовців було виділено додатково ще 3,5 млн грн (на додачу до вищезазначених 222,8 млн грн), а на наукові дослідження – 2,6 млн грн.

Що стосується уряду України, то фактично було відновлено на рівні 2010 року фінансування за статтею «Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України», а також збільшено на 9,1 млн грн фінансування статті «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» (табл. 7).

Таблиця 7.

Додаткові зміни обсягів видатків Секретаріату КМУ у 2011 році порівняно з першою редакцією держбюджету (млн грн)

Статті видатків Зміна + / -
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади 9,1
Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 3,5
РАЗОМ: 12,6

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки.

3. Структура фінансування видатків діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в Державному бюджеті 2011 року.

На підставі наявної інформації можна визначити структуру видатків трьох основних центрів влади у 2011 році після кількох змін у Державному бюджеті. Згідно з нашою гіпотезою, статті видатків подібного змісту для ВРУ, Президента України та КМУ взаємно доповнюють одна одну.

Укрупнені статті видатків відображено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Основні укрупнені статті видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 2010-2011 роках

Статті видатків 2010 2011 Зміна (+/-)

2011-2010

млн грн Питома вага млн грн Питома вага
Лікування і відпочинок 338,8 16,5% 652,5 24,7% 313,7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРУ, АП, КМУ 499,9 24,3% 576,3 21,8% 76,4
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 473,8 23,0% 504,2 19,1% 30,4
Обслуговування діяльності ВРУ, Президента України, КМУ 261,2 12,7% 308,6 11,7% 47,4
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 124,9 6,1% 188,6 7,1% 63,7
Візити делегацій ВРУ, Президента України, КМУ за кордон 56,7 2,8% 60,0 2,3% 3,3
Організація офіційних прийомів ВРУ, Президента України, КМУ 22,2 1,1% 46,2 1,7% 24,0
Висвітлення діяльності ВРУ, АП, КМУ 36,1 1,8% 32,2 1,2% -3,9
Створення інформаційно-аналітичних систем для ВРУ, АП, КМУ 2,6 0,1% 24,4 0,9% 21,8
Заходи культури 9,5 0,5% 13,2 0,5% 3,6
Інше 232,9 11,3% 234,7 8,9% 1,8
РАЗОМ 2058,7 100,0% 2640,9 100,0% 582,2

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки.

Отже, кошти на забезпечення діяльності трьох центрів влади скеровуються переважно за трьома напрямами:

  • організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРУ, АПУ, КМУ
  • здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, а також
  • лікування і відпочинок народних депутатів і керівного складу органів державної влади

Як свідчить аналіз [ 7 ], обсяги видатків у 2002-2011 роках за цими напрямами були

майже еквівалентними – на них припадало 21-22% усіх видатків Держбюджету на забезпечення діяльності ВРУ, АПУ, КМУ.

Різке (на 313,7 млн грн) збільшення виділення коштів на лікування і відпочинок народних депутатів і високопосадовців у 2011 році є, скоріше за все, певною компенсацією за зменшення фінансування медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування УС ВРУ і ДУС в 2010 році, коли Державний бюджет було схвалено 26.04.2010 року.

Якщо статтю «Створення інформаційно-аналітичних систем для ВРУ, АП, КМУ» об’єднати з «материнською» статтею «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРУ, АПУ, КМУ», то питома вага об’єднаної статті збільшиться до 22,7% усіх видатків трьох центрів влади в 2011 році, а сумарне збільшення видатків Держбюджету в 2011 році порівняно з попереднім роком сягне 98,2 млн грн.

Певне зменшення питомої ваги статті «Здійснення законотворчої діяльності ВРУ» з 23,0% до 19,1%, відповідно, в 2010 році і в 2011 році є свідченням падіння ваги парламенту в умовах створення жорсткої вертикалі влади і зменшення впливу законодавчої влади.

Взаємно доповнюють одна одну статті «Візити делегацій ВРУ, Президента України, КМУ за кордон» та «Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіатранспортом», оскільки фінансування перельотів є суттєвою складовою видатків на закордонні візити.

Тісно пов’язані між собою статті «Обслуговування діяльності» і «Організація офіційних прийомів», до складових яких належить використання відомчого автотранспорту, їдальні тощо.

Єдина з укрупнених статей, обсяги видатків за якою було скорочено в 2011 році, - «Висвітлення діяльності трьох центрів влади». Зокрема, це можна пояснити поширенням електронних засобів комунікації, створенням потужних веб-порталів державної влади і, відповідно, зменшенням фінансування друкованих засобів масової інформації.

Рис. 3. Структура видатків Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в 2010-2011 роках.

Джерело: www.rada.gov.ua, власні розрахунки.

Висновки

2011 року в умовах загрози наближення другої хвилі світової фінансово-економічної кризи і проголошення тези про перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку на забезпечення діяльності трьох центрів державної влади було виділено на 582 млн грн більше, ніж попереднього року.

Майже 54% з цих додаткових ресурсів, або 313 млн грн, було спрямовано на забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування народних депутатів і керівного складу органів державної влади.

Хоча, згідно з Указом Президента України [ 1 ], чисельність держслужбовців центральних органів виконавчої влади повинна бути скорочена не менше, ніж на 30 відсотків. На організаційне, інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне обслуговування діяльності фахівців ВРУ, АПУ, КМУ було спрямовано 98 млн грн додаткових коштів з Державного бюджету.

У 2011 році на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіатранспортом, закордонні візити та організацію офіційних прийомів буде виділено на 91 млн грн більше, ніж у 2010 році.

У той же час в 2011 році на комунікацію з громадянським суспільством через засоби масової інформації буде витрачено менше коштів, ніж у попередньому році. Вбачається недоцільним також скорочення на 655 тис грн, порівняно з 2010 роком, фінансування конкурсного відбору і присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.

З метою кращого інформування експертного середовища і широких кіл громадськості потрібно забезпечити розміщення у вільному доступі (Інтернеті) на веб-порталах ВРУ або Міністерства фінансів України детальних звітів про виконання Державних бюджетів України.

Література

1. Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». – [ Електронний ресурс ] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1085%2F2010

2. Кабінет Міністрів України. Постанова від 11 квітня 2011 р. N 381. - Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України. - [ Електронний ресурс ] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=381-2011-%EF

3. Кабінет Міністрів України. Постанова від 08 серпня 2011 р. N 896 (896-2011-п). - Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 381. - [ Електронний ресурс ] –

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=896-2011-%EF

4. Кабінет Міністрів України. Постанова від 21 листопада 2011 р. N 1188 (1188-2011-п). - Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 381 - [ Електронний ресурс ] – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1188-2011-%EF

5. Про граничну чисельність Апарату Верховної Ради України. - Верховна Рада України; Постанова вiд 01.07.2004 № 1944-IV .- Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51.- С.555.

6. Закон України від 23.12.2010 р. № 2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік». - [ Електронний ресурс ] – http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z2857/

7. О. Бабанін. Питання видатків державного бюджету на забезпечення державного управління в Україні у 2002-2011 роках (готується до друку)