Аналітика. Публічні фінанси. Бюджет Києва. Статті.

Становище підприємців та бізнес клімат для малого та середнього бізнесу в столиці суттєво не покращився попри існування відповідної міської програми

вівторок, 24 вересня 2013 1255
В рамках проекту «Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету м. Києва», що реалізовується Фундацією «Відкрите суспільство» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», проаналізовано вплив міських цільових програм на становище їх бенефеціарів.

Зокрема, була здійснена комплексна оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2011-2012 роки (далі – Програма 2011-2012) на розвиток малого та середнього підприємництва (далі – МСП) в м. Києві. За експертними оцінками Фундації «Відкрите суспільство», хоча міській владі і вдалося досягнути певного прогресу щодо спрощення процедур, –започаткування бізнесу в Києві, становище МСП та загальний діловий клімат в столиці не покращилися. Переважну більшість завдань і заходів Програми 2011-2012 не було виконано.

Попри виконання кількісних показників – створення робочих місць (в 2011-2012 роках створено 219 300 нових робочих місць, або в 1,7 рази більше, ніж за попередні два роки) та росту надходжень до Зведеного бюджету від діяльності суб'єктів підприємництва (порівняно з 2010 роком зросли на 28,1 млрд грн. або на 58,7%, а від фізичних осіб-підприємців в 2012 році до Зведеного бюджету надійшло 757,1 млн грн., що у 3,2 рази більше, ніж у 2011 році, до бюджету м. Києва – 683,9 млн. грн., що більше у 3,8 рази) можна стверджувати, що такий прогрес мав би місце і за відсутності Програми. Тим паче, створення багатьох робочих місць могло бути фіктивним. Відсутня і чітка кореляції між кількістю створених робочих місць і виконанням Програми. Інтегральним показником неуспішного виконання Програми і зменшення впливу малого бізнесу може слугувати показник «Питома вага малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту», значення якого знизилось з 15,5 до 14,7%, відповідно в 2010 і 2012 роках (заплановане значення 16,2%).

  • Хто отримав фінансову допомогу в рамках програми досі невідомо

У Києві залишаються значні перепони для представників МСП в доступі до кредитно-фінансових ресурсів без яких розвиток підприємців є під питанням з огляду на високі відсоткові ставки банків по кредитам та вимоги до їх отримувачів. Програма 2011-2012 була профінансована лише на 10%. Однак у експертів Фундації «Відкрите суспільство» існують значні сумніви чи належать отримувачі фінансової допомогу саме до малого та середнього підприємства столиці. Досі, незважаючи на низку запитів до КМДА, перелік отримувачів фінансової допомоги в рамках Програми є невідомим для громади.

  • Визначити скільки київських МСП у 4% закупівель за кошти міського бюджету є проблематичним

Украй низька частка підприємств м. Києва бере участь у закупівлях за кошти міського бюджету (на всі підприємства припадає менше 4% від загальних обсягів закупівель за кошти бюджету в 2011-2012 роках). Отримати інформацію щодо кількості МСП в цих 4% київських підприємств, що брали участь в закупівлях за кошти бюджету, є проблематичним, з огляду на недосконалість законодавства, що регулює державні закупівлі.

  • Доступ підприємців до землі і власності залишається обмеженим

Не усунуто обмеження можливостей доступу до оренди об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів (обмеження доступу до інформації, значні дискреційні повноваження КМДА при визначені ставок оренди, що дає змогу занижувати вартість оренди для комерційних структур, наближених до органів влади тощо). Досі не проводяться аукціони із продажу земельних ділянок.

Нехтуючи Програмою, бізнес-асоціації столиці фактично віддають перевагу лобіюванню інтересів своїх членів поза межами Програми. Така ситуація може свідчити про декларативність і формальність Програми, а також скептицизм представників МСП щодо наявності в рамках Програми реальних інструментів формування політики сприяння розвитку МСП в м. Києві.

Фундація «Відкрите суспільство» розпочала консультації із представниками бізнес асоціацій, які представляють малий та середній бізнес столиці, з тим щоб покращити артикулювання потреб підприємців перед міською владою та підвищити ефективність міської політики спрямованої на київських підприємців.

Довідка:

Розвиток малих та середніх підприємств (надалі – МСП) є вкрай важливим для піднесення економіки (створення нових робочих місць, впровадження інновацій, зростання надходжень до бюджету), формування середнього класу, зменшення безробіття через самозайнятість населення тощо. У країнах Євросоюзу питома вага МСП у створенні валової доданої вартості сягає 67%. В Україні частка малих підприємств у ВВП є меншою, ніж 11%, а в м. Києві дорівнює 14,7%.